JAK PŘIMĚT NAŠI MYSL PRACOVAT RYCHLEJI?

JAK PŘIMĚT NAŠI MYSL PRACOVAT RYCHLEJI? 1

Je skvělé vědět, že to skutečně důležité bohatství si každý den nosíme s sebou. Máme ho ukryté v sobě možná, aniž jsme o něm i jen věděli. Tento dar spočívá v neomezené kapacitě naší mysli. Podle vědců, využíváme náš rozum jen na 30%.

Často si přejeme jeho účinnost zvýšit v případech zkouškového období nebo v návalu přísunu nové práce. Naštěstí, každý z nás máme tutéž a stejnou příležitost. A to využít náše vlastní úložiště co nejefektivněji. Stačí, když si osvojíme pár užitečných kroků.

3 triky pro rychlou mysl

Paměťové paláce

Jsou unikátním způsobem jak se naučit obrovské kvantum informací. Večer máte naplánované setkání se svými přáteli proto jste si dali za cíl, se co nejrychleji naučit důležitá fakta. Které potřebujete pro zvládnutí práce či zkoušky. Je čas využít metodu paměťových paláců.

Jak fungují?

Představte si místo, cestu, park, který dokonale znáte. V mysli se postavte na začátek cesty, místa, které jste si zvolili. Začněte si na cestičku ukládat potřebné znalosti tak, že ji rozdělíte na několik částí. Každá část může obsahovat jeden celek, kapitolu, kterou potřebujete zvládnout. Informace se vám tímto způsobem vryjí do paměti dříve, i díky vizuální představě existujícího místa či prožitých zkušeností a pocitů.

Paretovo pravidlo 80/20

Tvrdí, že 20% klíčových činností, vám přinese 80 procent úspěchů. Skvělou zprávou je, že se ze všeho, opravdu nemusíme učit skutečně všechno. Mnohem efektivnější způsoby spočívají ve vyznačení si klíčových bodů, od kterých se ,, odpíchneme. „Následně je vhodné tuto osnovu nabalit o informace, které si potřebujete zapamatovat. Jak? Rychločtení, díky kterému si do paměti zafixujete informace mnohem rychleji.

Myšlenkové mapy

,, Proč? Zbytečná ztráta času. „Tvrdila jsem i já, až do momentu kdy jsem otevřela knihu, kterou bylo nutné zvládnout na zkoušku. Vyzkoušela jsem systém myšlenkových map a mohu potvrdit, že mi učení šlo mnohem rychleji. Jejich myšlenka spočívá ve vytvoření si struktury. Hlavního bodu, od kterého se budou rozvětvovat další body. Až do momentu kdy celý papír pokryjeme slovy, které namísto lineárního umístění, prostorově i myšlenkově organizované.