Jak vyměnit podkladovou podlahu pod stěnou

Jak vyměnit podkladovou podlahu pod stěnou 1

Výměna podkladové podlahy pod stěnou je nezbytná v případě, že v těchto místech není strukturálně zdravá. Podkladová podlaha je pevná základna pod podlahovou krytinou, na které závisí stabilita podlahy i stěn. Není to však hlavní podpůrný systém – tím je rámec z trámů, sloupků a nosníků – ale také odvádí svůj díl práce.  Podkladová podlaha může být shnilá kvůli působení vody, což je častý případ u stěn za sprchou nebo stěn pod špatně fungujícími okny. V některých případech můžete části podkladové podlahy vyměnit, aniž byste museli stěnu rozebrat.

 

Systém stěny a podlahy

Stěny a podlahy jsou propojené a vytvářejí strukturálně těsný systém. Odspodu nahoru vypadá systém asi takhle:

 •         nosník je dlouhý horizontální kus dřeva, obvykle o rozměrech 2 x 8 nebo 2×10 palce, který drží podlahovou krytinu
 •         podkladová podlaha je připevněná hřebíky k nosníkům pod ní; často ji tvoří překližka nebo desky OSB silné 19/32 až 1 1/8 palce, přičemž podkladová podlaha může vést souvisle přes celý nosník nebo se na nosníku setkávají dva úseky podkladové podlahy
 •         podložení/podložka: některé podlahy používají tenkou vrstvu podložení, které pomáhá vyrovnat podkladovou podlahu před položením samotné podlahové krytiny; nemají ho všechny podlahy
 •         podlahová krytina může být např. laminát, vinylové dlaždice, podlahové desky z luxusního vinylu nebo jakýkoli další typ
 •         spodní deska pod stěnou je nejspodnější část stěny, která obvykle mívá délku 243 m a 2×4 palce; do ní se vertikálně zatloukají podlahové hřeby; samotná spodní deska je přibitá (směrem dolů) k podkladové podlaze hřeby, které zasahují až do nosníku

Všechny položky – kromě podložení a podlahové krytiny – spočívají pod stěnou a jsou hřebíky připevněny k spodní desce.

 

Odstraňování podkladové podlahy pod stěnou

Odstraňování podkladové podlahy, když stěna stojí, je obtížné, protože podkladová podlaha je zachycena pod stěnou. Je to něco podobného, jakobyste chtěli vysunout knihu přibitou hřebíky k podkladu, a zároveň by na ní někdo stál. Je sice možné to udělat, ale vyžaduje to úsilí a trpělivost.

 •         můžete odstranit/vyjmout pouze jednu část podkladové podlahy; kdybyste chtěli odstranit podkladovou podlahu pod celou stěnou, bude nutné odstranit stěnu
 •         bezpečná šířka pro odstranění je 35 cm, což představuje rozpětí mezi dvěma nosníky nebo dvěma hřeby
 •         když narazíte na shnilou podkladovou podlahu, často zjistíte, že hniloba sahá až ke stěně nebo k jiným částem podlahy; proto buďte připraveni, že může být potřeba vyměnit víc než jen podkladovou podlahu

 

Co budete potřebovat (vybavení, nástroje):

 •         ploché páčidlo
 •         kotoučovou pilu (cirkulárku)
 •         technický nůž
 •         oscilační víceúčelový nástroj a čepelí na řezání kovu
 •         ruční pilku
 •         vrtačku s vrtáky

 Jak na to

 1.   vypněte elektřinu a vodu – na elektrickém servisním panelu (hodinách) vypněte všechny obvody, které vedou do části domu, kde budete odstraňovat podkladou podlahu. Vypněte také všechny přívody vody: pokud máte samostatné uzávěry vody, stačí vypnout zde, ale pokud nemáte, vypněte hlavním ventilem vodu v celém domě
 2.   odstraňte podlahovou lištu – pomocí plochého páčidla opatrně odstraňte podlahovou lištu a všechny další lišty na stěně; kusy odložte stranou
 3.   odstraňte úseky sádrokartonu – sádrokarton může zasahovat nad podlahovou krytinu; v takovém případě uřízněte úsek o potřebné šířce ve výšce asi 30 cm
 4.   sundejte podlahovou krytinu přímo nad podkladovou podlahou, kterou chcete odstraňovat, odstraňte také pár decimetrů navíc, abyste měli prostor na práci. Některou podlahovou krytinu je možné nadzvednout a jinou je potřeba uřezat. Laminátová krytina a podlahové desky z luxusního vinylu instalované paralelně se stěnou by mělo být možné snadno zvednout; samolepicí vinylové dlaždice lze odloupnout, zatímco vinyl v kuse je možné ohnout. Keramické a porcelánové dlaždice je nutné rozbít a spárovací maltu odlámat. Masivní tvrdé dřevo a předpřipravené dřevo instalované paralelně se stěnou je možné vypáčit páčidlem, avšak některé desky se přitom nejspíš poškodí.
 5.   odstraňte podložení/podložku – některé podlahy mají tenkou podložku mezi podkladovou podlahou a podlahovou krytinou. U laminátové krytiny to bývá pěnová či plstěná podložka, kterou uříznete technickým nožem. U podložení z tenké překližky luan ¼ palce nastavte kotoučovou pilu na správnou hloubku, abyste uřízli jen tenkou překližku, ale nezásáhli do materiálu pod ní.
 6.   uřízněte hřeby – na oscilační nástroj připevněte čepel na řezání kovu. Nasaďte si ochranné brýle a ochranu sluchu, nástroj zapněte a vložte čepel pod spodní desku pod stěnou; uřízněte všechny hřeby, které směřují ze spodní desky dolů.
 7.   uřízněte podkladovou podlahu – nastavte kotoučovou pilu na správnou hloubku, abyste řezali jen podkladovou podlahu, ale ne materiály pod ní. Kotoučovou pilou není moře řezat přesně zároveň se stěnou, takže řežte co možná nejblíže – většina pil umožňuje řezání až 3-5 cm od stěny. Pokračujte ruční pilkou po straně vyříznutého čtverce, dokud se nedostanete až k spodní desce pod stěnou.
 8.   vyjměte podkladovou podlahu pod stěnou – pokud je podkladová podlaha silně shnilá, možná budete moct vytrhat zbývající úsek podkladové podlahy a odstranit ji. Pokud ne, nasaďte na vrtačku šnekový vrták ¾ palce a vrtejte do hloubky 9 cm pod spodní desku pod stěnou na obou stranách shnilého úseku – šnekový vrták účinně funguje jako pilka při řezání dřeva. Pokud okraj podkladové podlahy spočívá na nosníku, tento úsek podkladové podlahy by měl jít vytrhnout; pokud nejde, přejděte k dalšímu kroku.
 9.   vyjměte podkladovou podlahu z druhé strany (není vždy nutné) – pokud je podkladová podlaha v souvislém kuse, který sahá pod stěnu, nebude možné úsek takto jednoduše vytáhnout. Všechny předchozí kroky proto zopakujte také na druhé straně stěny, uvolněte podkladovou podlahu a vyjměte ji.