Jak WHO pracuje na sledování zvířecího rezervoáru viru SARS-CoV-2

Jak WHO pracuje na sledování zvířecího rezervoáru viru SARS-CoV-2 1

Jak dojde k zavedení nového viru do lidské populace je jedna z největších záhad, které chtějí epidemiologové odkrýt. Některé z nejrozšířenějších a nejvíce smrtelných lidských chorob jsou způsobeny bakteriemi či viry původem od zvířat. V posledních desetiletích se tento trend ještě zvýšil, takže odhadem 70 % nových a znovu se objevujících patogenů pochází od zvířat.

Patří k nim ptačí chřipka, ebola, chřipka, lepra, horečka lassa, MERS-CoV, vzteklina, SARS, neštovice, TBC, virus zika a další známé nemoci. Jak infekční choroba překročí hranici mezi zvířaty a člověkem, to je hádanka, jejíž vyřešení může trvat roky. Ale pochopit, jak epidemie začala, je podstatné pro zabránění dalšího přenášení v lidské populaci. Od doby, kdy byl zjištěn první shluk případů atypického zápalu plic v čínském Wu-chanu, hledá WHO důkazy o tom, jak virus, který obrátil svět vzhůru nohama, původně přešel ze zvířat na lidi. I když prioritou pro veřejné zdraví je nadále rychlá, komplexní a účinné reakce pro potlačení přenosu viru z člověka na člověka a záchranu životů, naše schopnost zabránit a reagovat na budoucí pandemie závisí na identifikování jejich přírodních rezervoárů (zdrojů) a zprostředkujících hostitelů viru SARS-CoV-2 a přirozených událostí, které dostaly nový koronavirus na světovou scénu.  

První tisková konference WHO o novém koronaviru konaná 14. ledna zdůraznila význam nalezení zvířecího rezervoáru viru. Na prvním setkání Výboru pro covid-19 bylo jednou z hlavních otázek, jak lépe pochopit výzkum epidemiologie, který probíhal ve Wu-chanu kolem prvních zjištěných případů a jejich zdroje nákazy. Během návštěvy Číny v lednu generální ředitel přímo nastolil otázku identifikace původu viru a zprostředkujícího/ích hostitele/ů spolu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Doporučení Výboru pro covid-19 vyhlásit „mimořádnou událost v oblasti zdraví mezinárodního významu“, která byla přijata generálním ředitelem 30. ledna, odkazovala na původ viru.

Celosvětové setkání výzkumníků, které WHO uspořádalo v únoru, zahrnovalo tuto oblast jako prioritní oblast výzkumu. Organizace WHO a její partneři vedli diskuze s čínskými vědci provádějícími studie ve Wu-chanu a pravidelně přezkoumávali důkazy s čínskými a dalšími mezinárodními vědci.

V květnu 73. Světové zdravotnické shromáždění schválilo Rezoluci WHA73.1 pověřující organizaci WHO, Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a země, v rámci konceptu přístupu One-Health Approach těmto úkoly:  

„Identifikovat zoonotický/é zdroj/e viru a trasy jeho zavedení do lidské populace, včetně možné role zprostředkujících hostitelů; úsilí jako jsou vědecké a společné terénní mise, které umožní cílené zásahy a výzkumnou agendu, aby bylo zmenšeno riziko, že se podobná událost bude opakovat;  skýtat vedení v tom, jak předcházet nákaze vážným akutním respiračním syndromem koronavirus 2 (SARS-COV2) u zvířat a lidí a předejít vzniku nových zoonotických rezervoárů;  omezit další rizika vzniku a přenosu zoonotických nemocí.“

Tato Rezoluce znamená uznání významu práce všemi 194 členskými státy a poskytuje organizaci WHO jasný mandát, aby v této oblasti v čele. V červenci se odborníci z WHO vydali do Číny, aby definovali roli mezinárodního výzkumného týmu, který má za úkol prozkoumat potenciální zdroje nákazy mezi prvními hlášenými případy ve Wu-chanu v prosinci 2019, aby se pokusili identifikovat dřívější případy u lidí pomocí sero-epidemiologické studie a aby provedli další studie zvířat a životního prostředí. Zjištění položí základy pro dlouhodobější studie týkající se zprostředkovatelských zvířecích hostitelů, původu viru a způsobu i cest, jak se dostal do lidské populace. Tento počáteční výzkum může vést k podobné práci v jiných zemích. Výzkumný tým byl vytvořen v září a zahrnuje vědce široké škály osobností a národností. Vědci v současnosti hodnotí předběžné studie, vyvíjí studijní protokoly a materiály a plánují práci na místě.

První virtuální setkání týmu s jeho čínskými protějšky se konalo 30. října. Jak jsme mohli vidět u předchozích epidemií, může trvat roky, než dojde k nalezení původu virů, které prodělaly zoonotický skok ze zvířat na lidi. Trvalo déle než rok po nahlášení prvního případu MERS-CoV u člověka, než byl identifikován zprostředkující hostitel: velbloudi jednohrbí. Vzhledem k rozsahu a komplexnosti pandemie covid 19 bude potřeba trvalý a komplexní soubor vědeckých výzkumů v Číně i jinde, abychom našli zprostředkující/ho hostitele a původ viru. Přesná a pečlivá práce bude ke svému úspěchu vyžadovat důvěru a spolupráci mnoha místních lidí a národních i mezinárodní aktérů.  

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/