Jak zatmění Slunce ovlivňuje duši, tělo a mysl člověka

Jak zatmění Slunce ovlivňuje duši, tělo a mysl člověka 1

Když Slunce, Měsíc a Země vstoupí při zatmění do jedné linie, naše duše, mysl i tělo dělají totéž. Zatmění Slunce je doba, kdy se naše duše regeneruje, mysl medituje, a tělo relaxuje.

Pozorování zatmění Slunce (s odpovídajícími pomůckami) nabízí mimořádný pocit samo o sobě. Avšak jak potvrzují miliony lidí po celé planetě, na Zemi v této době také dochází k nezvyklým a úžasným věcem. Možná také cítíte naplnění, když pozorujete tuto vesmírnou událost, a také můžete cítit příliv energie.

Co se týče zatmění, obvykle cítíme vzrušení, protože chceme být svědky této mimořádné události, která nás to naplňuje emocemi, radostí a klidem, téměř jakoby naše tělo cítilo nevědomé spojení s vesmírem. Někdo možná také cítí strach z temnoty, to je však pouze průvodní jev při pozorování něčeho tak nezvyklého, takže naše energie se uzavírá, místo aby se vesmírné události otevřela.

Ve skutečnosti tyto pocity nejsou nic nového. Před tisíciletími cítily dávné kultury po celém světě hluboké spojení s vesmírnými jevy, jako je právě zatmění Slunce. Aby předpověděly zatmění Slunce a Měsíce, starověké kultury stavěly po celém světě mohutné astronomické observatoře. Zanechaly své stopy v kameni, aby zdokumentovaly tyto velkolepé kosmické události, jak nejlépe uměly.

Doklady o tom, jak významné bylo zatmění Slunce pro naše předky, nalezneme zapsané v kameni také v USA, kde kuriozní petroglyfy vytvořené asi před 1000 lety zaznamenávají zatmění Slunce pozorované severoamerickými pueblovými Indiány.

Skutečnost, že se naši předkové rozhodli zaznamenat tyto události do kamene, by pro nás měly být podstatná.  Pokud by taková událost měla jen malý význam, těžko by ji téměř všechny kultury po celém světě zaznamenávaly s mimořádnou přesností, a dělali vše, aby předpověděly, kdy dojde k dalšímu zatmění.

Při procházení knihami o historii jsem zjistila, že jedna z prvních zpráv o zatmění pochází asi z roku 2136 př.n.l.. Podle legend čínský císař Chung K’ang popravil své císařské astronomy Hi a Ho, protože špatně vypočítali zatmění. To jistě také hodně vypovídá o důležitosti, jakou tyto události měly ve starověku…

A k čemu přesně dojde? Během úplného zatmění slunce se Slunce, Měsíc a naše Země dostanou do polohy, kdy vznikne známý úkaz pozorovatelný na Zemi.  Některé zdroje tvrdí, že seřazení planet má velký vliv na energie v našem těle. Kromě toho je možné cítit jinou vibraci, jinou energii ve svém těle, což vytvářejí zmatek, když zažíváme něco, které je mimo normál.  

Když si představíme Slunce, Měsíc a Zemi jak se sejdou a seřadí v jedné řadě, naše duše, mysl a tělo udělají totéž. Zatmění Slunce je proto nejlepší čas pro meditaci, a i když možná budete cítit pokles až odliv energie – to je jeden z průvodních jevů. Můžete se také cítit ve snovém stavu. To vše souvisí s naším duchovním probuzením, a abychom to pochopili, každý z nás musí připravit svoji mysl, duši a tělo na spojení s touto „zahlcující energií“.

Zatímco pro některé lidi znamená zatmění Slunce temnotu, ve skutečnosti spíše temnotu znamená zatmění posun v energii, posun ve vědomí a v našem porozumění kosmu, jak je vše kolem nás propojeno způsobem, který jsme dosud netušili.    

Při takových příležitostech si ráda připomínám výrok Nikoly Tesly, který řekl:

„Až se začne věda zabývat nehmotnými jevy, udělá větší pokroky za jediné desetiletí než za celá předchozí staletí své existence.”

Možná je to jedna z mnoha věcí, na které se Tesla odvolával. Není to věda, a nelze to ověřit pomocí vědeckých metod, mnozí však cítí různé odlišné energie, které pohltí Zemi, a všimnou si velkého posunu, který je třeba obejmout.