Jaký má infekce SARS-CoV-2 vliv na ženskou plodnost?

Jaký má infekce SARS-CoV-2 vliv na ženskou plodnost? 1

V nedávné studii publikované v časopise Mezinárodní žurnál environmentálního výzkumu a veřejného zdraví se tým výzkumníků zabýval publikovanou literaturu, která hodnotila účinky infekce SARS-CoV-2 na ženské reprodukční zdraví.

Obavy z vlivu covid-19 na ženskou plodnost vyvstaly poté, co ženy po celém světě hlásily abnormality projevující ve změně frekvence a pravidelnosti menstruačního cyklu, změněné délce a objemu menstruace, zhoršeném premenstruačním syndromu a zvýšené dysmenoree. Bylo prokázáno, že virus SARS-CoV-2 napadá orgány s vysokou expresí angiotensin-konvertujícího enzymu 2 (ACE2) včetně vaječníků, vagíny, dělohy a placenty. Proto lze předpokládat, že infekce SARS-CoV-2 může nepříznivě ovlivnit ženskou plodnost.

Jaký má infekce SARS-CoV-2 vliv na ženskou plodnost? 2

Cílem studie bylo zhodnotit výzkum zabývající se dopadem infekce covid-19 na menstruační cyklus, hormony, ovariální rezervu, endometrium, oocyty, folikulární tekutinu a embrya. Bylo vybráno 98 článků, z nich bylo po vyloučení všech duplicitních výzkumů prostudováno 25 článků. Výzkum zahrnoval průřezové online dotazníky, prospektivní kohortové studie, online průzkumy, retrospektivní kohortové studie, observační studie a retrospektivní průřezové studie. Všechny návrhy studie zahrnovaly ženy v reprodukčním věku 18-45 let. Ze studie byly vyloučeny ženy s již existujícími zdravotními problémy, jako jsou problémy s krvácením, nepravidelná menstruace, onemocnění štítné žlázy, inkontinence moči, vysoký prolaktin, hepatitida B či C, HIV, chronická renální insuficience, rakovina, chirurgické odstranění dělohy. Výsledky studie ukázaly významné změny v nástupu menstruace, prodloužení menstruačním cyklu, změnu objemu menstruace, záchvaty amenorey a snížení libida u žen infikovaných covid-19. Ačkoli rozsah rozdílů v nepříznivých účincích na objem menstruace byl nevýznamný u pacientek s mírnou a těžkou infekcí SARS-CoV-2, byly zjištěny výrazné rozdíly v délce menstruace pacientek v závislosti na závažnosti infekce. Vyšší hladiny hormonu (FSH) stimulujícího folikuly, zvýšený prolaktin a vyšší hladiny testosteronu pozorované u pacientek s covid-19 naznačovaly možné nežádoucí účinky infekce SARS-CoV-2. Kromě toho byly ve folikulárních tekutinách žen zotavených z covid-19 zjištěny pozitivní hladiny imunoglobulinu G (IgG) SARS-CoV-2. Také bylo pozorováno zvýšení oxidačního stresu u žen infikovaných SARS-CoV-2, což naznačovalo nepříznivé účinky na oocyty a embrya; to zase může ovlivnit ženskou plodnost. Výsledky studie prokázaly, že změny v menstruačním cyklu byly výraznější u žen nad 45 let, což lze přičíst hypersenzitivním gonadálním hormonům v perimenopauzálním období.

Výsledky studie ukazují, že důsledky infekce SARS-CoV-2 na ženské endometrium mohou být méně významné kvůli regenerační povaze endometria. Nebyl pozorován žádný dopad infekce SARS-CoV-2 na sérový anti-mullerian hormon (AMH) a heparansulfát proteoglykan 2 (HSPG2) ve folikulární tekutině. Významný vliv viru se však projevil zejména ve snížení počtu a kvality embryí, což může dále ovlivnit ženskou plodnost. Podle vědců je však zapotřebí další zkoumání účinků covid-19 na ženský menstruační cyklus, aby porozuměli mechanismu, který se na něm podílí. Kromě toho se domnívají, že protože stres může způsobit menstruační změny, mohl v těchto změnách hrát významnou roli také stres související s pandemií covid-19.