NEJVĚTŠÍ HRAD NA SVĚTĚ NAJDEME V POLSKU

NEJVĚTŠÍ HRAD NA SVĚTĚ NAJDEME V POLSKU 1

Malbork se nachází ve městě se stejným názvem u našich severních sousedů. Polský hrad je rozlohou považován za největší cihlovou pevnost na světě.

Je hradem, do kterého během 13. století přišli na polské území křižáci na pozvání šlechty, aby vedly boje proti Prusům. Původně byla stavba opevněným klášterem, ale později se sem z Benátek přestěhoval velmistr řádu německých bojových rytířů a došlo k rozšíření a přestavbě na hrad.

Celková stavba začala v roce 1275. Budova je udivující příkladem středověkého cihlového hradu, který začal chátrat, ale byl obnoven počátkem 20. století.

Velikost pozemku je 250 000 m2. Je to čtyřikrát více, než anglický zámek Windsor! V průběhu let byl gotický hrad Malbork vícekrát rozšířen, protože byl potřebný větší prostor pro rytířů, kterých bylo v hradě přibližně 3 000.

Pevnost je postavena v blízkosti řeky Nogat. Hrad měl tedy strategickou polohu a snadný přístup pro obchodní lodě z Baltského moře a Vistuly, což je nejdelší řeka v Polsku. V současnosti je jediným cihlovým hradem na světě. Od roku 1997 je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.