Zkoumání souvislosti mezi HIV, covid-19 a rasou

Zkoumání souvislosti mezi HIV, covid-19 a rasou 1

Nedávná studie zkoumala rasovou nerovnost mezi lidmi s HIV a pozitivitou na covid-19.

Je dobře zdokumentováno, že existuje značná rasová nerovnost u případů HIV. Kromě toho s tím, jak propukla pandemie covid-19, byl diagnostikován nepoměrně vyšší počet ne-hispánských černých a hispánských obyvatel USA nakažených virem, kteří také mají vyšší míru úmrtnosti, což je další znepokojivý trend.

Nová studie se zaměřila na potenciální vzájemnou vazbu HIV a covid-19 a na to, zda by v rámci kombinace těchto dvou zdravotních problémů bylo možné objevit rasové rozdíly.

Jessica Islam PhD, MPH, asistentka v onkologickém centru Moffitt Cancer Center na Floridě, USA, byla součástí týmu výzkumníků, kteří zkoumali rasové rozdíly spojené s covid-19 u lidí s HIV (PLWH) v USA. Přezkoumali data o pozitivitě u covid-19 a HIV za pomocí Americké národní kohorty pro covid (N3C).

„Mohli jsme se konkrétně podívat na lidi žijící s HIV a na rasové rozdíly v pozitivitě na covid-19 napříč rasovými a etnickými skupinami,“ uvedla Islam.

Předchozí výzkum dr. Islam coby epidemioložky se zaměřoval na prevenci rakoviny způsobené infekcí a na výsledky léčby a rozdíly mezi PLWH (tj. lidmi nemocnými AIDS). V rámci N3C bylo do konce listopadu 2020 zachyceno více než 2,1 mil. pacientů. Z těch, kteří byli zahrnuti do této kohorty, byl u 292 226 diagnostikován covid-19, 11 011 lidí žilo s HIV (PLWH) a z nich 1341 mělo pozitivní test na covid-19.

V rámci jejich srovnání se dr. Islam dívala na HIV negativní pacienty s covid-19 a také PLWH, kteří měli covid-19. Výzkumníci zjistili, že u druhé kohorty byl nejpravděpodobnější věk 45 a více let (62,3 % vs. 43,8 %, p < 0,001), byli to muži (70 % vs. 46 %, p < 0,001), kteří byli léčeni ambulantně (9 % vs. 5 %, p < 0,001). Měli také upravené skóre Charlsonova indexu komorbidity ≥3 (80 % vs. 10 %, p < 0,001). Výzkumníci dále zjistili, že ne-hispánští černoši s covid-19, měli větší pravděpodobnost HIV (51 % vs. 17 %, p < 0,001), na rozdíl od ne-hispánských bělochů, kteří měli menší pravděpodobnost (24 % vs. 47 %, p < 0,001).

„Při srovnání s PLWH bez covid-19 bylo u PLWH s covid-19 méně pravděpodobné, že budou mít upravené skóre Charlsonova indexu komorbidity 3 nebo vyšší (27 % vs. 32 %, p < 0,001) bez významných rozdílů ve věku nebo pohlaví. Covid-19 pozitivní PLWH byli s větší pravděpodobností ne-hispánští černí (51 % vs. 45 %, p < 0,001) a hispánští občané (8 % vs. 5 %, p < 0,001), a naopak menší pravděpodobnost byla u ne-hispánských bílých (24 % vs. 36 %, p < 0,001) ve srovnání s PLWH bez covid-19, “ uvedli výzkumníci.

„Jistě, rasové rozdíly mezi lidmi žijícími s HIV pozitivitou a infekcí covid-19 přetrvávají, a to i poté, co jsme upravili proměnné, jako je věk, pohlaví a index komorbidity. I poté, co jsme se přizpůsobili všem ko-faktorům, které by tyto rozdíly mohly vysvětlit, jsme nadále viděli, že ne-hispánští černí, hispánští občané a Asiaté s HIV mají vyšší pravděpodobnost pozitivity na covid-19 ve srovnání s ne-hispánskými bílými dospělými. “

Část problému podle dr. Islam představují stávající strukturální bariéry pro menšiny, které ztěžují úplné dodržování preventivního chování, pokud jde o covid-19.