Nejznámější cíle hledačů a dobrodruhů

Nejznámější cíle hledačů a dobrodruhů 1

Mnoho lidí zasvětilo svůj život hledání určitých artefaktů či míst, které mají ukrývat neomezené vědomosti, obrovské bohatství nebo dosud neznámé technologie. Některé z nich představují pro lidstvo záhadu a výzvu dodnes. Legendární předměty či hrobky s obrovskými poklady jsou považovány za nejhledanější artefakty v historii. Mnoho lidí věnovalo celý svůj život hledání objektů, díky kterým by se mohli navždy zapsat do historie.

Zřejmě nejhledanějším pokladem je Svatý grál, pohár, ze kterého pil Ježíš Kristus při Poslední večeři. I když někteří vědci tvrdí, že je Svatý grál uložen v Kostele sv. Isidora v Leonu, Španělsko, legenda říká, že poté, co prošel rukama apoštolů a sv. Petra, vlastnilo ho celkem 23 papežů. Poslední z nich, Sixtus II., poslal Svatý grál do Španělska, aby ho tam ukryl před pronásledováním křesťanů v Římě (ve 3 stol.).

Kromě Svatého grálu je nutné uvést další náboženský předmět, Archu úmluvy. Bývá nazývaná také Archa svědectví a jedná se o pozlacenou zlatou skříňku popisovanou v biblické knize Exodus jako skříňku, v nichž jsou uloženy dvě kamenné desky s Desaterem přikázání. Nikomu se dosud nepodařilo ji najít a podle některých vědců ani neexistovala. Etiopská pravoslavná církev (Tewahedo) sice tvrdí, že Archu úmluvy vlastní, to je však sporné a nepotvrzené.  

Kromě dávných artefaktů, jako je Svatý grál či Archa úmluvy, lidé také touží najít hrobky legendárních panovníků. Je totiž známo, že králové a panovníci bývali v dávných dobách pohřbívání se svými klenoty a majetkem. Kvůli tomu – a související historické hodnotě – archeologové po celá staletí hledají legendární hrobky a hroby králů, královen a císařů. K nejhledanějším patří hrob Čingischána, válečníka, dobyvatele a zakladatel první Mongolské říše. Dále je to místo posledního odpočinku egyptské královny Nefertiti (XVIII. dynastie) a faraona Achnatona, které zatím zůstává pro archeology neznámé.

Nejsou to ale jen hrobky a náboženské artefakty, které lidé touží objevit. Další cíl hledačů, jehož existence je však sporná, je tzv. Kámen filosofů (Kámen mudrců). I když se může jednat pouze o legendu, mnoho lidí po něm pátralo a někteří se ho dokonce snažili vyrobit. Kámen filosofů je totiž snem alchymistů: tento předmět či látka prý má schopnost proměnit obyčejné kovy ve zlato.

Ztracená dávná města jsou dalším cílem, který nedává spát objevitelům, hledačům pokladů i archeologům. Nejznámější je Atlantida, která je zmiňována ve starověkých historických textech.