Nová věda spojuje rakovinu, schizofrenii a RS s virovými infekcemi

Nová věda spojuje rakovinu, schizofrenii a RS s virovými infekcemi 1

Všichni jsme dnes velmi dobře obeznámeni s tím, jak virové infekce vedou k akutnímu onemocnění. Od chřipky přes covid-19 až třeba po spalničky je dobře známo, jak viry způsobují onemocnění, ale vědci teprve nyní zjišťují, jak širokou roli hrají virové infekce ve vývoji dalších zdravotních problémů, které se často objevují roky i desetiletí po počáteční infekci.

Několik nových studií vrhlo světlo na souvislosti mezi nemocemi, o kterých se dříve nepředpokládalo, že by souvisely s virovými infekcemi. Běžná dětská virová infekce je spojována s rozvojem rakoviny močového měchýře v dospělosti. Spojení mezi hepatitidou C a schizofrenií nabízí pohled na vliv virových infekcí na mozek. A silné nové důkazy potvrzují, že převládající virus může být zásadní pro rozvoj roztroušené sklerózy (RS).

 

Rakovina a viry

Odhaduje se, že téměř každý pátý druh rakoviny na světě je způsoben virovými infekcemi. Snad nejznámějším příkladem je spojení mezi rakovinou děložního čípku a HPV (lidským papilomavirem). Předpokládá se, že téměř všechny případy rakoviny děložního čípku jsou způsobeny HPV. Během posledního desetiletí se vakcíny proti HPV zlepšily, což zvýšilo vyhlídky na praktickou eliminaci rakoviny děložního čípku v budoucnosti a záchranu stovek tisíc životů každý rok. Nová studie publikovaná v časopise Nature Oncogene pod vedením vědců z britské Univerzity v Yorku objevila novou souvislost mezi rakovinou močového měchýře a infekcí běžným virem. Virus je známý jako BK (BK polyomavirus) a až 80 % lidí se jím nakazilo do doby, než dosáhli dospělosti. Pro většinu lidí je infekce BK asymptomatická, ale virus může zůstat nečinný uvnitř těla po celá desetiletí, zejména v ledvinách. Na základě tohoto pochopení vědci zkoumali, zda existuje potenciální mechanismus, kterým by tato přetrvávající infekce BK v ledvinách mohla vyvolat nástup rakoviny močového měchýře. Prostřednictvím řady experimentů in vitro vědci zjistili, že infekce BK vedou ledviny k produkci antivirových enzymů nazývaných APOBEC. Když se spící infekce BK v ledvinách reaktivují, imunitní systém začne produkovat APOBEC, aby virus usmrtil. Tyto specializované imunitní buňky se však mohou přesunout do močového měchýře a následně poškodit DNA v buňkách močového měchýře. Tento proces se může opakovaně vyskytovat po celá desetiletí, než se rakovina močového měchýře objeví a je diagnostikována. A v době, kdy se rakovina objeví, často už nejsou žádné známky BK viru, protože je buď spící, nebo byl imunitním systémem zcela odstraněn. Jediným svědectvím o tomto vztahu jsou mutační signatury APOBEC v genomu buněk tumoru močového měchýře.

„Naše zjištění mění naše chápání příčin rakoviny močového měchýře tím, že ukazuje, že infekce BK virem je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny močového měchýře. Nutí totiž buňky močového měchýře používat APOBEC, které poškozují jejich DNA,“ řekl Simon Baker, hlavní autor studie.

Výzkumníci poznamenávají, že signatury APOBEC lze nalézt u přibližně 93 % všech případů rakoviny močového měchýře, což potvrzuje hypotézu, že tyto nádory jsou vyvolány spícími virovými infekcemi. Nová zjištění mohou také pomoci vysvětlit, proč pacienti s imunosuprimovanou ledvinou po transplantaci zažívají významně vysoký výskyt rakoviny močového měchýře. Je ještě brzy, ale Baker volá po vývoji BK vakcíny. Říká, že taková vakcína by mohla mít stejný dopad na rakovinu močového měchýře jako HPV vakcíny na rakovinu děložního čípku.

„Tento výzkum je kriticky potřebný k tomu, abychom lépe porozuměli, proč lidé s oslabenou imunitou, jako jsou pacienti po transplantaci, častěji onemocní rakovinou močového měchýře,“ řekl Simon Baker. „Náš výzkum by měl nejen pomoci zlepšit péči, kterou těmto pacientům poskytujeme, ale může mít také mnohem širší důsledky pro prevenci rakoviny močového měchýře v budoucnosti.“

 

Schizofrenie a viry

Během posledních několika desetiletí se několik observačních studií zabývalo vztahem mezi infekcemi hepatitidou C (HCV) a schizofrenií. Dosavadní data byla rozhodně rozporuplná, některé studie nalezly významně vyšší výskyt hepatitidy C u pacientů se schizofrenií, zatímco jiné shledaly souvislost nekonzistentní a nevýznamnou. Nová studie vědců z Taiwanu se zabývala miliony zdravotních záznamů, aby nejen analyzovala prevalenci schizofrenie u pacientů s hepatitidou C, ale také porovnala míru schizofrenie u pacientů s HCV léčených interferonovou terapií. Hypotéza zněla, že pokud infekce HCV předchází schizofrenii, a je tedy její příčinou, pak by účinná včasná léčba virové infekce měla snížit šance člověka na rozvoj této duševní choroby. Nálezy odhalily signifikantně vyšší prevalenci schizofrenie v kohortě neléčených pacientů s HCV (0,87 %) ve srovnání s těmi, kteří byli pro HCV léčeni (0,25 %), a těmi, kteří nebyli vůbec infikováni HCV (0,11 %). Vědci jsou opatrní, aby bylo jasné, že schizofrenie je komplexní a vysoce dědičný stav. Takže vývoj schizofrenie bude vždy zahrnovat řadu genetických a environmentálních faktorů, než jen jedinou virovou infekci. Přesto vědci předpokládají několik pravděpodobných mechanismů, kterými by infekce HCV mohla ovlivnit iniciaci schizofrenie. A vzhledem k tomu, že jsou k dispozici antivirová agens k léčbě infekce HCV, může být užitečné zvážit budoucí komplikace, jako je zvýšené riziko schizofrenie, při zvažování potenciální antivirové léčby.

„V éře DAA (přímo působících antivirotik) by k eliminaci infekce HCV měla být všem infikovaným lidem předepisována anti-HCV terapie, aby se snížilo riziko nejen jaterních komplikací, ale také extrahepatálních komplikací, včetně schizofrenie,“ uzavírá studie.

 

Neurodegenerace, demence a viry

Hypotéza spojující neurodegenerativní onemocnění s virovou infekcí existuje již téměř století. Myšlenka „pomalých virových onemocnění“, virových infekcí, které vedou k postupné destrukci neurologických procesů, sahá až do poloviny 20. století, přičemž mnoho vědců tvrdí, že příčinou Alzheimerovy choroby jsou perzistentní herpetické infekce. Tyto myšlenky ztratily svou popularitu na konci 20. století, když se do popředí dostaly jiné kauzální hypotézy nemocí, jako je Alzheimerova choroba. Ale nedávno se vědci k této myšlence vrátili po selhání léků navržených tak, aby se zaměřily na jiné patologické příznaky neurodegenerativního onemocnění. Snad nejsilnější nedávná studie o neurodegenerativních onemocněních a virových infekcích přišla od výzkumníků zkoumajících vztah mezi roztroušenou sklerózou a virem Epsteina-Barrové (EBV). Několik observačních studií za posledních pár let poukázalo na silné korelace mezi virovými infekcemi v době dospívání člověka a následným rozvojem RS přibližně o 10 let později. Nedávná studie publikovaná v časopise Science nabídla některé z dosud nejpřesvědčivějších kauzálních důkazů tohoto spojení. Pod vedením výzkumníků z Harvard T.H. Chan School of Public Health v Bostonu se studie zaměřila na unikátní datový soubor zdravotních záznamů od členů americké armády. Data zahrnovala informace za více než 20 let a umožnila výzkumníkům pochopit, zda infekce EBV předcházela rozvoji RS. Výsledky potvrdily, že všem případům RS předcházely infekce EBV. Střední doba od infekce EBV do nástupu RS byla 7,5 roku, ale u některých lidí se RS rozvinula již 2 roky po infekci EBV, zatímco u jiných až za 15 let. U žádné jiné virové infekce nebylo pozorováno tak konzistentní spojení s rozvojem RS. Podobně jako u schizofrenie neexistuje žádné tvrzení, že je infekce EBV jedinou příčinou RS. Opět existuje spousta dalších faktorů, které přispívají k rozvoji RS. Koneckonců, infekce EBV je velmi rozšířená u mladých lidí, takže kdyby všichni infikovaní virem skončili s RS, určitě by se na to už přišlo. Místo toho zjištění naznačují, že infekce EBV jsou patrně významným faktorem při spuštění RS u těch, kteří jsou již k této nemoci náchylní. Současná pracovní hypotéza říká, že ne u všech lidí infikovaných EBV se rozvine RS, ale všichni ti, u kterých se rozvine RS, pravděpodobně byli dříve infikováni EBV. A co je možná nejdůležitější, pokud je EBV základním spouštěčem onemocnění u většiny lidí, pak vakcína proti EBV by mohla hypoteticky vymýtit RS. Několik biotechnologických společností nedávno oznámilo, že se připravují vakcíny proti EBV. Pro mnohé z výzkumných cest, které se zabývají vztahem mezi virovými infekcemi a chronickými onemocněními, je to teprve začátek, ale je stále jasnější, že jsme možná podcenili dlouhodobý účinek. Od Alzheimerovy choroby po rakovinu existují věrohodné hypotézy naznačující, že by se těmto obávaným nemocem dalo předejít vakcínami zaměřenými na viry, které byly dříve považovaly za relativně neškodné.