Chrámy na Taiwanu

Chrámy na Taiwanu 1

Není potřeba znát historii katolické církve, abyste mohli obdivovat katedrálu. A také nemusíte znát historie čínské kultury staré 5000 let, aby Vám něco dala návštěva taoistického chrámu. Kouř vonných tyčinek Vás možná vnitřně neočistí, ale to neznamená, že byste měli mít ztratit zájem. Základní znalosti přitom pochytíte poměrně snadno.  

 

Základy

Dům modliteb, společenské centrum, tržiště i prostor pro organizovaný zločin – asijský chrám je to vše a ještě mnohem více. Kromě toho je to prostě budova: vyvýšená platforma, na které stojí několik síní. Každá síň se skládá z dřevěného sloupu a trámové konstrukce, sedlové střechy s přečnívajícími okapy a dlouhou prohnutou střechou, která se na koncích zužuje podobně jako ocas vlaštovky (proto se jí někdy říká „vlaštovčí ocas“). Síně bývají uspořádány předvídatelným způsobem. Nejprve se otvírá hlavní brána na kamenný dvůr, v jehož zadní části stojí adekvátně pojmenovaná hlavní síň; chrám je přitom vždy vyvýšený. V této síni spatříte dva kamenné lvy, minimálně dva kamenné pilíře ve tvaru draků a tři až pět dveří, které všechny slouží k uvítání lidských návštěvníků a/nebo zabránění vstupu nežádoucím silám a duchům. Za vstupní halou se nachází série dvorů a síní seřazených za sebou na jedné ose. Socha hlavního chrámového božstva je usazena ve druhé síni, zatímco přiléhající místnosti nalevo a napravo (a zadní síň, pokud existuje) jsou svatostánky vedlejších „menších“ božstev, Buddhů, nebo také kanceláře. To sice na první pohled může působit divně až nemístně, ale někde se přece musí vyřizovat praktické záležitosti. Většina chrámů na Taiwanu je dnes oficiálně registrovaná a hraje významnou roli v životě zdejší komunity včetně vlivu na místní i národní politiku. Každý taiwanský chrám má základní obrys uvedený výše, ale žádné dva nejsou úplně stejné. Pátrání po rozdílech je jedním ze způsobů, jak jak udržet svoji pozornost i během návštěvy celé řady památek.

Chrámy na Taiwanu 2

Dekorativní umění

Obyvatelé Taiwanu milují krásu svých chrámů, které jsou možná až příliš nazdobené. V minulosti mistři řemeslníci sotva stíhali plnit poptávku po jemných kamenných rytinách a dřevořezbách, obrazech na dveře a keramické výzdobě, a také po zdobném místním jiannian, což je typ 3D mozaiky, kterou zde naleznete na střechách. Jiannian je originální umění Taiwanu a často ho lze přehlédnout, ale stačí se podívat nahoru, když se budete blížit k některému chrámu. Jeho střecha bývá často tak silně ozdobená 3D mozaikami draků, tygrů, květin a historických výjevů, až se bude zdát, že se musí každou chvíli zřítit. Co se týče vnitřku chrámu, pestrost měla vždy za účel udržet zájem lidí. Krátké pilíře často bývají vyřezávané do podoby melounů, ale mohou být také do podoby slonů, lvů, květinových košíků nebo sehnutých lidských postav, které jakoby nesly náklad („atlantů“).

 

Božstva

Na Taiwanu se nachází 15 000 oficiálních chrámů zasvěcených stovkám bohů a božstev, lidovým hrdinům, zvířatům a dokonce několika holandským admirálům ze 17. století. K nejčastěji vzývaným božstvům patří vládkyně nebes Mazu (něco jako patronka Taiwanu), dále Wang Ye (dříve démoni moru, dnes považovaní za strážné duchy), bůh země Tudi Gong (podobající se Santa Clausovi) a Guanyin, což není bůh, ale milovaný bodhisattva milosrdenství.   

 

Rituály

Cílem většiny návštěvníků chrámů je vyhnout se zlému a zajistit si štěstí. Nezáleží přitom, na kterého boha se obracejí, všichni provádějí podobný rituál (baibai), který má pomoct k dosažení žádaného. Běžnými oběťmi je přitom jídlo, svíčky, modlitby, ale také uspořádání představení čínské opery nebo narozeninové oslavy! Přestože to pro někoho může být běžná věc, pálení kadidla (vonných tyčinek) patří k nejvybranějším a nejtajemnějším z chrámových rituálů: popel a kouř od hlavního „cenzora“ prý dokonce ztělesňuje samotnou božskou sílu odpovídajícího božstva. Dřevěné věštící „měsíční kameny“, které naleznete na oltáři v každém chrámu, se vrhají na podlahu, aby daly odpověď ano/ne na různé osobní otázky, například: mám vzít tuto práci? Mám si vzít tuto ženu/tohoto muže? Mám jít k doktorovi? Mohu vydělat víc peněz?  

A jak se má ne-věřící turista během toho všeho chovat? Zcela přirozeně. Návštěvníci tady nikomu nevadí ani nikoho neruší.   

 

Vysvětlění

Nejzajímavější chrámy na Taiwanu (co do stáří, krásy a oblíbenosti u věřících) naleznete ve větších městských oblastech nebo v dobře přístupných menších městech. Patří k nim chrámy Bao’anLongshan v Tchaj-peji, chrám bohyně Mazu a Konfuciánský chrám v Tchaj-nanu, chrám boha města Sin-ču (Hsinchu’s City God Temple) a chrámy Mazu a Longshan v Lukangu.