Od čtyřicítky po sedmdesátku. Jak se věkem mění sexualita?

Od čtyřicítky po sedmdesátku. Jak se věkem mění sexualita? 1

Kvalita sexuálního života každým rokem stále více závisí na psychiky milenců.

Celosvětová studie sexuálních postojů a chování (GSSAB) zahrnovala téměř 14 tisíc žen a mužů ve věku od 40 do 80 let. Tabulka popisuje hlavní změny, které věkem nastávají v sexualitě mužů a žen. Důležité je uvědomit si, že každý člověk je prožívá individuální a důležité nejsou jen genetické dispozice, ale i způsob života a emocionální nastavení.

Aktivní a zdraví lidé, udržující bohaté sociální kontakty, disponující rodinou a partnerem či partnerkou, mají nesporně bohatší a vyrovnanější sexuální život než lidé poznamenáni nezdravým životním stylem, žijící o samotě a užívající sex spíše nárazově či příležitostně.

Sex ve čtyřiceti

Čtyřicátníci znají své tělo i tělo partnera, čerpají ze životních zkušeností a užívají si důvěru, která doprovází dlouhodobé partnerství. Zdravotních problémů bývá minimum, sex bývá bez problémů. Sexualita je na vrcholu.

ženy

Pokles libida některých žen lze připsat spíše klesající hladině testosteronu než koncentraci estrogenu. Sexuální touha, aktivita i požitek ze sexu klesají spolu s ním, ale ve čtyřiceti ještě hladina testosteronu nahrává bohatému a kvalitnímu sexuálnímu životu.

muži

Produkce testosteronu pozvolně klesá, fyzická aktivita (sportování) ji však bohatě doplňuje. Problémy s erekcí jsou poměrně vzácné (uvádějí jejich jen čtyři procenta mužů), předčasná ejakulace také.

Sex v padesátce

Sexuální život párů ve středním věku zažívá první silnější turbulence. Těla stárnou, zdravotní problémy nastupují a dvojice mohou zažívat frustraci ze změn, které jim brání v intimním soužití.

ženy

Menopauza se u žen na Slovensku objevuje ve věku 50 let. Ne každá žena cítí symptomy předchozí menopauzu (perimenopauza) stejně a některé z nich závisí i od jejího psychického nastavení, genetických předpokladů a způsobu života. Pro sexualitu žen je klíčový estrogen, který mimo jiné podporuje pružnost svalstva pánevního dna, čímž umožňuje kvalitní pohlavní styk. S příchodem menopauzy hladina estrogenu klesá a důsledkem toho může být suchá a oslabená sliznice vagíny. Tyto problémy méně pociťují ženy, které vedou aktivní sexuální život, což znamená alespoň dvě soulože týdně.

muži

Problémy s erekcí jsou stále častější, vyskytují se již u 26% mužů. Plná erekce muže v padesátce si žádá více času a přímé stimulace, někdy se objevuje až v momentě ejakulace. Mnozí objevují kouzlo léků na erektilní dysfunkci, což jim umožňuje zapojit se do sexu více než jejich vrstevnice. Sex alespoň jednou ročně více má až 84 procent, přibližně 62 procent pravidelně masturbuje.

Sex v šedesátce

Zdravé páry přijímají nový sexuální model, který se z výkonu přesměruje na společně prožívaný požitek. Starší páry oceňují smyslnost, hravost, nápaditost a erotické zkušenosti stejně jako samotný pohlavní styk a orgasmus. Klíčem k sexuální spokojenosti je pozitivní myšlení, realistické očekávání a bohatý citový život. Některé páry nebo i jedinci aktivně vyhledávají méně tradiční sexuální aktivity.

ženy

Sexualita ženy po šedesátce ve velké míře závisí na zájmu a aktivity partnera, který, pokud je dostatečně empatický a zkušený, dokáže ženě udržet její sebevědomí a bohatě ji uspokojit. Zanedbávána žena může prožívat strach, že přišla o svůj šarm a nedokáže soupeřit s mladšími ženami. Mohou nastat problémy s intimitou, libidem, vzrušením, případně s bolestivým stykem, který se objevuje u více než 80 procent žen.

Výsledkem je, že 60 procent žen se sexu vzdává a nemá ho ani jednou ročně, necelá čtvrtina žen však nadále masturbuje.

muži

Problémy s erekcí jsou výraznější, objevují se už u 40 procent mužů. Sexualitu ohrožují cévní, neurologické a hormonální změny, jakož i špatná životospráva. Hlavní příčinou problémů není samotné stárnutí, ale onemocnění a vedlejší účinky léků.

Ani jednu soulož ročně nezažije 40 procent mužů, masturbuje více než polovina mužů. Sex v šedesátce je odrazem způsobu života, který muž vedl v padesátce. Zdravý životní styl ho v této oblasti udržuje i na dále aktivním a dokáže tvořivě využít možnosti, které mu nabízejí léky na erektilní dysfunkci a vhodná sexuální partnerka.

Sex v sedmdesátce

Dvojice dávají větší důraz na emocionální intimitu než fyzické soužití. Intimní život páru vyžaduje vědomé využití fyzických a psychologických relaxačních technik. Ačkoli erekce muže není tak silná jako v minulosti, erekce stále postačuje na soulož, i když ne vždy se dostaví vyvrcholení.

Zásadní genderový rozdíl mezi stárnoucí populací je, že v případě žen se snižuje šance, že mají trvalého sexuálního partnera. Po smrti manžela se často svého sexuálního života vzdávají.

V sedmdesátce se intimní život přesouvá spíše do hlavy a představ, dotyků a používání různých pomůcek. Alespoň jednu soulož ročně zažije už jen 17 procent žen a téměř 40 procent mužů. Výrazně klesá i zájem o masturbaci. Po sedmdesátce se sebe uspokojuje 16 procent žen a 28 procent mužů.