Pití alkoholu v těhotenství může poškodit rodinu na generace

Pití alkoholu v těhotenství může poškodit rodinu na generace 1

Alkohol v těhotenství může vyvolat poruchy, které jsou dědičné.

I přes varování zdravotníků část žen během těhotenství nadále pije alkohol. Svou budoucí rodinu přitom ohrožují více, než se dosud předpokládalo.

Výzkumníci z Kalifornské univerzity zjistili, že alkohol nemusí ovlivňovat výhradně dítě pijících žen. Ohrožuje také vývoj mozku a zdravotní stav u jejich vnoučat, a pravnoučat. Poruchy se tak mohou projevit i u dětí, které během těhotenství nikdy nebyly přímo vystaveny alkoholu. Zjištění publikoval časopis Cerebral Cortex .

Dědičně narušený vývoj

„Předpokládalo se, že konzumace alkoholu u matky má vliv pouze na přímo vystavené potomstvo, embryo nebo plod v děloze. Nyní máme důkazy, že účinky prenatální expozice alkoholu by mohly přetrvávat mezigeneračně a negativně ovlivnit budoucí generace potomstva, které nikdy nebyly vystaveny alkoholu, „uvádí v tiskové zprávě autorka studie Kelly Huffman.

Předchozí práce její laboratoře ukázaly, že vystavení alkoholu ovlivňuje anatomii vývojově nejmladší části mozkové kůry, Neocortex. U potomstva může vést k poruchám motoriky a úzkosti.

Mezigenerační přenos poruch souvisejících s takzvaným fetálním alkoholovým syndromem následně otestovali na třech generacích myší.

Menší tělo a úzkost

Jak se očekávalo, u první generace potomstva, která byla přímo vystavena alkoholu, se projevil abnormální vývoj neuronové sítě v mozku. Podobné vývojové poruchy a problematické chování se však objevilo i u pozdějších generací.

Analýzy ve studii naznačují, že konzumace alkoholu během těhotenství vede ke kaskádě změn nervového systému. Všechny generace zvířat měly ve srovnání s kontrolní skupinou výrazně menší tělesnou hmotnost i velikost mozku. Vykazovaly zvýšenou hladinu úzkosti a deprese, měly také problémy s motorikou a poruchy smyslového vnímání.
Podobný dědičný efekt vývojových poruch alkoholem výzkumníci předpokládají i u lidí. Matky, které nechtějí riskovat, že poznačí celé generace své rodiny, by se proto měly skleničce v těhotenství vyhýbat.