Mýty a fakta o mamografii: Je škodlivá a bolestivá?

Mýty a fakta o mamografii: Je škodlivá a bolestivá? 1

Názory na mamografii mohou být ovlivněny nepřesnými informacemi. Jak odlišit mýty od faktů?

Prý je zbytečná, škodlivá, ženám nepomáhá a dokonce jim může zdravotní problémy i způsobit.

Spekulace, neodborné informace a kontroverzními studiemi podložené tvrzení o mamografii se šíří přes sociální sítě i po kamarádských linkách. Způsobují nejen pochybnosti, ale i možné nebezpečné rozhodnutí žen.

Pomáhá mamografie při prevenci?

V této otázce se podle primářky preventivních centra Onkologického ústavu svaté Alžběty v Bratislavě Aleny Kállayové shodují všichni odborníci.

Mamografie je jediná diagnostická metoda, která umí zachytit onkologické onemocnění prsu i ve velmi časném stadiu.

„Udává se velikost už kolem 5 milimetrů. Při této velikosti onkologické onemocnění ještě nevytváří metastázy, a proto se mamografie doporučuje ženám jako preventivní – screeningové vyšetření. Tedy jde o vyšetření zdravých žen, které nemají žádné příznaky onemocnění prsů, „říká Alena Kállayová.

Jaká jsou rizika mamografie?

Všechny aspekty vyšetření mamografem jsou pod přísnou kontrolou. V každém případě však jde o vyšetření RTG zářením.

„Lékař přesně ví, jaké snímky v jakém případě av jakém intervalu smí doplnit. Radiační zátěž je však monitorována, zaznamenává se a nesmí překračovat přípustné hranice. Rovná se dávce, kterou běžný člověk zažije jako kosmické záření na Zemi během jednoho týdne. Nebezpečí, které vyšetření s sebou přináší, je srovnatelné s nebezpečím pětiminutové jízdy v autě nebo vykouření jedné cigarety, „uvádí Kállayová.

Dalším problémem může být i to, že metoda není 100-procentní.

Primářka říká, že záchytu časných stadií rakoviny je 90 až 95 procent. „Zároveň se snižuje, pokud je prsní žláza hustší.“

Rizika však podle ní jednoznačně převažuje fakt, že mamografie ve skutečnosti zachraňuje zdraví a život.

„Důkazem toho jsou země, ve kterých ženy chodí na pravidelné screeningové mamografické vyšetření a úmrtnost na rakovinu v nich výrazně klesá. Jde o země jako Švédsko, Velká Británie, Španělsko či Česko, „jmenuje Kállayová.

Její slova potvrzují několik výzkumy a statistiky, některé studie však říkají, že snížení úmrtnosti díky mamografii není procentuálně až tak významné.

Od jakého věku a jak často je vhodné mamografii podstoupit?

Podle Slovenské zákonů má žena nárok na mamografické vyšetření od 40. roku života.

Alena Kállayová tvrdí, že obvykle se na mamografii posílá kolem padesátky, ale vzhledem k tomu, že rakovina postihuje už i mladší ročníky, odborníci doporučují začít se screeningem právě od čtyřiceti let každé dva roky.

„Od čtyřicítky se vyšetřuje proto, že prsní žláza ženy v tomto věku je méně hustá a mamografie tak onkologické změny už znázorňuje velmi dobře. Ve věku od 20 do 40 let mají ženy nárok na preventivní sonografické vyšetření. Tehdy je totiž žláza velmi hustá a ultrazvuk změny v prsu dokáže znázornit lépe, „vysvětluje primářka.

Jak probíhá mamografie?

Provádí se na specializovaných pracovištích. Vyšetření předchází vyplnění dotazníku s informacemi o anamnéze, prodělaných operacích, potížích a podobně, aby se zjistilo, zda žena patří do rizikové skupiny.

Samotné vyšetření probíhá vestoje. Žena se svlékne do půl pasu a za pomoci radiologické asistentky, která vyšetření technicky provede, speciální kompresní ploténky mamografu stlačí postupně oba její prsy.

Je to důležité, aby se zhotovili snímky vysoké kvality, na kterých je možné rozeznat i malé změny v prsu.

Stlačení může být trochu nepříjemné a žena může cítit tlak, nemělo by však být bolestivé. Celé vyšetření trvá přibližně deset minut.

V závislosti na konkrétním pracoviště se výsledky dozví ihned po vyšetření nebo až po několika dnech, v zásadě by však nemělo jít o delší dobu než týden.

Je mamografie bolestivá?

Podle lékařky může být mamografické vyšetření nepříjemné, zvláště pokud se provádí před menstruací, kdy je žláza citlivější.

Může se také stát, že vyšetření dělá RTG asistent, který nebyl dostatečně vyškolen na jeho provádění a je méně citlivý. Mamografie by však neměla bolet.

 Je třeba vyhledat pracoviště, které má dobrou pověst, dobré termíny na vyšetření, oznamuje výsledek ihned po něm a příjemně a laskavě se ženou komunikuje. Ženy mají právo žádat kvalitní a příjemné vyšetření, „tvrdí Alena Kállayová.

Může silné stlačení prsu vyvolat nějaké zdravotní komplikace?

„Stisknutí prsu tak, jak je prováděno při mamografickém vyšetření, prs nepoškozuje ani ke změnám v prsní žláze takovým postupem nedochází,“ říká radiologické.

Zároveň je třeba dodat, že toto sevření je nezbytné pro správné zobrazení všech struktur v prsu.

Je mamografie spolehlivá?

Existují studie poukazující na to, že některé nálezy jsou nesprávné a ukazují abnormality, které nejsou životu nebezpečné, ale i tak léčeny (v angličtině se tomu říká „overdiagnosis“).

„Mamografické vyšetření provádíme přesně podle doporučení evropských standardů pro mamografii. Vyhodnocování nezávisle dvěma radiology ví zjistit 95 procent všech onkologických onemocnění prsu v najvčasnejších stádiích, „vysvětluje Alena Kállayová.

Dodává, že neexistuje žádná jiná metoda, která by měla vyšší míru odhalení onkologického onemocnění.

Pokud jde o nadhodnocení nebo „overdiagnózu“, souvisí určitým způsobem se statistickým rozměrem.

Znamená to, že se onkologické onemocnění zjistí u ženy, u které by se během jejího života vlastně nerozjely, případně se vyskytnou falešné pozitivní nálezy, které jsou při mamografii často kritizovaným problémem.

Žena totiž musí absolvovat další vyšetření, aby se problém vyloučil a je vystavena stresu.

Žádná metoda není dokonalá, i proto snímky vyhodnocují právě dva lékaři, aby se falešně pozitivním výsledkům předešlo.

Jak se mamografy vyvíjejí technologicky?

„Přístroje, které dělají s RTG zářením jsou velmi sofistikovaně vytvořeny a přísně kontrolované,“ odpovídá Alena Kállayová na otázku, jakou roli hrají moderní technologie v diagnostice.

„Tyto přístroje musí dosahovat kvalitativní parametry, které jsou denně vyhodnocovány a i jednotlivé vyšetření a dávky záření jsou archivovány a kontrolovány. Kromě toho existují přísná pravidla, jakým způsobem a pod jakou ochranou má být vyšetření provedeno, kdy a jakým způsobem se může zopakovat. Za to odpovídá lékař, který na pracovišti pracuje, „říká.

Je screening potřebný?

Pod tímto pojmem rozumíme metodu, jejímž cílem je zachytit různá onemocnění ve stadiu, kdy jsou ještě bezpříznakové a léčitelné.

„Je prokázáno, že v zemích, kde funguje mamografický screening , tedy že jsou ženy pozvánkou volané na mamografické vyšetření a zúčastní se ho, klesá úmrtnost na rakovinu. Čili časně zachycená rakovina se dá dobře léčit a ženy nemusí zemřít, „tvrdí Kállayová.

Screening rakoviny prsu realizují již několik desetiletí všechny členské státy EU kromě Slovenska.

V naší zemi pracoviště ani zdravotní pojišťovny ženy přímo nezvou na mamografické vyšetření. Na mamografii ženu může doporučit její gynekolog, praktický lékař či onkolog.

Samotný screening však spočívá v tom, že jde kromě včasného rozpoznání karcinomů i o sběr dat o preventivních vyšetřeních a procedurách, sledování vlivu na úmrtnost, snížení úmrtnosti na rakovinu prsu o zlepšení životních podmínek žen s tímto onemocněním přes efektivní terapeutické postupy.