Přerušovaný půst není pro hubnutí lepší než počítání kalorií

Přerušovaný půst není pro hubnutí lepší než počítání kalorií 1

V jedné z nejdelších studií tohoto typu, která kdy byla provedena, vědci zjistili, že omezení příjmu potravy každý den na určitou dobu není o nic účinnější dietní strategie než prosté počítání kalorií. Roční experiment nakonec zjistil, že omezení kalorií je nejdůležitější součástí každého plánu hubnutí.

Během posledního desetiletí vzrostla popularita půstových diet, přičemž jejich zastánci tvrdí, že jsou nejúčinnějším způsobem, jak zhubnout a zlepšit metabolické zdraví. Tato dietní strategie může mít různé formy, od půstu obden (jídlo každý druhý den nebo půst po celý den jednou či dvakrát týdně) až po časově omezené jezení (kdy je jídlo každý den omezeno na několik hodin). Nový výzkum se konkrétně zaměřil na typ časově omezeného příjmu potravy, neformálně známého jako „dieta 16:8“, která zahrnuje omezení veškerého příjmu potravy každý den na osm hodin. V tomto případě studie omezila svou kohortu účastníků na jídlo pouze mezi 8. a 16. hodinou. Do studie se zapojilo 139 subjektů, všechny s nadváhou nebo obezitou, ale jinak zdravých. Kohorta byla náhodně rozdělena do dvou skupin: jedna skupina měla za úkol časově omezenou strategii příjmu potravy a druhá mohla jíst kdykoli. Obě skupiny musely každý den omezit svůj kalorický příjem: muži ne více než 1800 kalorií a ženy ne více než 1500 kalorií. Studie trvala 12 měsíců. Omezení příjmu kalorií u obou skupin umožnilo výzkumníkům zaměřit se na konkrétní úbytek hmotnosti nebo metabolické výsledky časově omezeného příjmu potravy. Předchozí studie uváděly možnost, že některé výhody půstových diet byly způsobeny režimem, který jednoduše snížil celkový příjem kalorií, takže studie se zaměřila na to, zda má půst 16 hodin každý den nějaké konkrétní výhody. Od výchozího stavu do 12 měsíců trvání studie zjistila, že pacienti ve skupině s časově omezeným příjmem potravy ztratili 9 % své tělesné hmotnosti, oproti poklesu 7,2 % ve skupině celodenního jezerní. Výzkumníci poukazují na to, že rozdíl není statisticky významný a dospěli k závěru, že úbytek hmotnosti se zdá být primárně způsoben omezením kalorií a není ovlivněn časově omezenými stravovacími návyky.

„Navíc časově omezené stravování a denní omezení kalorií vyvolalo podobné účinky, pokud jde o snížení tělesného tuku, viscerálního tuku, krevního tlaku, hladiny glukózy a hladiny lipidů během 12měsíčního intervenčního období,“ píší vědci v novém článku studie. „Tyto výsledky naznačují, že omezení příjmu kalorií vysvětluje většinu příznivých účinků pozorovaných u režimu časově omezeného příjmu potravy.“

Výzkumníci jsou však opatrní a poznamenávají, že zjištění podléhají řadě omezení, takže studie by neměla být vykládána tak, že všechny druhy přerušovaného půstu jsou zbytečné. Stále mohou existovat výhody v časově omezených stravovacích strategiích pro jedince s obvyklými stravovacími návyky, které pokrývají velké úseky 24hodinového období. A časově omezený příjem potravy by mohl být užitečný u lidí s již existujícími metabolickými nebo kardiovaskulárními problémy. Jednou ze silných stránek časově omezeného jezení, kterou zastánci často zdůrazňují, je to, že jde o snadnou dietní strategii, kterou lze udržovat po dlouhou dobu. I když studie prokázala podobnou vysokou míru retence v obou skupinách, je důležité poznamenat, že všichni účastníci byli po dobu 12 měsíců přísně sledováni a trénováni. Takže může být pravda, že v podmínkách reálného světa je pro lidi snazší dodržovat „plán 16:8“ ve srovnání s obecnějším omezením kalorií. Zjištění však potvrzují, že i ti, kteří se zabývají časově omezenými stravovacími strategiemi, by měli omezovat příjem kalorií. To, že budete během osmi hodin denně jíst, co chcete, a pak se šestnáct postit, Vám zhubnout nepomůže .

Nová studie byla zveřejněna v The New England Journal of Medicine.