Riziko mozkové mrtvice je vyšší než očekávané u pacientů s covid-19

Riziko mozkové mrtvice je vyšší než očekávané u pacientů s covid-19 1

Nedávný výzkum zjistil, že pacienti, kteří jsou hospitalizováni s covid-19, mají mnohem vyšší riziko cévní mozkové příhody ve srovnání s pacienty, kteří se nakazili jiným podobným onemocněním, včetně chřipky a sepse. Data byla prezentována na mezinárodní konferenci Americké asociace proti mrtvici 2021 výzkumníky z American Heart Association (AHA).

„Cévní mozková příhoda sama o sobě může mít devastující následky, a přitom zotavení se z covid-19 je často náročné pro ty, kteří přežijí,“ uvedl Saate S. Shakil, pracovník kardiologie na Washingtonské univerzitě v Seattlu. „Společně pak mohou vybrat značnou daň na pacientech, kteří onemocní obojím.“

Výzkumníci, kteří stáli za studií, přistoupili k databázi AHA týkající se kardiovaskulárních chorob a covid-19, aby prošetřili riziko cévní mozkové příhody u pacientů hospitalizovaných s covid-19, jejich demografické charakteristiky, anamnézu a přežití v nemocnici. Studie zahrnovala údaje od 20 000 pacientů z USA, kteří byli hospitalizováni v období od ledna do listopadu 2020.

Zjištění ze studie ukázala, že z 20 000 pacientů 281 lidí v registru mělo potvrzenou cévní mozkovou příhodu, přičemž 148 mělo ischemickou cévní mozkovou příhodu, 7 mělo přechodný ischemický záchvat a 127 krvácivou cévní mozkovou příhodu nebo neurčený typ mrtvice.

Navíc mezi osobami s jakýmkoli typem cévní mozkové příhody byli častěji muži (64%) a staršího věku než mezi těmi, kdo cévní mozkovou příhodu neprodělali. 44% pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou mělo také cukrovku typu 2 a většina z nich také vysoký krevní tlak.

Výzkumníci dále zjistili, že ti, kdo prodělali mrtvici, strávili více dní v nemocnici a měli zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s lidmi, kdo ji neměli.

 „Tato zjištění naznačují, že covid-19 může zvýšit riziko mozkové mrtvice, ačkoli přesný mechanismus je stále neznámý,“ řekl Shakil. „Jak pandemie pokračuje, zjišťujeme, že koronavirus není jen onemocnění dýchacích cest, ale také vaskulární onemocnění, které může ovlivnit mnoho orgánových systémů.“