Studie odhaluje rozsah vedlejších účinků vakcíny proti covid-19

Studie odhaluje rozsah vedlejších účinků vakcíny proti covid-19 1

Zhruba každý třetí z těch, kdo nedávno dostali vakcínu proti covid-19, hlásí nějaké vedlejší účinky. Nebyly však mezi nimi žádné závažné.

Běžná byla bolestivost kolem místa vpichu, zjistili britští vědci, kteří shromažďovali zpětnou vazbu. Podle odborníků by tato zjištění od asi 40 000 lidí, především pracovníků ve zdravotnictví, měla být uklidněním pro miliony dalších, kteří jsou očkováni právě teď nebo teprve budou. Můžete očekávat nějaké vedlejší účinky, což ale není na závadu. Není to nemoc samotná, ale odpověď těla na vakcínu. Vakcíny proti covid-19 neobsahují virus, který vyvolal pandemii, a lidé z ní nemohou nemoc dostat. Místo toho používají neškodnou verzi viru nebo část koronaviru, aby tělo naučily, jak ho rozpoznat a bojovat s ním v reálu, bude-li potřeba. Vědci žádali o zpětnou vazbu prostřednictvím aplikace od lidí, kteří dostali min. jednu dávky vakcíny Pfizer-BioNTech na začátku ledna.

 

Tým z King’s College London zjistili následující:

  • 37 % mělo nějaké vedlejší účinky po aplikaci, např. bolestivost nebo otok v místě vpichu poté, co dostali první dávku; jejich počet vzrostl na 45 % (z 10 000 osob) po druhé dávce
  • 14 % zažilo alespoň jeden komplexní/systémový vedlejší účinek, jako je zvýšená teplota/horečka, bolesti či zimnice, během 7 dní po první dávce, což vzrostlo na 22 % po druhé dávce

Vedlejší účinky se během pár dní zlepšily. Všechny dosavadní lékařské testy a zkušenosti z reálného světa tedy naznačují, že vakcíny jsou bezpečné a účinné.

 

Vedlejší účinky  

Lékaři říkají, že lidé, kteří měli v historii vážnější alergické reakce na ingredience obsažené ve vakcíně PfizerBioNTech (nebo podobné od Moderny), by tyto vakcíny neměli dostat. Přitom se ale vyskytl se jen malý počet alergických reakcí, které potřebovaly léčbu. Po celém světě budou nadále pokračovat bezpečnostní kontroly. Ve Velké Británii mohou lidé hlásit své obavy Regulační agentuře pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky.

Dr. Anna Goodman v nemocnic Guy’s a St Thomas v Londýně, která vedla testování s jinými vakcínami proti koronaviru (od Oxford-AstraZeneca a Novavax), řekla, že vedlejší účinky sice mohou být nepříjemné, ale naznačují nám ta, že imunitní systém odpovídá na vakcínu. Lidé ale musí stále dodržovat pravidla na společenský odstup, protože ochrana nemusí být na 100 %.

To, že máte větší horečku, neznamená, že jste více imunní,“ řekla. „Na to nelze spoléhat, i když to samozřejmě naznačuje, že Váš imunitní systém něco dělá.“ Při mírných vedlejších účincích, jako je bolestivá ruka, si lidé mohou vzít paracetamol.

Vedoucí výzkumný pracovník prof. Tim Spector řekl: „Obecně by tato data měla většinu lidí uklidnit.“

Přitom každý, co má horečku nebo jiné symptomy, které mohou naznačovat koronavirus, by se měl nechat testovat, a to i v případě, že už byl očkován/a. 

Studie odhaluje rozsah vedlejších účinků vakcíny proti covid-19 2

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, jelikož dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních oddílů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o těchto testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/