Rituály ve světě: 8 působivých slavností

Dovádějte s maškarami, Bulharsku    Co se týče bohatého folklorního dědictví ve východní Evropě a na Balkánu, jen pár akcí má tak niterný náboj jako...