Turistické atrakce Iráku

Turistické atrakce Iráku 1

Oblast dnešního Iráku je známá jako místo zrození civilizace a zahrnuje různá klimata, ekologická prostředí a ekosystémy, které můžete nalézt v 18 iráckých provinciích. Ať už budete cestovat do známé a rozvinuté oblasti Kurdistánu (s metropolí Arbílem) nebo si prohlížet starověké babylonské ruiny v Babelu, Irák má co nabídnout na každém svém metru čtverečním. 

 

Abbásovský palác, Bagdád 

Poslední dochovaný Abbásovský palác v Bagdádu je historická dvoupatrová budova, která shlíží na řeku Tigris v městském okrsku al-Maiden. Abbásovská dynastie vládla Islámské říši z dnešního Bagdádu od 8. do 13. století a dala v té době vzniknout Islámskému Zlatému věku. Postavena měla být za vlády kalífa Al-Naser Ledinillaha a historici tvrdí, že stavba sloužila k vzdělávacím účelům díky jejím podobnostem s náboženskou školou Mustansiriya v Iráku.  

 

Babylon 

Babylon, který byl po dvě tisíciletí centrem Mezopotámie a jedním z nejznámějších měst starověkého světa, leží 84 km jižně od Bagdádu. Založen byl kolem roku 2300 př.n.l. a bývá považován za jednu z nejstarších kolébek civilizace a centrum umění, vědy a literatury. Babylon se nachází na místě, odkud měl přístup k řekám Tigridu i Eufratu, takže byl žádaným místem a sloužil jako metropole pro 10 mezopotámských říší. Babylon chránily mohutné hradby a kdysi byl největším a nejmocnějším městem světa, jež přitahovalo lidi, myšlenky i produkty ze všech oblastí.   

Ve městě se nacházelo několik významných starověkých památek včetně jednoho ze 7 divů starověkého světa, Visutých zahrad královny Semiramis. Zahrada prý měla zdi vysoké téměř 25 m a vícepatrové terasy, přesná poloha zahrady však zatím nebyla určena. Babylon prý byl rovněž místem, kde stála slavná Babylonská věž, která je zmiňována v náboženských textech.     

Mizející historie – ztracená města

 

Zikkurat ve městě Ur 

Zikkuraty, terasovité chrámy podobné pyramidám, které se stavěly v dobách starověké Mezopotámie, se nacházejí na různých místech dnešního Iráku a Íránu. Jedním z nejlépe dochovaných je zikkurat v Uru postavený králem Urnammu zhruba v 21. stol. př.n.l.. Na vrcholku zikkuratu stojí chrám k poctě boha Nanny, patrona města Ur. Zikkurat, který se nachází v současném Tell el-Muqayyar v jižním Iráku , prý sloužil duchovním účelům i jako místo zemědělského obchodu.  

 

Aqar Quf/Dur-Kurigalzu 

Zikkurat v Dur-Kurigalzu (současném Aqar Quf) nechal postavit kolem roku 1400 př.n.l. král Kurigalzu z kassitské dynastie a dnes se nachází asi 30 km západně od Bagdádu. Byl postaven na počest boha Enlila a sloužil jako významný orientační bod pro lidi cestující do Bagdádu. V moderní době má zikkurat výšku 57 m a donedávna byl oblíbeným místem, kam se vydávaly za odpočinkem rodiny z Bagdádu.  

 

Citadela v Kirkúku a Danielova hrobka   

V centru Kirkúku, historicky a etnicky pestrého města v iráckém Kurdistánu, se nachází Citadela zřízená kolem roku 880 př.n.l.. Údajně ji nechal postavit král Aššurnasirpal  II. pro obranné účely a později byla vybavena 72 věžemi (za vlády krále Slukse); pevnost stojí na vrcholu umělého kopce vysokého asi 40 m. Uvnitř citadely můžete spatřit mnoho pestrých architektonických klenotů, jako je Červený kostel, Mešita se zelenou kopulí nebo Danielova hrobka obložená modrými kachlemi. 

Historické lokality v Iráku