Historické lokality v Iráku

Historické lokality v Iráku 1

V současnosti úřady západních zemí nedoporučují cestovat Iráku, pokud to není naprosto nezbytné. Cestování do země však nebude bezpečné, dokud politické klima v Iráku nebude stabilní. Díky dlouhé a bohaté historii sahající až do starověké Mezopotámie se však v zemi dochovaly tisíce historických lokalit. Mnohé z nich mají status významných historických památek díky své rozloze a osobitosti, anebo jsou zmiňovány v učení judaismu, křesťanství a islámu.

 

Babylon

Historická lokalita Babylon se nachází na západním břehu Eufratu přibližně 80 km od Bagdádu. Nad městem se tyčila slavná Babylonská věž a jeho visuté zahrady patřily k 7 divům starověkého světa. Babylon byl značné poškozen během války v Iráku, v západních zemích se však už připravují fondy na jeho opravu a pokračování vykopávek.

 

Ur Chaldejský

Město Ur (v biblické Chaldeji) se nachází nedaleko Babylonu a je významné především jako rodiště biblického Abraháma, takže je váženým místem pro Židy, křesťany i muslimy. Jeho nejstarší budovy pocházejí z doby kolem roku 4000 př.n.l. a metropolí Sumeru byl po tři dynastie. Hrobky sumerských králů byly objeveny v roce 1929 a jsou dodnes dobře zachované.  

 

Ktésifón

Město Ktésifón postavili Parthové zhruba ve 2. stol. př.n.l.. V historické lokalitě se nachází největší oblouk Taq Kasra postavený z bláta a cihel na světě, který je součástí parthského paláce postaveného v 6. století.

V současné době je muzeum Ktésifónu uzavřeno kvůli rabování a oblouk je oplocen kvůli obavám z jeho zřícení. Na opravě Ktésifónu do jeho původní podoby pracují diplomaté i provizorní rekonstrukční týmy.  

 

Hatra

Hatra, archeologická lokalita ležící asi 290 km severně od Bagdádu, byla v 1. a 2. stol. př.n.l. centrem obchodu a náboženství Parthské říše. Hatra je významným historickým místem v Iráku, protože je nejlépe zachovaná ze všech parthských památek v zemi a navíc byla prvním arabským hlavním městem. Byla prohlášena památkou chráněnou UNESCO a je dobrým příkladem kruhového opevněného města. Při své návštěvě zbytků starověké Hatry spatříte směs východní architektury a řeckých a římských vlivů. 

Turistické atrakce Iráku