VYBRALI JSME PRO VÁS 12 INSPIRATIVNÍCH MYŠLENEK LEONARDA DA VINCI

VYBRALI JSME PRO VÁS 12 INSPIRATIVNÍCH MYŠLENEK LEONARDA DA VINCI 1

Leonardo da Vinci (* 15.4.1452, Anchiano, Itálie – † 2.5.1519, Amboise, Francie) byl jeden z n ejznámějších a nejvšestranějších lidi všech dob. Pravý renesanční člověk, umělec a vynálezce, jehož myšlenky předběhly vlastní dobu. Vynalezl tank, potápěčsky oblek a vrtulník.

Přestože se da Vinci zaměřoval primárně na výtvarné umění, dokázal rozvinout anatomii, astronomii i oblast stavebnictví.

Italský renesanční malíř má na svém kontě několik impozantních děl. Mezi ty nejznámější a dodnes zachovány patří obrazy Poslední večeře a Mona Lisa. Leonardo da Vinci byl mimořádně vzdělaným člověkem, kterému úspěch cizí rozhodně nebyl. I proto po sobě zanechal několik inspirativních výroků, které vám nyní shrneme.

Kdo může jít k prameni, ať nechodí k džbánu.

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.

Sláva je v rukou práce.

Chval více dobrý charakter bez vzdělání, jak dobré vzdělání bez charakteru.

Kdo chce za den zbohatnout, do roka chce „odkvete“.

Ani jeden z mladých lidí není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu alespoň v jedné věci. Pokud je vytrvalý.

Kdo si neváží život, nezaslouží si ho.

Síla se rodí z nátlaku a hyne na svobodě.

Ten, kdo se ve sporu odvolává na autority, pracuje s pamětí a ne s rozumem.

Touha po penězích ponižuje i velkých mistrů, ba i uměleckých řemeslníků na obyčejných chamtivce.

Mravní cenu člověka můžeme posoudit podle toho, jak si cenil svou matku.

Zhřešil jsem vůči Bohu i lidem, neboť mé dílo není takové kvality, jaké by mělo být.