WHO a EU pomáhají migrantům v Turecku v přístupu k ochranným potřebám proti covid-19

WHO a EU pomáhají migrantům v Turecku v přístupu k ochranným potřebám proti covid-19 1

Do Turecka dorazily zásoby ochranného vybavení proti covid-19.  

Turecko poskytuje univerzální přístup ke zdravotnickým službám všem uprchlíkům a migrantům včetně nelegálních. Ti jsou po krátkou dobu drženi v určených centrech předtím, než jsou vráceni do země svého původu, přičemž potřebují vybavení, které je bude chránit před covid-19. Díky finanční podpoře EU mohla kancelář WHO v Turecku distribuovat 100 000 chirurgických roušek, 8000 respirátorů FFP2, 3000 ochranných brýlí, 4500 kombinéz a 250 teploměrů celkem 28 centrům v zemi. Spolupráce s Tureckým generálním ředitelstvím pro zvládání migrace (DGMM) pomohlo při obstarávání těchto potřeb.

Vedoucí delegace EU v Turecku, diplomat Nikolaus Meyer-Landrut, to komentoval následovně: „EU mobilizuje své zdroje pro boj s pandemií a tohle je jedna z mnoha akcí, které byly v tomto ohledu podniknuty. Uprchlická centra jsou vysoce rizikové prostředí a EU je ráda, že může pomoci WHO ve zpřístupnění ochranného vybavení prostřednictvím DGMM.“

Uprchlická centra opravdu velmi potřebují ochranné pomůcky proti covid-19, protože se mohou stát ohnisky viru covid-19, pokud nebudou podniknuta potřebná opatření pro prevenci. Normální kapacita center je 20 000 lidí, ale čísla z roku 2019 ukazují, že za jediný rok přišlo do Turecka 450 000 nelegálních migrantů.

Gokhan Alma, kontaktní pracovník pro centra DGMM řekl: „Pro DGMM a centra je v popředí zdraví migrantů a reakce na covid -19. Ti, o které se zde staráme, jsou vystaveni vyššímu riziku infekce covid-19, pokud nebudou mít odpovídající ochranu. Upřímně oceňujeme štědrou podporu od kanceláře WHO pro Turecko a tyto ochranné pomůcky pomůžeme dostat do uprchlických center k lidem, kteří je potřebují.“

Iniciativa je spojena s evropským programem EPW „Společná akce pro lepší zdraví“. Také podporuje 13. Obecný program (GPW 13) od WHO tím, že udává vizi, jak může WHO a Evropa v budoucnosti lépe podpořit země při plnění očekávání v oblasti zdraví.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/