Archeologové nalezli starověký etruský chrám, kde kněží věštili z blesků

Archeologové nalezli starověký etruský chrám, kde kněží věštili z blesků 1

Tohle trochu připomíná, o čem mluvit Nikola Tesla, proč tolik miluje a obdivuje blesky a elektřinu.

Vědecký tým z Univerzity ve Florencii nalezl na vrcholu hory Mount Giovi („Jupiterova hora“, asi 992 m) v Toskánsku nedaleko města Fiesole starověký etruský chrám, založený snad v 9. až 8. stol. př.n.l..

V chrámu etruští kněží zkoumali blesky, aby z nich vykládali vůli bohů a tím předpovídali budoucnost. Chrám se nacházel na obdélníkovém náspu na vrcholu hory, kde byly už v 70. letech nalezeny bronzové předměty, několik hlavic šípů a železné oštěpy. Nové vykopávky vynesly na světlo tři úrovně osídlení z různých období. Mezi nálezy byl lituus, obřadní želený prut augurů používaný kněžími na vyhrazení posvátné části oblohy, čímž vymezili pozorovací pole. Věštec-augur rozdělil oblohu na oblasti a pozoroval let ptáků a meteorologické jevy, přičemž zjišťoval přízeň či nepřízeň pro určitou událost.

 

Na Monte Giovi byl nalezen fragment železného obřadního nástroje lituus

Nalezený lituus patří k nejstarším na světě a je jeden z mála nalezených v chrámu, protože většina pochází z hrobů kněží, s nimiž byl pohřbíván. Přitom byl viditelně zlomený a zapuštěný do země uprostřed dlážděné plochy, která podle výzkumníků představovala auguraculum, chrám bez střechy orientovaný podle hlavních bodů. Odtud kněží pozorovali oblohu a pátrali po znameních. Etruskové rozdělovali nebe na 16 částí, z nichž každá odpovídala jinému božstvu. Podle archeologa Luca Cappucciniho proto pro ně bylo tak důležité pozorovat přírodní jevy, jako jsou blesky.

Lituus byl přelomený a zapuštěný do země uprostřed dlážděné plochy,“ říká Cappuccini. „Z tohoto umístění se dá usuzovat, že zde bylo auguraculum, otevřený chrám nebe, místo, kde se vykládala vůle bohů.“

Co se týče chrámu, ten byl patrně zasvěcen bohu jménem Tinia, což byl etruský ekvivalent Jupitera či Dia, také spojovaný s blesky, oštěpy a žezly. Tinia byl rovněž bohem vládnoucím plynutí času. Výsledky výzkumu, který vedl Cappuccini, byly sebrány a publikovány v knize nazvané Monte Giovi – Fulmini e saette: da luogo di culto a fortezza d’altura nel territorio di Fiesole etrusca (Monte Giovi – Blesky a hromy: od kultovního místa po opevněný vrch na etruském území Fiesole).