Cestování a potřebná imuzinace

Cestování a potřebná imuzinace 1

Poznámka: článek platí obecně a vždy je potřeba si především ověřit aktuální požadavky do země, kam se chystáte cestovat.

Jste zmatení z množství typů imunizace a často protichůdných informací, které se na cestovatele valí? Následující základní přehled Vám pomůže se zorientovat v chaosu a poskytne Vám základní informace, které je potřeba před cestou vědět.   

Imunizace Vás chrání proti některým nemocím, se kterými se na svých cestách můžete setkat. Kromě nich však existuje také řada nemocí, které se vyskytují např. v Asii a kterým se nedá předejít očkováním (jako je průjem, malárie či horečka dengue).

Mnohé země vyžadují předložení očkovacího průkazu či certifikátu, že jste byly očkováni proti žluté horečce (a někdy také choleře, i když to je dnes v rozporu s mezinárodním právem), než Vás pustí přes hranice. Ať už budete cestovat kamkoli, je dobré mít záznam o svém očkování/imunizaci v oficiálním očkovacím průkazu/certifikátu, který můžete získat u svého lékaře, event. v očkovacím centru. Je užitečný také pro Vaši informaci: kromě toho, že budete vědět, před čím jste chráněni (a kdy bude potřeba přeočkování), ho také budete moct ukázat dalšímu lékaři (v zahraničí), který Vás bude ošetřovat.

Buďte však obezřetní ohledně rad o imunizaci/očkování a dalších zdravotních záležitostech, které Vám podají ambasády nebo cestovní agentury, především pokud tvrdí, že „imunizace není potřeba“. Tím říkají pouze to, že po Vás na hranicích nebude nikdo vyžadovat očkovací průkaz/certifikát, ne že očkování nepotřebujete pro Vaši vlastní ochranu!   

 

Načasování  

První krok je navštívit Vašeho lékaře nebo očkovací centrum (cestovní medicíny), kde získáte aktuální informace o možnostech imunizace, což by mělo být 6-8 týdnů před Vaší cestou.  To proto, že je obvykle potřeba počkat 1-2 týdny po naočkování nebo poslední dávce imunizační série, než budete plně chráněni, navíc některé imunizační série je potřeba podávat postupně během několik týdnů. Přestože je ze zdravotního hlediska obvykle možné dostat všechny injekce najednou, bylo by to pro Vás značně nepříjemné a vedlejší účinky by nejspíš byly tím horší. Všeobecně platí, že pokud jste už byli proti určité chorobě očkováni dříve, budete potřebovat pouze injekci na přeočkování.

Nelekejte se však, pokud máte méně času, než je uvedeno výše. Plán imunizace může být v případě nutnosti urychlen a mnohá očkování se mohou podat dohromady během dvou týdnů nebo i týdne před Vaším odjezdem. Pouze pak pamatujte na to, že první týden či dva Vaší cesty nebudete tak dobře chráněni. Kompletní série očkování proti vzteklině trvá měsíc, stejně tak jako u  japonské encefalitidy B.

Cestování a potřebná imuzinace 2 

Jaké očkování budete potřebovat?  

Rozhodnutí, jaké očkování budete potřebovat, nezáleží jen na cíli Vaší cesty, ale Váš lékař musí vzít v úvahu také následující skutečnosti: délku Vašeho pobytu, jestli budete cestovat ve venkovských oblastech nebo se budete zdržovat pouze v letovisku, jestli tam budete pracovat, které očkování jste dostali v minulosti, léky, které užíváte a alergie, kterými trpíte. Takže i když Vám zde dáme některé rady ohledně imunizace, definitivní seznam bude moct učinit až Váš lékař.  

Ať už plánujete jakoukoli cestu, určitě budete potřebovat aktuální běžnou imunizaci, tj. očkování proti následujícím nemocem:  

  • tetanu (někdy podáváno společně s očkováním proti záškrtu)
  • dětské obrně
  • „dětským“ nemocem: spalničkám,příušnicím, zarděnkám 
  • chřipce 

Kromě toho budete při cestách po světě pravděpodobně potřebovat imunizaci proti některé z následujících chorob, které hrozí cestovatelům:

 

Cholera 

Imunizace proti choleře se už dnes obvykle nedoporučuje (s výjimkou zvláštních případů). Někteří pohraniční úředníci v Latinské Americe a Africe však stále vyžadují certifikát/potvrzení o imunizaci předtím, než cestovatele pustí do země, i když tím ve skutečnosti porušují mezinárodní právo.  

Nejlepší je proto před cestou probrat toto téma s lékařem specializujícím se na cestování a tropické nemoci. Také je možné si (pro případ nutnosti) říct o potvrzení o výjimce/osvobození od očkování nebo o jiný podobný dokument.  

 

Žloutenka typu A 

Všichni, kdo cestují po světě, by měli být chráněni proti této běžné a rozšířené nemoci. Měli byste dostat vakcínu proti žloutence A, která Vám poskytne ochranu na několik dalších let (ještě déle pak při přeočkování). Dnes je k dispozici také kombinovaná vakcína proti žloutence A a břišnímu tyfu, čímž se sníží počet injekcí, které dostanete.  

 

Žloutenka typu B 

Tato imunizace se doporučuje před dlouhými cestami do míst výskytu žloutenky B (jako je Afrika, Čína, jihovýchodní Asie a indický subkontinent). Také ji budete potřebovat, pokud se chystáte pracovat jako zdravotník či zdravotní sestra, anebo pokud ve Vaší cílové destinaci hrozí riziko sdílení injekčních jehel nebo sexuálního kontaktu. Tato imunizace se v některých zemích dává dětem pravidelně, např. v Austrálii a USA. K dispozici je také kombinovaná vakcína proti žloutence A a B, pokud byste potřebovali být očkováni proti obojímu.  

 

Japonská erncefalitida 

Budete ji potřebovat, pokud máte v plánu strávit déle než měsíc ve venkovských oblastech indického subkontinentu, Číny, Japonska, jihovýchodní Asie, Filipín nebo tichomořských ostrovů.  

 

Meningokoková meningitida B (zánět mozkových blan)

Ověřte si u svého lékaře nebo v centru cestovní medicíny aktuální informace o nejnovější epidemii této choroby, imunizace se však v současnosti doporučuje při cestách do Nepálu a dlouhodobých cestách do severního Pákistánu, severní Indie, Mongolska a pár oblastí ve Vietnamu. Epidemie meningitidy se objevují periodicky v některých částech Latinské Ameriky, jako je oblast kolem São Paula v Brazílii. V Africe dochází k epidemiím pravidelně, především v subsaharské oblasti Sahelu během suchého horkého období, i když tzv. „meningitický pás“ sahá na jihu až k Zambii a Malawi. Kromě toho existují zprávy, že bylo po cestovatelích požadováno očkování na hranicích při vstupu do afrického státu Burkina Faso, a možná i dalších zemí v této oblasti.  

 

Vzteklina 

U vztekliny můžete být buď očkováni předem (preexpozice) nebo až po kousnutí zvířetem (postexpozice). Preexpoziční očkování se skládá ze série 3 injekcí během jednoho měsíce před Vaším odjezdem. Pokud by Vás pak pokousalo podezřelé zvíře, byla by potřeba dostat další 2 dávky očkování, aby se předešlo rozvinutí nemoci. Pokud jste však predispoziční očkování nedostali, museli byste dostat celou sérii očkování proti vzteklině (tj. 5 injekcí během měsíce) a k tomu ihned také injekci protilátek proti vzteklině (která bývá drahá a ne vždy hned dostupná). Zvažte proto preexpoziční očkování proti vzteklině, pokud se chystáte cestovat na déle než 3 měsíce nebo pokud při cestě přijdete do styku se zvířaty. V ohrožení jsou především děti, takže by měly být očkovány i před kratší cestou – to je opět nutné probrat s dětským či odborným lékařem.

 

Tuberkulóza  

Infekce je rozšířená v Latinské Americe, ale všeobecně představuje pro cestovatele jen malé riziko. Někdo proti ní byl očkován v dětství, ale i když jste nebyli, nejspíš očkování nebudete potřebovat za předpokladu, že nebudete žít s místními lidmi po 3 měsíce a déle – to platí pro většinu Asie s výjimkou Japonska.

 

Břišní tyfus 

Tuto imunizaci budete potřebovat, pokud se chystáte na déle než pár týdnů do Afriky, Latinské Ameriky, Tichomoří a většiny částí Asie (kromě Japonska), především však na indický subkontinent. Orálně podávaná vakcína proti břišnímu tyfu může někdy způsobit žaludeční nevolnost. Nová vakcína podávaná injekčně má velmi málo vedlejších účinků.  

 

Žlutá horečka 

U této imunizace je nutné pamatovat na dvě věci. Za prvé, potvrzení o imunizaci/očkování proti žluté horečce je požadavek stanovený zákonem před vstupem do všech afrických zemí a většiny latinsko-amerických zemí, pokud přijedete z africké či latinskoamerické země, která je postižena žlutou horečkou. Za druhé, bez ohledu na na to, jestli budete pro vstup do země potřebovat potvrzení/certifikát o očkování, budete potřebovat být očkováni, abyste byli chráněni proti této nemoci, pokud plánujete návštěvu venkovských oblastí postižených zemí.  

Žlutá horečka se však nevyskytuje v celé Africe a Latinské Americe, vyskytují se tam však komáři, kteří ji přenášejí. Teoreticky tam tedy proto existuje, pokud ji s sebou přinesou cestovatelé. Země bez žluté horečky se před ní chrání tím, že požadují očkování, pokud cestovatelé přicházejí z postižené oblasti. Různé země se však liší v tom, jak definují pojem „ nemocí postižené země“, proto je potřeba před cestou probrat toto téma s Vaším lékařem a podívat se také po dalších zdrojích aktuálních informací.  

Další úvahy 

Pamatujte však na to, že imunizace není vhodná pro každého. Pokud jste např. těhotná, některým očkováním byste se raději měla vyhnout. Také děti představují zvláštní případ a vyžadují důkladnou konzultaci s lékařem. K dalším zvláštním úvahám patří vážné reakce na imunizaci/očkování v minulosti nebo jestli máte z nějakého důvodu oslabený imunitní systém (např. užíváte steroidy nebo jste HIV pozitivní). V takovém případě byste se měli některým druhům imunizace vyhnout, což je ovšem nutné dostatečně s předstihem probrat s Vaším lékařem.

 

Vedlejší účinky  

Imunizace/očkování se podobá jiné medikaci v tom, že může mít nežádoucí vedlejší účinky. Ty jsou však spíše nepříjemné než nebezpečné, i když vzácně může dojít i k vážným alergickým reakcím. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by jakkoli poškozovaly Váš imunitní systém.

Nejčastější reakcí je bolestivost kolem místa vpichu, někdy se zarudnutím a otokem, někdy také zvýšená teplota a všeobecný pocit nevolnosti. Injekce proti tetanu běžně způsobuje bolestivost, zatímco vakcína proti žloutence A může večer způsobit zvýšenou teplotu. Tyto reakce se však obvykle rychle upraví pomocí léků proti bolesti a odpočinku, a balíček s ledem přiložený na místo vpichu zklidní bolestivost. Pokud však nastanou závažnější reakce, které nezmizí do rána, měli byste se poradit s lékařem, u kterého jste injekci dostali.   

Velmi vzácně může imunizace vyprovokovat alergické reakce díky pomocným látkám, které obsahuje, jako je vaječná bílkovina albumin; proto je někdy nutné po aplikaci injekce počkat půl hodiny nebo hodinu v čekárně. Alergické reakce mohou nastat u jakékoli imunizace, u některých je to však pravděpodobnější než u jiných (např. proti japonské encefalitidě B). K reakcím dojde spíše tehdy, pokud jste alergičtí na vejce nebo máte vícečetnou alergii, především na včelí/vosí bodnutí; to je vždy nutné probrat s Vaším lékařem. 

Kam se obrátit:

***

Nový český antigenní test na bazi slin dnes vyrábí společnost Bakter Medical. Jejich testy doporučují přední čeští odborníci: podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy mohou snadno provádět i osobami bez zdravotnické kvalifikace a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních organizací apod.. Testy můžete provádět doma před schůzkou, návštevou rodiny, odchodem do zaměstnání nebo na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/