Dánská studie: pacienti s covid-19 jsou chránění na 80 % před opakovanou nákazou

Dánská studie: pacienti s covid-19 jsou chránění na 80 % před opakovanou nákazou 1

Podle nového hodnocení z Dánska je většina pacientů s covid-19 chráněna před opakovanou infekcí po dobu nejméně 6 měsíců.

V novém výzkumu uveřejněném v časopise The Lancet výzkumníci z Institutu séra v Dánsku uvedli, že pouze 0,65 % z přibližně 4 milionů pacientů s pozitivním PCR testem na covid-19 v roce 2020 přišlo s dalším pozitivním testem. Lidé ve věku do 65 let mají přibližně 80 % pravděpodobnost ochrany před opakovanou infekcí covid-19, zatímco u starších pacientů byla ochrana pouze 47 %.

Navíc existují důkazy, že přirozená ochrana proti reinfekci covid-19 neklesla ani po půl roce, což je příznivé pro populace se stále větším počtem očkovaných lidí, aniž by údaje o dlouhodobé profylaxi naznačovaly trvání imunity. Pokud jde o zvýšené riziko reinfekce u osob ve věku nad 65 let, tj. populace se zvýšeným rizikem vážného průběhu a úmrtí na covid-19, autor studie dr. Steen Ethelberg uvedl, že zjištění podporují dlouhodobou pandemickou zprávu o ochraně starších osob.

„Vzhledem k závažnosti pandemie výsledky zdůrazňují, jak důležité je, aby lidé dodržovali opatření zavedená pro zajištění bezpečí sebe i ostatních, i když covid-19 už prodělali,“ uvedl Ethelberg ve svém prohlášení. „Naše poznatky by také mohly informovat o postupech zaměřených na širší strategie očkování a zmírnění lockdownových omezení.“

Ethelberg a kolegové provedli analýzu národní testovací databáze covid-19, která zahrnovala 69 % populace Dánska, vytvořenou z výsledků testů PCR za rok 2020. Výzkum především pokrýval první a druhou vlnu nových případů covid-19 v zemi. Výzkumníci přitom odhadovali ochranu před opakovanou infekcí kmenem SARS-CoV-2, který byl dominantní v prvních vlnách, což znamená, že jejich výzkum nezohledňoval riziko reinfekce jinými přenosnějšími variantami viru. Rozdíly ve věku, pohlaví a času od infekce byly zohledněny při hodnocení poměrů pozitivních a negativních výsledků testu, což pak pomohlo vytvořit odhady ochrany před reinfekcí covid-19.

Z osob, které se nakazily covid-19 v období od března do května 2020, bylo pouze 72 (0,65 %) z 11 068 pozitivně testováno v době druhé vlny od září do prosince 2020. Míra reinfekce byla pouze 0,60 % u osob mladších 65 let a 0,88 % u lidí nad 65 let. Alternativní kohortová analýza výsledků testů přibližně 2,5 milionu osob také ukázala odhadovanou ochranu před reinfekcí 78,8 %. Míra byla 80,5 % u osob mladších 65 let a 47 % u osob mladších 65 let. Subanalýza rizika reinfekce pracovníků – ve zdravotnictví vzhledem k jejich vysoké míře expozice – ukázala, že se znovu nakazilo pouze 8 (1,2 %) z 658 pracovníků. Jejich odhadovaná ochrana před reinfekcí byla 81,1 %.

Vzhledem k vysokému riziku expozice viru byla provedena také subanalýza zdravotnických pracovníků. Výsledky byly opět podobné výsledkům hlavní analýzy, přičemž 1,2% (8/658) z těch, kteří měli covid-19 během první vlny, se nakazilo znovu, ve srovnání s 6,2% (934/14 946) z těch, kteří byli negativní během první vlny. Odhadovaná ochrana před reinfekcí byla 81,1%.

Ačkoli jsou nálezy slibné pro vyhlídku na přirozenou ochranu po uzdravení se z nemoci, výzkumníci zdůraznili, že nijak nesnižují význam společenského odstupu a očkování. Tyto praktiky zdůrazňují především pro pro starší rizikové populace. Pozorování trvalé ochrany před reinfekcí bude u dříve infikovaných pacientů pokračovat, uvedla ve svém prohlášení autorka studie Dr. Daniela Michlmayr.

„V naší studii jsme nezjistili nic, co by naznačovalo, že ochrana proti reinfekci do 6 měsíců po nákaze covid-19 klesá,“ řekla Michlmayr. „Bylo prokázáno, že blízce příbuzné koronaviry SARS a MERS poskytují imunitní ochranu proti reinfekci trvající až 3 roky, ale je třeba provést průběžnou analýzu covid-19, abychom pochopili její dlouhodobé účinky na šance pacientů na další infekci.“