Gibraltar

Gibraltar 1

Gibraltar, hovorově známý jako Skála nebo také Gib, je zámořské území Spojeného království ležící u vstupu do Středozemního moře. Hraničí se Španělskem na severu a obyvatelé Gibraltaru jsou vášnivě loajální britští občané i přesto, že hovoří dvěma jazyky, anglicky a španělsky.   

Gibraltar je jedinečná destinace pro zvědavé cestovatele, který zde může prozkoumat řadu jeskyní a tunelů (někdy ty, co nejsou určené pro turisty). Uvnitř Skály se nachází naprostý labyrint s tajnými vnitřními tunely a spojkami, který je 4x delší než chodby na povrchu. Vojenská přítomnost a bezpečnostní opatření je na tomto téměř opuštěném místě silná, ale téměř neviditelná.

 

Na co se podívat

Výběžek Europa Point a gibraltarské opice – místo, kde se setkává Atlantik se Středozemním mořem a z kterého je vidět pobřeží Afriky

Na Afriku (shůry) – skvělý výhled z východní i ze západní strany Gibraltaru + méně známý pohled na Afriku se Skálou v záběru; jděte ze zastávky lanovky jižním směrem podél západní strany vrcholu Skály, až přijdete k bráně v drátěném plotě, pak nahoru po klikatící se ušlapané doleva, až dojdete na holý kámen na hřebeni

Horní skála (Upper Rock) – vojenské zařízení a přírodní rezervace, kde žijí proslulé opice (magoti bezocasí)

Jeskyně sv. Micheala – působívá přírodní jeskyně, kterou používali neolitičtí obyvatelé

Obléhací tunely – systém tunelů vykopaných během Velkého obléhání (1779-1783), který sloužil jako obranný systém

Pozorování delfínů – krátké výlety v zátoce (konají se několikrát denně), při kterých můžete spatřit spousty hravých delfínů

Gibraltarské muzeum

Středozemní schody – pokud Vám nedělají problém pěší výstupy a dobře snášíte výšky, je pro Vás určena pěší trasa, který začíná u ptačí pozorovatelny u Židovské brány (na konci ulice Engineer Road) a vine se nahoru po východní straně Skály až na její vrchol. Je z ní fantastický výhled, navíc stezka prošla v roce 2007 rekonstrukcí, takže je méně zrádná, než byla dříve. Pokud se však na namáhavý výstup necítíte, můžete nahoru vyjet lanovkou, a tou se také vrátit dolů.

Zastavte se v turistické kanceláři na náměstí Casemates Square (pokud přijedete po souši, dostanete se tam hned poté, co projdete branou/tunelem Landport). V turistické kanceláři Vám dají mapu a doporučí Vám následující základní program:  

Jeďte autobusem č. 3 z Market Place (za rohem od turistické kanceláře) na Europa Point, kde můžete fotografovat a bavit se s ostatními turisty. Pak jeďte autobusem zpět k Market Place, ale vystupte už u lanovky – můžete pořádat o radu řidiče, ale uvidíte ji zdálky. Lanovkou pak vyjeďte na Horní skálu (Upper Rock) a k přírodní rezervaci (Nature Reserve). Pak jeďte lanovkou dolů a vraťte se po Main Street k tunelu Landport. 

Lanovky na Horní skálu jsou v provozu od 9,30 do 19,45 hod., ale poslední lanovka nahoru může odjíždět už v 19 hod.. Zpáteční jízdenka na „lanovku do přírodní rezervace“ stojí 20,50 GBP, což zahrnuje vstup do Jeskyně a do tunelů z Velkého obléhání (Great Siege Tunnels), na expozici Město v obležení (City Under Siege), Maurský hrad (Moorish Castle) a Opičí doupě (Ape´s Den). Zpáteční jízdenka na lanovku bez vstupného stojí 10,50 GBP a jsou v ní zahrnuty 3 hodiny bezplatného Wi-Fi připojení nahoře. Nejlepší možnost je však koupit si jednosměrnou jízdenku za 18,50 GBP a dolů ze Skály sejít pěšky, přičemž se budete moct těšit výhledy a setkáte se s opicemi – je přitom potřeba mít rozumné boty, pokrývku hlavy a spoustu vody. V jiném případě můžete podniknout prohlídku taxíkem „Taxi-Tour“ (typicky bývá 8 osob ve vozidle MPV) trvající 1,5 hod., kdy cena zahrnuje vstupné do Jeskyně, do tunelů a na Horní skálu, navíc Vás ušetří chození a budete moct poznávat pamětihodnosti Gibraltaru v pohodlí.   

V letním období (duben-září) je prostřední zastávka lanovky zavřená.  Po zbytek roku však můžete podniknout okruh, kdy pojedete lanovkou nahoru, pěšky projdete Jeskyni sv. Michaela a přírodní rezervaci až k prostřední zastávce lanovky u Opičího doupěte, a zpět do města se vrátíte lanovkou.   

 

Co dělat

Pozorování delfínů (Delfíní safari), 6 The Square, Marina Bay (přes ranvej a prvním východem na kruhovém objezdu na druhé straně ranveje u Bayside Road; běžte asi 100 m po cestě napravo kolem parkoviště s automaty, kde najdete tabuli Marina Bay, na konci té silnice ve spodním levém rohu projděte černou železnou branou, kde uvidíte dva zlaté delfíny a prodejny lístků). Spatříte divoké delfíny obecné, pruhované a skákavé tak z blízka, že se jich téměř budete moct dotknout. Poplujte v naprostém pohodlí, kdy loď má polstrovaná sedadla vepředu i uvnitř v pozorovacím salonku.  

Kinosály v King’s Bastion Leisure Centre – v oblíbeném zábavním centru se nachází nové multikino, kde jsou filmy obvykle uváděny ve stejnou dobu jako ve Velké Británii a ceny jsou dobré; v prodeji vstupenek jsou k dostání nápoje a občerstvení.  

Pozorování ptactva s Aviantours – je to společnost specializující se na výlety za pozorováním ptactva na Gibraltaru, kromě toho také učí, jak fotografovat ptáky a přírodu včetně digiscopingu, tj. fotografování za použití digitálního nebo jiného fotoaparátu (či smartphonu) a dalekohledu; také organizuje pěší výlety do přírody a všemožně usiluje o podporu a propagaci Gibraltaru.

Prohlídka vojenského zařízení a tunelů – trvá 2 hod. a zahrnuje stotunové „Viktoriánské superdělo“, Europa Point a tunely z doby Velkého obléhání; vojenská přítomnost nebo historie jsou přítomny během celé prohlídky.  

Gibraltarské opice

Turisté by měli pamatovat na to, že gibraltarské opice (magot bezocasý) jsou divoká zvířata a že koušou. Nedoporučuje se opice krmit, přestože k tomu někteří nezodpovědní taxikáři vyzývají (ani se opic dotýkat) – je to nedovolené, hrozí vysoké pokuty a škodí to jejich zdraví. Také se nikdy nepokoušejte zvednout mládě opice – jeho matka by to neocenila, a nakonec ani Vy.

Pokud Vás opice kousne, budete potřebovat ošetření v nemocnici. Opice sice nemají vzteklinu, ale mohou být infikovány žloutenkou; ty nejagresivnější bývají na vrcholu Skály, protože nejúspěšnější zvířata si nárokují nejvyšší místa, a ta méně úspěšná jsou odstrčena níže na Skále i na společenském žebříčku. Přitom však je nutné říct, že opice Vás většinou budou ignorovat, pokud neponesete v rukou jídlo nebo plastový sáček – sáčky si spojují s jídlem, takže pokud necháte vše související s jídlem v batohu, můžete být bez obav.  

 

Obyvatelstvo

Pamatujte na to, že Gibraltar je britské zámořské území (správné a oficiální označení). Obyvatelé Gibraltaru se označují jako Gibraltarians nebo Llanito („janito“). Přestože velká většina obyvatel mluví španělsky (místním dialektem), nejspíš se urazí, pokud je nazvete Španěly – na svoji identitu jsou velmi pyšní. Někteří obyvatelé jsou také citliví na nesprávné použití slova „kolonie“ kvůli asociaci se vzdáleným ovládaným územím – to neplatí a nikdy neplatilo pro Gibraltar.

Přestože si mnoho lidí myslí, že příčinou mnoha problémů v Gibraltaru je španělská vláda, neexistuje zde nevraživost mezi jednotlivci a španělští turisté a pracovníci tu nemají žádné problémy. Nedávné smlouvy týkající se letiště znovu otevřely přátelství mezi Gibraltarem a Španělskem, přestože imigrační úředníci v civilu stále svědomitě používají rasové a národnostní rozdělování, když kontrolují cestovní doklady.   

 

Výlet do Afriky

Trajektem se můžete dostat z Gibraltaru do Maroka (do města Tangieru), což trvá asi hodinu a půl. Kromě toho některé místní cestovní společnosti nabízejí jednodenní výlety do Maroka spojené s prohlídkou s průvodcem.  

Tarifa, nejjižnější bod v Evropě, je vzdálena asi 45 minut cesty autem. Můžete jet autobusem z Algecirasu, který vzdálen asi 10 minut cesty, přes hranici a kolem Gibraltarské zátoky. Do Algecirasu jezdí pravidelné autobusové spojení z autobusového nádraží v La Linea, které je vzdáleno asi 5 minut chůze od hranice – stačí jít podle značení. 

 

Historie

V řecké mytologii byl Gibraltar jedním z Herkulových sloupů, které označovaly okraj Středozemního moře a celého známého světa. V roce 711 přistál na Gibraltaru Tárik ibn Zijád, muslimský vládce z Tangieru v Maroku, čímž zahájit islámskou invazi na Pyrenejský poloostrov. Skála tehdy získala jméno po něm, Jabal Tariq (Tárikova hora), z čehož časem vznikl Gibraltar. 

Strategicky významný Gibraltar natrvalo postoupilo Španělsko Velké Británii v roce 1713 Utrechtskou smlouvou a britská posádka byla formálně prohlášena kolonií v roce 1830. Španělsko si dodnes občas dělá nároky na Gibraltar: v referendech prováděných v uplynulých desetiletích však hlasovala většina obyvatel Gibraltaru pro to, aby jejich země zůstala britským územím.  

V nejvyšší části Skály se dodnes nachází britské vojenské zařízení nepřístupné veřejnosti.

 

Požadavky pro vstup

Gibraltar je členem EU, ne však schengenského prostoru ani celní unie Evropské unie. To znamená, že při vstupu na Gibraltar (a odchod) je nutné projí imigrační a celní kontrolou. Občanům EU stačí doklad totožnosti, všichni ostatní musí mít cestovní pas. Požadavky pro vstup na Gibraltar se liší od těch pro vstup do Velké Británie. Pokud nepatříte k subjektům osvobozeným od víza, pro vstup do Gibraltaru potřebujete buď gibraltarské vízum (o něj si zažádáte na britské ambasádě či konzulátu, liší se od normálního britského víza), vízum pro vstup do Velké Británie minimálně na 6 měsíců nebo britské povolení k pobytu platné minimálně na 5 let. Pokud přicestujete letecky, personál letiště Vám neumožní vstup, pokud nesplníte tyto požadavky.

I když se vstupem na Gibraltar technicky vzato zruší schengenské vízum pro jeden vstup, v praxi se při vstupu po souši cestovní pasy kontrolují, avšak nerazítkují, a ti, kdo mají vízum pro jeden vstup, bývají obvykle bez problémů znovu vpuštěni do Španělska.

Poté, co projdete celní kontrolou, budete muset přejít letištní ranvej, kde budete zcela vystaveni letadlům. Nedělejte v tomto prostoru nic jiného a přejděte ho bez zastavení co možná nejrychleji. Hranice mezi Gibraltarem a Španělskem je dnes vybavena systémem automatické kontroly osobních dokladů podobným samoobslužnému systému, jaký je na některých letištích. Budete proto potřebovat evropský doklad totožnosti s čipem nebo očipovaný cestovní pas. Na Gibraltar se sice dostanete i se starším typem osobního dokladu, ale nejspíš budete muset vystát dlouhou frontu.   

 

Doprava na místě  

Gibraltar má rozlohu necelých 7 km², takže si ho z velké části můžete prohlédnout pěšky. Pamatujte však na to, že některé silnice (především na Horní skále – Upper Rock) jsou velmi strmé. Taxíky Vás mohou ušetřit námahy při šplhání a taxikáři zřejmě znají všechny gibraltarské opice jmény. Autobusový spoj č. 2 jezdí od hranice, přes město až k nejjižnějšímu výběžku Europa Point. Přitom je však problematické cestování v malých skupinkách, protože většina taxíků je velkých (ve stylu minibusů) a řidiči je chtějí zaplnit – jinak byste museli zaplatit za plný taxík. To často znamená sdílet taxi při prohlídce Skály („Rock Tour“) s naprosto cizími lidmi. Taxikáři navíc někdy bývají neochotní vyjet na některé z míst na Skále, protože by si raději nechali zaplatit delší a dražší cestu. 

Stránky pro turisty

Akční nabídka ubytování zde