Délka spánku podle věku. Kolik potřebuje vaše dítě?

Délka spánku podle věku. Kolik potřebuje vaše dítě? 1

Děti, které spí krátce nebo nekvalitně mají problémy s agresí a soustředěním.

Rodičovství přináší otázky, na které neexistuje jednoduchá odpověď. Sporný bývá například i spánek. Kolik ho děti potřebují a jaký spánek jim prospěje nejvíce?

Byla jsem členkou expertní skupiny Americké akademie spánkové lékařství, která zkoumala více než 800 vědeckých článků o vztahu mezi délkou trvání spánku a jeho dopadem na dítě.

Naše zjištění naznačují optimální délku spánku, která pozitivně ovlivní zdraví dětí. Množství spánku zahrnuje také Podřimování a děti by ho měli absolvovat v 24hodinovém cyklu.

věk dítěte Doporučené množství spánku
4 až 12 měsíců 12 až 16 hodin
1 až 2 roky 11 až 14 hodin
3 až 5 let 10 až 13 hodin
6 až 12 let 9 až 12 hodin
13 až 18 let 8 až 10 hodin

I přes opoře ve vědě zůstávají doporučení týkající se spánku nadále kontroverzní. Mnozí máme přátel nebo známých, kteří tvrdí, že perfektně fungují již po čtyřech hodinách spánku. A to i přesto, že se dospělým doporučuje denně přespat sedm až devět hodin.

Naše doporučení se snažíme podložit výzkumem, ale při dětech je situace komplikovaná. Nemůžeme obírat malé děti o spánek, jen abychom si ověřili, zda budou mít více problémů než děti, které spali doporučený čas.

Optimální délka spánku

Některé experimenty proto uskutečnily na teenagerech. Krátkodobou spánkovou deprivaci střídaly s přiměřeným množstvím spánku. Při jednom z pokusů se ukázalo, že nedostatečný spánek teenagerům zhoršil náladu a způsobil potíže s ovládáním negativních emocí.

Nedostatek spánku u mladistvých souvisel i se zvýšeným rizikem sebepoškozování, sebevražedných myšlenek a pokusů.

PROFESORKA WENDY HALLOVÁ

Jde o důležité zjištění, protože děti a dospívající se musí naučit, jak regulovat svou pozornost a zvládat negativní emoce. Schopnost samoregulace může dítěti ve škole pomoci k lepším výsledkům i celkovému postoji ke vzdělávání.

U mladších dětí se naše studie museli spoléhat na zkoumání vztahů mezi trváním spánku, kvalitou spánku a negativními zdravotními důsledky. Dlouhodobé pozorování skupiny dětí ukázalo souvislost mezi poruchami spánku v raném dětství a problémy při zvládání emocí ve věku od dvou do tří let.

Pokud problémy se spánkem přetrvávaly, děti nedokázali zpracovat negativní emoce ani ve věku šest a sedm let. Mezi osmým a devátým rokem se projevily problémy se soustředěním.

Optimální kvalita spánku

Důležitá je nejen délka ale také kvalita spánku dítěte. Na chování ovlivňují velmi podobně. Nekvalitní spánek zahrnuje problémy s usínáním, přerušovaný průběh spánku, a také nedostatečný pocit odpočatě.

Ve školním věku podává dítě s nedostatkem spánku slabý výkon. V mateřské školce se děti s nízkou kvalitou spánku (ty, které dlouho usínají a v noci se budí) chovali agresivněji než odpočatí vrstevníci.

V případě kojenců se noční probouzení odráží na slabším sebeovládání a nízké pozornosti ve věku tří a čtyř let.

Ve stanovisku, které jsme sestavili na základě dostupných výzkumů upozorňujeme, že nedostatek spánku souvisí i se zvýšeným rizikem nehod, úrazů, vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky a deprese.

Nedostatek spánku u mladistvých se spojuje i se zvýšeným rizikem sebepoškozování, sebevražedných myšlenek a pokusů.

Významná úloha rodičů

Samoregulační dovednosti dětí se rozvíjejí každým samostatným pokusům o usnutí. Důležitou roli mají i rodiče, kteří svým chováním mohou dětem pomoci dosáhnout optimální délku i kvalitu spánku.

Rodiče mohou do života dětí vnést pevnou rutinu, stanovit kdy se zhasíná světlo a ustálit tak čas ve kterém dítě usíná. Také mohou uhlídat, aby dítě před spaním nepoužívalo elektronická zařízení.

Investované úsilí se odrazí na lepších výsledcích dítěte ve všech rozvojových stádiích. Díky kvalitnímu a dostatečně dlouhému spánku bude dítě lépe kontrolovat své negativní emoce a bude soustředěnější. Prospěje mu to nejen ve škole, ale i při kontaktu s jinými lidmi.