FINANČNÍ JISTOTA – PROČ SI ZAJISTIT BUDOUCNOST FORMOU DLUHOPISŮ?

FINANČNÍ JISTOTA - PROČ SI ZAJISTIT BUDOUCNOST FORMOU DLUHOPISŮ? 1

Mezi nejčastěji vyhledávané výrazy na internetu jednoznačně patří slovní spojení jak zbohatnout, nebo jak rychle a jednoduše přijít ke velkým penězům. Jelikož v minulosti byl internet jen v plenkách, mnoho nadějných boháčů plánovalo svůj majetek navýšit formou investic.

Atraktivní bylo především stříbro. Jeho tržní cena stanovená v srpnu tohoto roku, představuje 19,67 UDS / oz, což v praxi znamená, že za množství přibližně 279, 33 oz Ag majitel úspěšně získá 5 494 USD. Nicméně, i když se na první pohled jeví, že vložit peníze do stříbra je tou jedinou a nejsprávnější volbou, zkušenosti mnoha investorů potvrzují přesný opak. A to v důsledku, že pokud stříbro v minulosti sklidilo značný úspěch, to ještě nezaručuje jeho absolutní progres i v budoucnosti.

Pokud však toužíme svou budoucnost co nejvíce finančně zabezpečit, je nutné kořeny investičního trhu hledat zpětně v minulosti. Již více než jedno tisíciletí se potvrzuje fakt, že investice formou dluhopisů patří mezi nejstarší a zároveň i nejznámější druhy vložení financí.

Mezi investory dluhopisy bodují, protože jsou mnohem bezpečnější než samotné akce. Potvrzuje to i samotná zahraniční ekonomika, kde překlad z anglického bond označuje dluhopis jako dluhový cenný papír s pevným výnosem.

Tři jedinečné benefity oblíbených dluhopisů

Jistota a předvídatelnost- Myslím, že všichni se shodneme na tom, že ohledně financí neexistuje na světě žádná situace, při které bychom neuvítali informace o tom, co nás reálně čeká. Jelikož právě jistota sehrává ve stavu budoucnosti klíčovou roli, je vhodné se ujistit, že forma dluhopisů je pro nás to pravé ořechové.

Z celkové populace má právě skupina důchodců obavy ohledně své finanční jistoty. Nicméně nepopiratelnou výhodou je fakt, že jako majitelé dluhopisů budou mít o své finanční budoucnosti jasnou představu.

Jejich budoucí výnos je většinou známý a cenové výkyvy jsou mnohem nižší než při akcích. Také si klienti mohou vybudovat příspěvek, díky kterému si v případě potřeby mohou dovolit si vzít vyšší příjem. Například při odchodu do zmíněného důchodu.

Bezpečnost- Úrokové sazby z dluhopisů jsou podstatně výnosnější než ty, které jsou nabízeny bankami za zavedení spořícího účtu. Protože pokud si peníze odkládáte, logicky to znamená, že je v krátkodobém horizontu neplánujete utratit. A právě v tomto okamžiku se nepopiratelně použije benefit oblíbených dluhopisů, v jejichž důsledku se potvrzuje staré pravidlo, že ,, čas jsou peníze. “

Kromě vyššího výnosu než z termínovaných vlaků je další výhodou přednostní právo na podíl z likvidačního zůstatku před akcionáři. Což znamená, že pokud společnost bude brzy zrušena, držitelé dluhopisů mají přednost před majiteli akcií. Mají tak větší šanci na přijetí platby.

Jednoduchost a transparentnost- Dluhopisy jsou také výborným nástrojem pro diverzifikaci portfolia. Dluhopisy s vysokým výnosem vám pomohou rozšířit aktiva napříč různými segmenty finančního trhu. Protože jsou považovány za samostatnou třídu aktiv, jejich rozdílné vlastnosti umožňují snižovat riziko v každé finanční třídě.