Flora ve Francii

Flora ve Francii 1

Francie, země s bohatou a rozmanitou flórou, se může pochlubit pestrou paletou přírodních krajin, které jsou domovem mnoha druhů rostlin. Na severu této rozlehlé země se rozkládají úrodné nížiny, které jsou základním kamenem zemědělské produkce a kulturní identity regionu. Tato oblast je známá svými rozsáhlými poli, která v letních měsících zlatavě září pod sluncem. Na jejich okrajích, tam kde se rozkládají přirozené hranice mezi zemědělskou půdou a divokou přírodou, můžeme narazit na keře hlodáše a fialkového vřesu. Tyto rostliny jsou nejen vizuálně atraktivní, ale také představují důležitou součást lokálních ekosystémů.

V minulosti byl charakteristickým rysům francouzské krajiny původní dubový les. Duby, s jejich majestátními korunami a silnými kmeny, byly svědky historie a příběhů, které se v těchto lesích odehrávaly po staletí. I dnes, i když mnoho původních lesů ustoupilo civilizaci, Francie klade důraz na ochranu a regeneraci těchto vzácných porostů. Chráněné oblasti, kde se populaci dubů daří nejen přežívat, ale dokonce i rozrůstat, jsou důkazem úsilí o zachování těchto důležitých ekosystémů.

Na západních svazích Francouzského středohoří se rozprostírají pastviny a horské louky. Tato místa, s jejich otevřenými prostory a svěžím vzduchem, jsou ideální pro pastvu dobytka a jiných hospodářských zvířat. Krajina zde vypadá jako z pohlednice, s malými stády ovcí a krav, které si klidně pasou mezi kvetoucími rostlinami.

Jižně od Bordeaux, ve stínu slavných vinic, můžeme najít rozsáhlé jehličnaté lesy. Tyto lesy, se svým chladným a vlhkým podnebím, jsou domovem pro mnoho druhů jehličnanů, které představují další typický rys francouzské přírodní rozmanitosti. A pokud se vydáme ještě dále na jih, k pobřežním oblastem, uvidíme olivovníky, zimostrázy, tymián a dokonce korkové duby, které jsou v jiných částech Evropy, jako je Portugalsko, mnohem běžnější.

Alpy, s jejich vznešenými vrcholky a hlubokými údolími, jsou domovem pro jedinečnou a různorodou flóru. Na jaře, když ovocné stromy rozkvétají, se horské svahy proměňují v mozaiku barev a vůní. Při túře k vrcholům hor může člověk obdivovat přechody mezi různými vegetačními stupni – od kaštanových a olivových lesíků až po borovice a keříky malin či borůvek. Ve vyšších polohách se pak můžeme setkat s vřesovišti a druhy trav, které se přizpůsobily drsným podmínkám, a také s nádhernými alpskými květy, které rozkvétají v mnoha barvách.

Korsika, ostrov s osobitou přírodou, stojí za zvláštní zmínku. Tento ostrov je domovem pro téměř tři tisíce různých druhů rostlin, z nichž téměř tři stovky jsou endemické, což znamená, že se vyskytují pouze zde a nikde jinde na světě. Typickými zástupci korsické flóry jsou olše vonná a borovice černá. Na horách pak můžeme obdivovat žluté kručinky, smíl, orlíčky, koniklec alpský a krokus korsický. Vzácné orchideje jsou pak korunou korsické flóry. V nižších přímořských oblastech jsou to pak opuncie, agáve, blahovičníky a samozřejmě citrusové plody. Pomeranče, mandarinky a cedráty, jejichž plody se používají k výrobě typického cedrátového likéru, jsou nejen důležitou součástí místní ekonomiky, ale i symbolem korsické přírodní krásy.