Informace o Paláci Versailles

Informace o Paláci Versailles 1

Palác ve Versailles, který se považuje za nejslavnější královský palác na světě, má hluboké kořeny sahající až do 17. století. Toto úchvatné dílo architektury bylo původně sídlem francouzských králů, přičemž jeho vznik je pevně spjat s osobností Ludvíka XIV., který je také známý jako král Slunce.

Jedná se o monumentální stavbu, která vznikla v 17. století a je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů spojení barokního luxusu a klasicistní harmonie. Ludvík XIV., chtěl mít sídlo, které by odráželo jeho velkolepost a překonalo ostatní královské paláce, jako byl třeba Louvre. Proto nařídil přestavbu původně nenápadného loveckého zámečku ve Versailles, který byl přeměněn na nádherný palác.

Architekti Louis Le Vau a Jules Hardouin-Mansart byli pověřeni prací na projektu a rozšířili původní půdorys zámečku. Navrhli a přistavěli Ministerské, Královské a Mramorové nádvoří, kolem nichž se nacházely komnaty krále a královny. Po jejich úpravách se zámeček stal dvoupodlažní budovou s podkrovním patrem, která se může pochlubit 2143 okny, 700 místnostmi, 67 schodišti a dokonce 1400 fontánami v okolních zahradách.

Zahrady kolem paláce byly vytvořeny se stejnou precizností a péčí jako samotná budova. Byly navrženy tak, aby doplňovaly a zdůrazňovaly krásu paláce. Právě tyto zahrady jsou důvodem, proč palác ve Versailles získal takovou slávu. Jsou naplněny upravenými rostlinami, symetrickými stromořadími a řadou vodních prvků, které dohromady vytvářejí jedinečný a okouzlující výjev.

V průběhu své historie prošel palác několika změnami. Během Francouzské revoluce byl palác vypleněn a Versailles značně zpustlo. Avšak král Ludvík Filip Orleánský palác zachránil před zapomněním a financoval i jeho nákladnou rekonstrukci. V roce 1837 otevřel v bývalých komnatách dvořanů v jižním křídle Muzeum francouzské historie.

Kromě toho, palác byl svědkem několika historických událostí. V Zrcadlovém sále byl podepsán Versailleský mír, který ukončil první světovou válku. A město Versailles samo se stalo místem, kde byl podepsán mír, který ukončil britsko-francouzskou válku v roce 1783 a vedl k uznání nezávislosti Spojených států amerických.

Dnes je palác ve Versailles jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst na světě s více než šesti miliony návštěvníků ročně. V roce 1979 byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO, čímž byla uznána jeho historická a kulturní hodnota. Palác ve Versailles je tak nejen významným symbolem francouzské historie a kultury, ale také důležitým světovým kulturním dědictvím.