Vysoký krevní tlak představuje spojení mezi cukrovkou a demencí

Vysoký krevní tlak představuje spojení mezi cukrovkou a demencí 1

Vědci už dlouho zjišťují vyšší míru demence u lidí s diabetem 2. typu. Nové poznatky z Imperial College London nabízejí vodítka, proč tomu tak může být, a naznačují, že kardiometabolické faktory spojené s cukrovkou, jako je zvýšený krevní tlak, mohou přispívat k rozvoji demence.

Některé odhady ukázaly, že u lidí s diabetem je 2x vyšší pravděpodobnost, že se u nich v seniorském věku vyvine demence ve srovnání s lidmi jinak zdravými. Jak přesně tato dvě onemocnění souvisí, je stále nejasné. Nový výzkum nedávno prezentovaný na britské konferenci o diabetu (Diabetes UK Professional Conference 2021) nabízí vodítka, která pomohou vysvětlit kauzální mechanismy, jenž mohou být základem této často pozorované asociace. Výzkum, který dosud nebyl přezkoumán a publikován, se zabýval dlouhodobou anamnézou více než 200 000 jedinců s diabetem 2. typu. Asi u 10 % kohorty se rozvinula demence, takže výzkumníci sledovali data za 20 let vedoucí k diagnóze demence u každého subjektu. Důraz byl kladen na kardiometabolické faktory včetně změn krevního tlaku a cholesterolu. Zjištění odhalila, že ti diabetici, u kterých se rozvinula demence, vykazovali vyšší krevní tlak až 19 let před diagnózou ve srovnání s diabetickými pacienty, u kterých se demence nerozvinula. Hladiny krevního cukru i cholesterolu byly také vyšší u diabetiků, u kterých se vyvinula demence, ve srovnání s těmi, kteří nevykazovali žádný pokles kognitivních funkcí. Dr.Eszter Vamos, která vedla výzkum na Imperial College London, poznamenává, že tato zjištění nemohou potvrdit kauzální mechanismus mezi cukrovkou a demencí. Říká však, že výzkum zdůrazňuje důležitost pečlivého sledování a řízení kardiometabolických příznaků u diabetiků.

„Naše výsledky zdůrazňují důležitost pečlivého zacházení s kardiometabolickými faktory, jako je krevní tlak, hladina cholesterolu a glukózy v rané fázi u lidí s diabetem 2. typu,“ říká dr. Vamos. „I když studie nemůže potvrdit kauzální souvislosti, tyto výsledky ukazují, že krevní tlak a další kardiometabolické faktory by mohly přispívat k rozvoji demence až dvě desetiletí před diagnózou.“

Australská studie zveřejněná koncem minulého roku zjistila, že starší pacienti s diabetem užívající lék metformin zaznamenali pomalejší pokles kognitivních funkcí ve srovnání s odpovídající kohortou diabetických pacientů, kteří lék neužívali. Metformin je v současné době zkoumán pro své potenciální účinky prodlužující život, takže australská studie navrhla, že nižší výskyt demence pozorovaný v této kohortě lze připsat novému účinku metforminu. Nový výzkum však naznačuje, že jakákoli účinná léčba cukrovky může pomoci zmírnit kognitivní pokles spojený s touto nemocí. Elizabeth Robertsonová z organizace Diabetes UK říká, že nová zjištění ukazují na způsoby, jak by diabetes 2. typu mohl přispívat k nástupu demence.

„Změny v těle, které vedou k demenci, se objevují roky předtím, než se objeví symptomy, a vědci poprvé odhalili vzorec změn u lidí s diabetem 2. typu, které jsou spojeny s demencí,“ říká Elizabeth Robertson. „Vědět, které faktory přispívají k rozvoji demence a kdy mají největší dopad, je zásadní pro to, abychom lidem s diabetem 2. typu poskytli nejlepší možnou péči, aby se zabránilo nástupu demence nebo se oddálil.“