Jak bude svět vypadat za 150 let?

Jak bude svět vypadat za 150 let? 1

Délka lidského života stále roste a mnozí z nás se i přes špatné životosprávě téměř jistě dožijí osmdesátých narozenin. Co když se ale někdo dožije 150 let? Vědci tvrdí, že takoví lidé už žijí. Zkuste si představit dítě, které se narodilo právě dnes a bude žít do roku 2165. Jakých událostí bude svědkem?

Medicína
Oslava 150-tých narozenin bude do značné míry závislá na medicíny. Již dnes máme poměrně dobré poznatky o genové terapii, která dokáže vyléčit některé nemoci ještě před narozením. Je pravděpodobné, že o sto let už naši potomci nebudou bojovat s rakovinou a minulostí budou pro ně i různé genetické choroby. Využívání kmenových buněk zase umožní pěstování orgánů v laboratořích a miniaturní nanoroboti nás zase budou léčit.

Práce
Již dnes dělají roboti některé činnosti efektivněji než lidé. Za 150 let se už bude většina věcí vyrábět téměř výhradně za pomoci strojů, zatímco lidé budou zaměstnáni zejména v oblasti služeb a v zaměstnáních, kde je nezbytná interakce s jinými osobami.

 
ekologicke-mesto-tianjin-0

Energie
Pomalý přechod od využívání fosilních paliv k obnovitelným či nevyčerpatelným zdrojům energie je patrný už dnes.
Je pravděpodobné, že se bude stále více využívat atomová energie, ale netřeba zapomínat ani na pokrok v oblasti štěpných reaktorů schopných produkovat obrovské množství energie.

Existuje ale i možnost, že lidstvo nebude schopno dostatečně včas reagovat na nedostatek fosilních paliv. V tom případě se může stát, že stroje s vysokou spotřebou energie jako auta či letadla budou vyhrazeny jen pro nejbohatší.

Města
Pokud bude lidstvo i nadále vypouštět do atmosféry stejné množství oxidu uhličitého jako dosud, globální teplota poroste obrovským tempem. Tání ledovců a následný růst hladiny oceánů způsobí zatopení všech největších pobřežních měst. Naše děti tak možná jednou budou svým vnoučatům mluvit o dávno zatopeném Nizozemsku či Bangladéši.

 
Earth Under Water

Biodiverzita
Lidská činnost do značné míry ovlivňuje životní prostředí a způsobuje vymírání tisíců druhů živočichů. V současnosti probíhá nejmasovější vymírání zvířat a rostlin za posledních 65 milionů let. Pesimisté tvrdí, že o 150 let budou děti o velkých savcích jak sloni, lvi ať tygři číst už jen v knihách.

Mozek a 150 let může psaní perem či na klávesnici vypadat jako přežitek. Je pravděpodobné, že lidský mozek bude přímo propojen s počítačem a pomocí technologie bude možné psát jen myšlenkami. Přístup na internet bude možný díky očním implantátem. Veškeré informace tak budou přístupné doslova mrknutím oka. Unikátní podmořské město se může brzy stát realitou.

Stroje
Počítače jsou již nyní poměrně rychlé. Například v červnu 2013 dokázal čínský počítač Tianhe-2 provést 33 860 miliard výpočetních úkonů za sekundu. O 150 let bude zřejmě možné nahrávat vlastní myšlenky do počítače, komunikovat s ním a žádat od nich pomoc při řešení nejrůznějších úkolů.

Vesmírné kolonie
Existuje možnost, že se staneme skutečnými vesmírnými cestovateli. Zájem o vesmír ze strany soukromých společností spolu s technologickým pokrokem může znamenat, že budeme dolovat minerály z asteroidů a komunikovat s lidmi, kteří žijí na Marsu.