Jak fungují vakcíny proti covid-19

Jak fungují vakcíny proti covid-19 1

Imunitní systém – ochrana proti infekcím

Když budete vědět, jak fungují vakcíny proti covid-19, pomůže Vám to vidět, jak Vaše tělo bojuje s nemocí. Když patogen, jako je virus způsobující covid-19, napadne tělo, zaútočí a množí se. Tato infekce pak způsobuje onemocnění. Imunitní systém používá v boji proti infekci několik nástrojů. Krev obsahuje červené krvinky, které přenášejí kyslík do tkání a orgánů, a pak bílé nebo imunitní buňky, které bojují a infekcí. Různé typy bílých krvinek bojují proti infekci různými způsoby:

  •         makrofágy jsou bílé krvinky, které pohlcují a tím likvidují bakterie a odumřelé nebo umírající buňky; makrofágy za sebou zanechávají části patogenů nazývané „antigeny“, které tělo identifikuje jako nebezpečné a vytváří protilátky, které na ně zaútočí
  •         B-lymfocyty jsou obranné bílé krvinky; produkují látku, která napadá zbytky viru, které po sobě zanechaly makrofágy
  •         T-lymfocyty jsou dalším typem obranných bílých krvinek; napadají buňky v těle, které již byly infikovány

Když se člověk poprvé nakazí virem způsobujícím covid-19, může jeho tělu trvat několik dní nebo týdnů, než si vyrobí a použije všechny nástroje pro potírání choroboplodných zárodků potřebné ke zvládnutí infekce. Po infekci si imunitní systém člověka pamatuje, jak chránit tělo před touto nemocí. Tělo uchovává několik T-lymfocytů nazývaných „paměťové buňky“, které rychle reagují, pokud se tělo znovu setká se stejným virem. Když jsou detekovány známé antigeny, B-lymfocyty produkují látky, které na ně zaútočí. Odborníci přitom zjišťují, jak dlouho tyto paměťové buňky chrání člověka před virem, který způsobuje covid-19.

 

Jak fungují vakcíny proti covid-19

Vakcíny proti covid-19 pomáhají našemu tělu rozvíjet imunitu proti viru, který nemoc způsobuje, aniž bychom museli onemocnět. Různé typy vakcín fungují různým způsobem, ale úkolem všech je skýtat ochranu. U všech typů vakcín zůstává tělu zásoba „paměťových“ T-lymfocytů a B-lymfocytů, které si pamatují, jak s konkrétním virem v budoucnu bojovat. Obvykle trvá několik týdnů po očkování, než tělo vyprodukuje T-lymfocyty a B-lymfocyty. Proto je možné, že se člověk nakazí covid-19 těsně před nebo těsně po očkování a poté onemocní: vakcína totiž ještě neměla dostatek času na vytvoření ochrany. Po očkování může někdy proces budování imunity způsobit příznaky, jako je horečka. Ty jsou normální a jsou známkami toho, že si tělo vytváří imunitu.

 

Typy vakcíny

V současné době existují tři hlavní typy vakcín proti covid-19, které jsou schváleny a doporučeny, nebo které procházejí rozsáhlými klinickými studiemi (fáze 3) v USA. Zde uvádíme popis toho, jak dá který typ vakcíny tělu vědět, aby rozpoznalo a chránilo před virem způsobujícím covid-19. Žádná z uvedených vakcín Vás přitom nemocí covid-19 neinfikuje.

  1.       vakcíny mRNA obsahují materiál z viru způsobujícího nemoc, který dává našim buňkám pokyny, jak vyrobit neškodný protein jedinečný pro tento virus. Poté, co naše buňky vytvoří kopie proteinu, zničí genetický materiál z vakcíny. Tělo pozná, že tento protein by zde neměl být, a vytvoří T-lymfocyty a B-lymfocyty, které si budou pamatovat, jak bojovat s tímto virem, pokud budeme v budoucnu infikováni.
  2.       proteinové podjednotkové vakcíny obsahují neškodné části (proteiny) viru způsobujícího covid-19 místo celého viru. Po očkování tělo pozná, že tento protein by zde neměl být, a vytvoří T-lymfocyty a protilátky, které si budou pamatovat, jak bojovat s tímto virem, pokud budete v budoucnu infikováni.
  3.       vektorové vakcíny obsahují upravenou verzi jiného viru, než který způsobuje covid-19. Uvnitř pláště modifikovaného viru je materiál z viru způsobujícího covid-19 – tomu se říká „virový vektor“. Jakmile je virový vektor uvnitř našich buněk, genetický materiál dá buňkám pokyny k výrobě proteinu, který je jedinečný pro virus covid-19. Podle těchto pokynů naše buňky vytvářejí kopie tohoto proteinu. To vede tělo k vytváření T-lymfocytů a B-lymfocytů, které si budou pamatovat, jak s tímto virem bojovat, budete-li v budoucnu infikováni.

 

Některé vakcíny proti covid-19 vyžadují víc než jednu injekci

Chcete-li být plně očkováni, potřebujete dvě injekce vakcíny.

  •         Pokud dostanete vakcínu proti covid-19, která vyžaduje 2 dávky, budete 2 týdny po druhé injekci považováni za plně očkované. Vakcíny pro covid-19 od Pfizer-BioNTech a Moderna vyžadují 2 dávky.
  •         Pokud dostanete vakcínu proti covid-19, která vyžaduje 1 dávku, jste 2 týdny po injekci považováni za plně očkované. Vakcína proti covid-19 Janssen od Johnson & Johnson vyžaduje pouze 1 dávku.

Pokud od injekce uplynuly méně než 2 týdny nebo pokud potřebujete ještě dostat druhou dávku, nejste plně chráněni. Pokračujte v preventivních opatřeních, dokud nebudete plně očkováni (2 týdny po posledním očkování).

 

Pár slov nakonec

Očkování je jedním z mnoha kroků, které můžete podniknout, abyste ochránili sebe i ostatní před covid-19. Ochrana je kriticky důležitá, protože u některých lidí může covid-19 způsobit těžké onemocnění nebo smrt. Zastavení pandemie vyžaduje použití všech dostupných nástrojů. Vakcíny pracují s imunitním systémem, takže Vaše tělo bude připraveno bojovat proti viru, až mu budete vystaveni. Jakmile budete plně očkováni proti covid-19, můžete začít dělat některé věci, které jste kvůli pandemii dělat nemohli.

Stále se však učíme, jak vakcíny ovlivní šíření covid-19.  I když budete plně očkováni proti, měli byste dodržovat opatření na veřejných místech nebo v přítomnosti neočkovaných lidí. Nejlepší ochranu před covid-19 poskytne očkování a dodržování doporučení od CDC na ochranu sebe i ostatních.