Jak je to s přenosem coronaviru z matky na dítě?

Jak je to s přenosem coronaviru z matky na dítě? 1

Sociální zranitelnost matky a předčasný porod byly spojeny s vyšším rizikem nepříznivých zdravotních dopadů u kojenců narozených matkám s infekcí SARS-CoV-2, uvádí nová studie.

Kojenci narození matkám s infekcí SARS-CoV-2 měli nízké riziko infekce virem, přičemž primárními faktory spojenými s nepříznivými účinky na zdraví byla sociální zranitelnost matky a předčasný porod, zjistila nová studie. Studie publikovaná v JAMA Network Open zahrnovala 255 dětí narozených ženám, které měly pozitivní test na virus SARS-CoV-2 v 11 nemocnicích v Massachusetts. Z nich bylo 225 (88,2 %) testováno na SARS-CoV-2, přičemž 5 (2,2 %) mělo pozitivní výsledek během porodní hospitalizace (95 % CI, 1,0-5,1). Po propuštění během nepravidelných klinických návštěv mělo jen jedno dítě pozitivní test na SARS-CoV-2. Studie zjistila minimální přímé zdravotní dopady infekce SARS-CoV-2 do 30 dnů od propuštění z nemocnice.

„Zjistili jsme nízkou míru přenosu SARS-CoV-2 od matek, které byly pozitivně testovány v době porodu, na jejich kojence (2,2 %) a celkově příznivé krátkodobé výsledky u novorozenců,“ řekla hlavní autorka MUDr. Asimenia Angelidou PhD, neonatoložka v Bostonské dětské nemocnici a instruktorka v oboru pediatrie na lékařské fakultě Harvardské univerzity. „To odpovídá údajům z jiných velkých mezinárodních kohort (Španělsko, Velká Británie). Novorozenci byli virem napadeni většinou nepřímo, například předčasným porodem a jeho následky.“

Sociální zranitelnost matky, určená podle místa narození pomocí indexu faktorů (stanového CDC), jako je chudoba, nezaměstnanost a vzdělání, byla identifikována jako primární rizikový faktor pro pozitivní testování SARS-CoV-2 u novorozenců.

„Očekávali jsme, že způsob porodu nebo stupeň nemoci matky zvýší riziko novorozenecké infekce,“ řekla Angelidou. „Náš tým byl překvapen tím, že tomu tak nejen nebylo, ale také nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro pozitivní testování u novorozenců bylo narození sociálně zranitelným matkám, což 5x zvýšilo jejich riziko.“

Studie uvádí, že u dětí, kteří se narodily pozitivní na SARS-CoV-2, se projevily jen minimální nepříznivé účinky na zdraví. U těch, jejichž matky měly zhoršení příznaků covid-19, bylo větší riziko předčasného porodu a souvisejících nepříznivých zdravotních důsledků, jako je potřeba resuscitace, potíže s dýcháním či mechanické ventilace, a delší pobyt v nemocnici.

Skóre indexu sociální zranitelnosti 90 nebo vyšší bylo přítomno u 68 matek (27,2 %); u 23 matek (9,2 %) došlo ke zhoršení příznaků covid-19, které urychlily porod. Celkem se narodilo 62 (24,3 %) novorozenců s nízkou porodní hmotností nebo při předčasném porodu.

„Naše výsledky zdůrazňují, že i během mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví, jako je covid-19, je třeba pečlivě zvažovat, aby nedocházelo ke zbytečným předčasným porodům,“ řekla Angelidou. „Nízká míra neonatální infekce a příznivé výsledky během pandemického nárůstu by měly pediatry ujistit, že je nepravděpodobné, že by novorozenci v prvním měsíci života akutně onemocněli tímto virem. Nicméně novorozenci mohou být nakaženi, mohou mít atypické příznaky nemoci (dlouhodobé následky viru nejsou známy), takže bychom měli zůstat ostražití, zejména při objevu nových variant. Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče by měli pamatovat na zdravotní rozdíly, které jsou složité a přesahují rasové faktory.“

Výsledky studie odpovídaly studii PRIORITY v USA, která hodnotila výsledky kojenců po infekci SARS-CoV-2 u matky. Studie v Kanadě a Itálii ukázaly, že u kojenců je nepravděpodobné, že by u nich došlo k těžkému onemocnění covid-19 a že se virus pravděpodobně nešíří z matky na dítě. Nedávná studie naopak zjistila, že těhotné matky s covid-19 předávají svým dětem protilátky přes placentu.

„Mechanismy přenosu perinatálního viru (z matky na plod) vyžadují další vyšetřování,“ řekla Angelidou. „Sociální zranitelnost pravděpodobně ovlivňuje zdraví a imunitu a naše studie podporuje další výzkum v této oblasti. Mezi další kroky patří zkoumání dlouhodobých účinků viru na novorozence a malé děti.“