Jaké tajemství ukrývá tibetské město Lhasa?

Jaké tajemství ukrývá tibetské město Lhasa? 1

Město Lhasa, které je historickým centrem Tibetu, leží v oblasti Himálaje v nadmořské výšce 3658 metrů nad mořem. Ještě během 20. století bylo toto buddhistické město lidem ze západu zcela uzavřené. Dostat se dnes do Lhasy není vůbec jednoduché, a podaří se to jen některým.

Proč je toto město ještě i dnes takové nedostupné, a proč tady je každý cizinec přísně kontrolován? Co se skrývá za branami Lhasy? Zakázané město Město Lhasa mělo do roku 1951 jen 25 tisíc obyvatel a 15 tisíc buddhistických mnichů, kteří žili v zdejších klášterech.

Do 20. století bylo toto centrum tibetského náboženství světu zcela uzavřené, a každý kdo by se sem chtěl dostat, byl tvrdě potrestán. Dnes má město více než 550 tisíc obyvatel, jehož převážnou část tvoří Číňané, kteří sem byli organizovaně přemisťování, protože Tibet je autonomní oblastí Číny.

Dostat se do tohoto města není ani dnes vůbec jednoduché. Nejprve je třeba získat vízum do Číny, ale turista při jeho získání nemůže přiznat, že plánuje navštívit i Tibet, jinak mu je vízum s určitostí zamítnuto.

Když se turista dostane do Číny, až tehdy může požádat o speciální povolení ke vstupu na území Tibetu. Vydat se sám na toto území však nemůže, vždy si musí najmout průvodce, který ho bude doprovázet a kontrolovat během celého pobytu v Tibetu resp.

V Lhase, kde se většina turistů chce dostat. Za branami Lhasy se každý turista navíc musí chovat podle pravidel, jinak je z města okamžitě vykázán. Mají průvodci dohlížet na to, aby se turisté nedostali na místa, kam mohou jít jen zasvěcení? Hlídají mniši nějaké tajemství, které obyčejný smrtelník nemůže poznat?

 
mnisi

Tajemství buddhistických mnichů
O tajemné město Lhasa se ​​zajímali i nacisté, kteří do zakázaného města přišly v roce 1939, a strávili zde dva měsíce.

Jak bylo známo, nacističtí pohlaváři byli posedlí okultismem a hledáním podzemní říše. Už v té době bylo známo, že buddhističtí mniši z Lhasy ovládají astrální cestování, čtení myšlenek, vidí auru každého člověka, dokáží komunikovat s astrálními bytostmi, ovládají svou tělesnou teplotu, předpovídají budoucnost a umí číst myšlenky.

Toto vše upoutalo nacistů, kteří i v Lhase začali pátrat po důkazech nadřazenosti árijské rasy. A právě u Tibeťanů tyto důkazy prý i našli, protože věřili, že jsou potomky prastaré vyspělé civilizace. Proto i tady hledali podzemní říši Agartha, jejíž vchod se měl nacházet právě v uzavřeném městě Lhasa.

Obyvatelé tibetského území dodnes věří, že v podzemí se nacházejí rozsáhlé tunely, kde by měli žít obyvatelé, kteří neznají války, a proto dosáhli množství úspěchů v oblasti vědy. I název podzemní říše Agartha, jak tvrdí americký mystik Dr. Raymond W. Bernard, má mít původ přímo v Tibetu.

Jak dále řekl, mnoho Tibeťanů věří, že tento podzemní svět má miliony obyvatel, kteří žijí v podzemních městech, z nichž nejvýznamnější je město Šambala, kde sídlí nejvyšší vládce této říše. Jeho rozkazy na povrchu země naplňuje tibetský dalajlama, který je jeho pozemským zástupcem. Může to být pravda?

 
e8cfd07b4e484b26a27aaa4a93dbd50a

Mystický palác ve Lhase
Mniši dalajlamova učení, kteří podle této legendy vykonávají rozkazy podzemního panovníka, po staletí mají sídlo v nedobytném paláci Potála. Drtivá většina tibetských mnichů věří, že právě v Lhase se má nacházet vchod do této podzemní říše, a nejblíže k tomuto světu se mohou dostat právě v paláci Potála.

Palác svým vzhledem připomíná pevnost – celá stavba zabírá plochu asi 360 tisíc metrů čtverečních, a stojí na skále, kde byl dříve hrad tibetských králů. Celý palác má 1000 místností a do dnešní podoby byl vybudován v 17. století. V paláci najdou mniši asi 10 tisíc svatyň a až 200 tisíc soch!

Je proto více než možné, že pokud by buddhističtí mniši chtěli ukrýt něco, co se nesmí dostat do rukou nezasvěceným, použili by na to právě Potály. Hlavní svatyně a soukromá rezidence dalajlamy se nachází v centrální části Potály, která se nazývá Červený palác.

V paláci se dodnes zachovaly hrobky dalajláma počínaje pátým převtělením. Buddhističtí mniši si svá tajemství pečlivě chrání, a obyčejní smrtelníci se na některá místa v paláci Potála ani nikdy nedostanou.

Co všechno se podařilo nacistům během jejich dvouměsíčního pobytu v Lhase objevit není známo, ale podle dochovaných dokumentů nacisté věděli, že tajemné schopnosti buddhistických mnichů spočívaly v tajuplné síle Vril, která jim dávala (a dnes možná stále dává) nadpřirozené schopnosti. Co se skutečně skrývá za branami města Lhasa a uvnitř paláce Potála se zřejmě asi nikdy nedozvíme, protože obyčejný smrtelník se k nim v žádném případě nedostane.