Jednoduchý princip nošení roušek

Jednoduchý princip nošení roušek 1

CDC nadále doporučuje nošení roušek či respirátorů jako prevence proti šíření covid-19. Roušky představují fyzickou bariéru šíření viru tím, že zachycují drobné kapénky z dechu. Jejich účinnost je potvrzována stále větším počtem důkazů. A přestože někteří Američané proti jejich nošení protestovali, podle odborníků jsou obavy neopodstatněné.

Úřad CDC nadále velmi doporučuje nosit roušky, abyste předešli přenosu viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Dne 14. července 2020 ředitel CDC dr. Robert Redfield v tiskové zprávě řekl: „Látkové zakrytí obličeje je jedna z nejsilnějších zbraní, které zpomalí či zastaví šíření viru, především pokud se používají univerzálně v prostředí komunity.“

I když se tato doporučení setkala s určitým skepticismem mezi veřejností, vědecké důkazy dokládají, že roušky skutečně fungují. Pokud se ptáte, jak fungují, podle vědců je jejich princip naprosto jednoduchý.

 

Jak roušky fungují

K přenosu koronaviru dochází prostřednictvím respiračních kapének, které se šíří, když lidé mluví, kýchají apod. (kapénková infekce), říká dr. MeiLan Han, profesorka medicíny na oddělení plicní a kritické péče na Michiganské univerzitě. Když tyto kapénky přistanou v ústech či nosu jiné osoby poblíž nebo jsou vdechnuty do plic, tato osoba se může virem nakazit. Roušky vytvářejí fyzickou bariéru, která zachytává kapénky a brání jejich šíření do okolního vzduchu. Podle profestorky Han jsou teď roušky důležitější než kdy jindy, protože značný podíl lidí, kteří chytí covid-19, buď nevykazuje symptomy, nebo se symptomy projeví se zpožděním. Studie však ukazuje, že tito nakažení lidé virus přenášejí na osoby kolem. Zakrytí obličeje rouškou může redukovat šíření nemoci asymptomatickými či pre-symptomatickými osobami.

 

Rostoucí doklady o efektivnosti roušek

Ve vydání Časopisu americké lékařské asociace (JAMA) z 14. července 2020 autoři úvodníku napsali, že „teď je ta chvíle pro univerzální nošení roušek“. Na podporu svého tvrzení zmínili dvě případové studie, které byly publikovány téhož dne. První studie ukázala, že univerzální nošení roušek v nemocničním systému v Bostonu snížil přenos viru SARS-CoV-2. Před zavedením této povinnosti v instituci exponenciálně rostl počet nových případů mezi zdravotníky, kteří byli buď v přímém, nebo v nepřímém kontaktu s pacienty. Po zavedení povinnosti však podíl zdravotníků se symptomy, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, trvale klesal. Úvodník navíc zmínil Týdenní zprávu o morbiditě a mortalitě (MMWR) vydanou CDC, která ukázala, že nošení roušek přispělo k tomu, že dva kadeřníci v Missouri nešířili nemoc na své zákazníky. Oba obsluhovali zákazníky i několik dní poté, co začali vykazovat symptomy, ale nosili přitom roušky, jak to zdejší správa nařídila. Také 98 % jejich zákazníků mělo roušku. Ze 139 zákazníků, s nimiž přišli kadeřníci do styku předtím, než u nich byla nemoc diagnostikována, se u žádného v následujícím období neobjevily symptomy covid-19, a ani u žádného z jejich sekundárních kontaktů. Kromě toho z 67 klientů, kteří souhlasili s testováním, nebyl žádný testován pozitivně na virus. 

 

Odpovědi na pochyby

I přes vědecké důkazy podporující nošení roušek mnoho Američanů vyjadřovalo námitky proti jejich nošení. Zeptali jsme se proto dr. Vinishi Amin, lékařky v centru při Univerzitě v Marylandu, jak čelit čelit některým častým obavám a dezinformacím, které se v současné době šíří.

 

Roušky nejsou k ničemu.

Pojďme do toho!” řekla Amin. „Roušky jsou užitečné a účinné při ochraně Vaší i Vašich blízkých před virem. Existuje celá řada vědeckých dat a výzkumů, které pomáhají upevnit toto doporučení. Ve vědeckém světě má medicína založená na důkazech přednost a my musíme důvěřovat našim lékařům a vědecké komunitě, když dělají taková doporučení, protože jsou tu pro zdraví a bezpečnost Vás a Vašich blízkých.“

 

Nošení roušek je nepohodlné.

„To znamená, že jste vyzkoušeli jen jednu (nebo jeden typ) a přestali hledat dál takovou roušku, která Vám bude vyhovovat a přitom fungovat. Ano, v roušce se může hromadit vlhkost, a proto je dobré mít roušku z bavlny, která je mnohem prodyšnější než z polyesteru. Ano, může Vás táhnut za ušima. V takovém případě si sežeňte roušku, která má elastická poutka potažená látkou nebo měkčí pružná poutka, která nedráždí pokožku. Ano, zamlžují se brýle, mám ten samý problém. V této situaci je potřeba posadit brýle na roušku u kořene nosu, takže ji budou přidržovat na místě a zároveň se zmírní zamlžování brýlí.“

 

Mám obavy z hromadění oxidu uhličitého, který mi způsobí zdravotní problémy.

„Neexistují naprosto žádné vědecké důkazy, které by se v rouškách měl hromadit CO2. Zdravotníci, jako jsou chirurgové nebo zubaři, používají ještě těsnější a přiléhavější roušky (ústenky, respirátory) celá desetiletí a přitom přes ně bez problémů dýchají. Roušky umožňují pronikání kyslíku dovnitř stejně tak dobře jako CO2 ven.“

 

Nepatřím k rizikové skupině.

Dr. Amin uznává, že nejzranitelnější lidé jsou ti s komorbidními stavy nebo s oslabenou imunitou. Poznamenává však, že „i když se cítíte zdraví a fit, nemusíte si být vědomi, že jste se nakazili virem, a můžete přenést vysokou virovou nálož na své milované blízké. Všichni v komunitě jsme propojení a na sobě závislí, pokud jde o naše zdraví a pohodu.“

 

Pás slov na konec

Stále více důkazů potvrzuje, že roušky fungují jako prevence šíření covid-19. Roušky fungují na velmi jednoduchém principu tak, že zachytávací kapénky obsahující virus, které vypouštíme, když hovoříme, kašleme či kýcháme. Přestože je princip roušek jednoduchý, jsou velmi důležité pro omezování šíření a zvládání choroby. Podle odborníků nejlépe fungují, když všichni spolupracujeme a nosíme je. 

*

Nový český antigenní test na bázi slin vyrábí společnost BakterMedical. Testy doporučují přední čeští odborníci, protože podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i ne-zdravotníky a nevyžadují laboratorní vybavení. Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních klubů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštěvou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo odchodem na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/