Léčba covid-19: jaký pokrok jsme udělali?

Léčba covid-19: jaký pokrok jsme udělali? 1

Testy prováděné po celém světě se snaží najít léčbu pro lidi s vážným průběhem covid-19. Byly nalezeny první léky, které představují změnu.

Co se dělá pro nalezení léčby?

V různých zemích je zkoumáno více jak 150 různých léčiv. Většinou se jedná o už známé léky, které jsou teď testovány na virus.

  • Velká Británie provádí největší klinické testování na světě nazvané Recovery („Uzdravení“), kterého se účastní více jak 12 000 pacientů; je to jedno z mála testování, které má stanoven, které léky fungují a které nefungují
  • WHO provádí studii Solidarity („Solidarita“), aby zhodnotila slibné léčby v různých zemích ve světě
  • řada farmaceutických společností provádí vlastní testování svých léčiv

Zkoumány jsou tři široké přístupy:

  • antivirové léky, které přímo působí na schopnost koronaviru šířit se v těle
  • léky, které uklidňují imunitní systém (vážný průběh covid-19 je způsobem imunitním systémem pacientů, který nadměrně reaguje a tím poškozujícím organismus)
  • protilátky, které mohou zasáhnout virus, ať už z krevní plazmy těch, těch, co nemoc prodělali, nebo vyrobené v laboratoři

Je možné, že v různých stádiích budou lépe fungovat různé léky, např. antivirotika na začátku a léky na imunitu v pozdějších fázích nemoci. Zkoumány jsou rovněž kombinace různých terapií.

 

Jediné léky, které zachraňují životy

Ze všech testovaných léků pouze u steroidů se ukázalo, že mohou zachránit životy, a tento objev znamenal významný zlom v boji s koronavirem. Britské testování v rámci Recovery ukázalo, že steroid dexametazon snižuje riziko úmrtí o třetinu u pacientů na plicní ventilaci a o pětinu u těch na kyslíku. Také další steroid, hydrokortizon, je podle dat neméně účinný. Oba tiší zánět (což je součást imunitní odpovědi) v těle, který může být v některých případech být škodlivý.  Rozhodně je to levný lék, takže ho bude možné použít po celém světě. Lék však neúčinkuje u lidí s mírnými symptomy.

 

Jaké další léky vypadají slibně?

Remdesivir je antivirotický lék, který byl původně vyvinutý na léčbu eboly. Klinické testy u více jak 1000 lidí zjistily, že zkracuje trvání symptomů z 15 na 11 dní. Neukázalo se sice, že by remdesvir zachraňoval životy, avšak studie stále pokračují. USA přitom skoupily téměř veškeré jeho zásoby (výrobce Gilead také něco daroval do Jižní Koreje). Interferon beta je protein, který tělo normálně vytváří na tlumení zánětu. Používá se jako léčba roztroušené sklerózy. Britská společnost Synairgen podává tento lék přímo do plic pacientů s covid-19 pomocí nebulizéru. Počáteční zjištění říkají, že lék snižuje šanci, že se u pacienta v nemocnici rozvine vážná forma nemoci – ještě jsou však potřeba větší klinické testy.

 

Mohou koronavirus léčit léky na HIV?

Ne. Léky lopinavir a ritonavir jsou antivirotika zastavující replikaci viru HIV. Hodně se o nich mluvilo a proběhly také laboratorní studie naznačující, že by mohly být účinné také proti koronaviru. Avšak britské testy Recovery ukázaly, že nejsou účinné, a také WHO čerpala z testů Solidarity.

 

Mohou koronavirus zastavit léky na malárii?

Opět ne. Chlorochin a jemu blízký hydroxychlorochin mají antivirotické a imunitu zklidňující vlastnosti. Dostaly se do centra pozornosti coby potenciální terapie proti koronaviru především kvůli tvrzením prezidenta Trumpa, a také proto, že rané laboratorní testy ukázaly, že mohou koronavirus tlumit. Avšak britské testy Recovery odhalily, že hydroxychlorochin nefunguje jako léčba na covid-19, a WHO zastavilo jeho další testování.

 

Může koronavirus vyléčit krevní plazma těch, co nemoc prodělali?

Lidé, kteří přežili infekci, by měli mít v krvi protilátky, které mají bojovat proti viru. Krevní plazmu (část krve obsahující protilátky) je možné extrahovat od těch, kdo se udravili, a pak podávat nemocným coby „rekonvalescenční plazmu“. V plánu je její podávání formou transfuze vážně nemocným pacientům, kdy plazma podpoří bojující imunitní systém. Tato léčba se nyní testuje na lidech mj. ve Velké Británii a v USA. V  Británii v současnosti probíhají dvě samostatná testování. Americký úřad FDA udělil nouzovou autorizaci pro použití plazmy na léčbu pacientů s koronavirem na základě slibných výsledků z raných testů. Někteří však odborníci říkají, že je příliš brzy na to, abychom věděli, nakolik je léčba účinná.

 

Jak dlouho bude trvat, než budeme mít léčbu?

Je možné, že nikdy nebude mít „léčbu“ koronaviru – nemáme ji ani na chřipku, běžné nachlazení nebo další podobné infekce. Dnes však existuje jedna léčba, která funguje, a další, které jsou slibné.

Lékaři testují léky, které už byly vytvořeny a ví se, že jejich užití je bezpečné, takže je možné poměrně brzy očekávat výsledky dalších testů. To je rozdíl oproti testování vakcín (které chrání před infekcí, ale neléčí ji), kde vědci začínají od nuly. V laboratořích se testují také některé úplně nové experimentální léky na koronavirus, ty ale ještě nejsou připraveny pro testování na lidech.

 

Proč potřebujeme léčbu?

Nejlépe patrný důvod, proč chceme léčbu, je ten, že zachrání lidské životy. Kromě toho ale také může v zemích uvolnit různá omezení, jako je lockdown a vyžadovaný společenský odstup. Když budeme mít účinnou léčbu, stane se z koronaviru podstatně mírnější choroba. Pokud by léčba přinesla, že by lidé přijatí do nemocnice nepotřebovali plicní ventilaci, znamenalo by to menší riziko zahlcení JIP, takže kontroly nad životy lidí by nemuseli být tak přísné.

***

Nový český antigenní test na bazi slin začala výrabět společnost Bakter Medical. Tyto testy doporučují přední čeští odborníci, protože dle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i osobami bez lékařského vzdělání a nevyžadují laboratorní vybavení. Jsou vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol, sportovních oddílů apod.. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo na různé akce.

Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/