Mladší spotřebitelé vedou v nakupování mezinárodních značek

Mladší spotřebitelé vedou v nakupování mezinárodních značek 1

Téměř tři čtvrtiny (74 %) generace Z a 71 % mileniálů v USA v posledním roce koupili s alespoň jednou mezinárodní značku.

Covid možná v posledních 2 letech zbrzdil mezinárodní cestování, ale mladí nakupující našli jiný způsob, jak „si nechat svět přivézt“. Podle průzkumu Harris Poll provedeného začátkem měsíce mezi více jak 2000 Američany vedou američtí spotřebitelé do 40 let, pokud jde o nakupování mezinárodních značek. Mladší generace přitom hledají značky za hranicemi USA s určitým účelem: 29 % jak generace Z, tak mileniálů uvedlo, že záměrně nakupovali u mezinárodní značky alespoň jednou měsíčně.

A kde všechny ty dolary utrácejí? Mezi těmi, kteří v posledním roce nakoupili mezinárodní značky, 36 % tak učinilo v obchodním domě, 36 % z online tržiště, 30 % z vlastních webových stránek značky a 25 % z vlastního obchodu značky.

Přesto američtí nakupující chtějí podporovat podnikání doma, přičemž 68 % respondentů uvedlo, že nezáleží na tom, zda prodejce, u kterého nakupují, má sídlo v USA (podle demografických dat je to důležité pro 50 % generace Z, 62 % mileniálů; 68 % generace X a 80 % boomerů).

Kampaně mezinárodních značek zaměřené na mladší spotřebitele by pro tyto spotřebitele měly být v budoucnu přinést ovoce. Očekává se, že příjem generace Z dosáhne do konce desetiletí 33 mld. USD, a o rok později je doženou mileniálové.