Morbidita na neurologické komplikace u covid-19 zvýšila úmrtnost

Morbidita na neurologické komplikace u covid-19 zvýšila úmrtnost 1

Protože už existující choroby, jako je cukrovka, souvisejí se závažnějším průběhem covid-19, mohly by neurologické příznaky předznamenávat vyšší riziko úmrtí v nemocnici.

U pacientů hospitalizovaných s covid-19 je 6x vyšší pravděpodobnost úmrtí v nemocnici, pokud mají klinicky diagnostikované neurologické příznaky, ukazuje průběžná analýza z dosud největší kohortní studie neurologických projevů covid-19. Záznamy od více než 3700 dospělých pacientů ze 133 lůžkových zařízeních po celém světě byly shromážděny a analyzovány dvěma konsorcii pro klinický výzkum: Globálním konsorciem pro neurologické dysfunkce při covid19 (GCS-NeuroCOVID) a konsorciem Evropské neurologické akademie (EAN) Neuro-COVID Registry (ENERGY).

Sherry Chou MD MSc, hlavní výzkumnice studie a konsorcia CGS-NeuroCOVID a docentka medicíny kritické péče, neurologie a neurochirurgie při lékařské fakultě University of Pittsburgh, PA, komentovala nálezy v prohlášení vydaném University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) při příležitosti publikace studie.

Velmi brzy po pandemii vyšlo najevo, že u značného počtu lidí, kteří jsou natolik nemocní, aby byli hospitalizováni, se objevují také neurologické problémy,“ říká Chou.

Pacienty hlášené nebo klinicky zachycené neurologické příznaky byly získány od 82 % studované populace, přičemž přibližně 4 z 10 pacientů hlásili bolesti hlavy a přibližně 3 z 10 hlásili ztrátu čichu nebo chuti. Z klinicky diagnostikovaných syndromů byla nejčastější akutní encefalopatie, která postihla téměř polovinu pacientů, následované kómatem (17 %) a mozkovými příhodami (6 %).

 „Akutní encefalopatie je zdaleka nejčastějším příznakem, který na klinice vidíme,“ říká Chou. „Pacienti mohou být ve změněném smyslovém stavu nebo mají zhoršené vědomí, necítí jako oni sami a jednají zmateně, deliriózně nebo rozrušeně.

Chou a kolegové zkonstruovali studii se 3 kohortami pacientů hospitalizovaných s covid-19: skupinou GCS-NeuroCOVID ALL (n=3055), která zahrnovala po sobě následující hospitalizované pacienty s neurologickými projevy a bez nich, skupinou GCS-NeuroCOVID NEUROLOGICAL (n=475) s pacienty s potvrzenými neurologickými projevy, a skupinou/kohortou ENERGY (n-214) s pacienty, kteří podstoupili formální neurologickou konzultaci.

„Prezentace dat jako odlišných kohort umožňovala přesné hlášení parametrů, které byly zapotřebí k definitivnímu vybudování vědy o těchto podmínkách v rámci infekce covid-19 a k porovnání výsledků mezi pacienty s covid-19 s neurologickými projevy a bez nich,“ vysvětluje Chou a kolegové.

Celkem 3083 z 3743 (82 %) napříč kohortami mělo nějaký neurologický projev, který byl hlášen pacientem a/nebo klinicky zachycen. Mezi nejčastější příznaky, které pacienti sami hlásili, patřila bolest hlavy (1385 z 3732 pacientů – 37 %) a anosmie nebo ageuzie (977 z 3700 pacientů – 26 %). Nejčastějšími neurologickými příznaky a/nebo syndromy byla akutní encefalopatie (1845 z 3740 pacientů – 49%), kóma (649 z 3737 – 17 %) a cévní mozková příhoda (222 z 3737 – 6 %).

Kromě zvýšeného rizika úmrtí v nemocnici u pacientů s neurologickými projevy (upravený poměr aOR 5,99; 95 % CI 4,33-8,28) výzkumníci zjistili, že již existující neurologická porucha byla nezávisle spojena se zvýšeným rizikem rozvoje neurologických příznaků nebo syndromů při nemoci covid-19.

„Naše nálezy podpořily závěr, že neurologické projevy při covid-19 jsou důležitým rizikovým faktorem úmrtnosti,“ naznačuje Chou a kolegové. „Proto může být vyžadována formální neurologická konzultace, pokud existuje podezření na neurologické příznaky nebo příznaky mezi jednotlivci, kteří mají pozitivní test na covid-19.“