Válečné památky Normandie

Válečné památky Normandie 1

Všichni jsme se ve škole učili o vylodění Spojenců v Normandii (nazývaném také Den D nebo Operace Overlord), která byla oficiálně nazývána „invaze do Normandie“. Avšak navštívit osobně místa, kde američtí, britští, kanadští a francouzští vojáci 6. června 1944 vylodili, a dozvědět se více „o nejdelším dni v historii“, který posléze vedl ke konci II. světové války, je v každém případě mimořádný zážitek.

 

Normandie – místo vylodění

Samotná Normandie se ukázala jako velmi krásné místo s poklidnými vesnicemi a úžasným pobřežím se skalnatými útesy a mírně se svažujícími plážemi. Přes její přírodní krásy byly stopy spojenecké invaze stále patrné na každém kroku a nenašli byste snad jediný metr čtvereční, o který se za války nebojovalo. V důsledku toho je zde hojnost muzeí, bunkrů, památníků, hřbitovů a míst přistání, takže zde popisuji 5 hlavních míst, která jsme spatřili při své cestě do francouzské Normandie.                                                                                                                                                          

Válečné muzeum v Merville-Francieville

Městečko Merville-Francievill-Plage nabízí nejen staré roubené domy, ale také obrázky parašutistů, které se dochovaly z časných ranních hodin 6. června 1944. Britský Parašutistický prapor (Parachute Battalion) plus Výsadkářská divize (Airborne Division) vyrazily, aby zdolaly a zneškodnily děla těžkého kalibru patřící Merville Battery, a tím zajistili bezpečné přistání vojsk na pláži Sword Beach. I přes mimořádně vysoké ztráty, kdy z 600 mužů přežilo jen 75, byla mise úspěšně dokončena a toto muzeum je věnováno jejímu obrovskému úspěchu.

Muzeum Merville Battery je kompletně dochované místo s otevřenými palebními pozicemi, čtyřmi dělostřeleckými hnízdy a velitelským bunkrem, a také s letadlem Dakota C47, které se zúčastnilo vylodění. Pro nás to bylo ideální místo, kde jsme mohli začít svoji prohlídku Normandie: na jedné straně kvůli tomu, že Merville leží na nejvýchodnějším okraji pláží, a na druhé straně, protože parašutistické jednotky znamenaly skutečný začátek Operace Overlord.

Kromě informací o tréninku parašutistů a přípravě na „neutralizaci“ dělostřeleckých baterií v různých typech dělostřeleckých bunkrů nabízel hlavní velitelský bunkr ještě něco navíc. Byly zde k vidění zrekonstruované scény ze života v bunkrech a působivá zvuková a světelná show představující bitevní peklo, které se odehrálo za svítání Dne D. Poté, co se v úzkém betonovém bunkru kouř rozptýlil a hluk utichl, cítili jsme se dostatečně připraveni, abychom se mohli vydat na další významná místa spojená vyloděním v Normandii.  

Info: Muzeum Merville Battery je otevřeno 10-17 hod. na jaře a na podzim (do 18,30 hod. v letních měsících). Vstupné je pro dospělého 6 EUR a určitě stojí za to. Svoji prohlídku Normandie začněte zde, kde si také můžete bezplatně vyzvednout brožuru s mapou míst spojených s vyloděním. Další informace naleznete na oficiálních stránkách http://www.batterie-merville.com

 

Umělý přístav Mulberry na Arromanches Beach

Když jsme přijeli do obce Arromanches a pohlédli dolů na pláž, neměli jsme nejdříve ponětí, na co se díváme, ať už ve vodě nebo na břehu. Pak jsme se dozvěděli, že se jedná o místo, kde se nacházel jeden z dvou přístavů Mulberry, které Spojenci postavili, aby jim nahradily hluboký přístav pro lodě. Poté, co bouře zničila umělý přístav na Omaha Beach, se přístav Port Winston v Arromanches stal klíčovým místem a sloužil mnohem déle, než se původně očekávalo. Dnes se zde dochovaly potopené vlnolamy Phoenix, pontony Beetle na břehu a mohutný plovoucí dok.

Kromě zbytků plovoucího přístavu byla na pláži Arromanches k vidění bunkry, tanky, přistávající plavidla a „velrybí“ mola umělých přístavů. Kromě toho bylo možné spatřit fotografie, jak umělý přístav Mulberry nazvaný Port Winston vypadal, když byl v 1944 plně využíván, na pláži se nachází Muzeum Dne D a na vrcholu útesů velké Kruhové kino 360°.

Přestože návštěva pláže u Arromanches byla skvělá, sledovat 20 minutového dokument o 100 denní bitvě v Normandii v kině a pak navštívit zbytky plovoucího přístavu bylo ještě lepší zážitek. Krátký film se skládá z původních záznamů z amerických, kanadských, německých, britských a francouzských archivů a pomůže pochopit kontext, přičemž zároveň geograficky ukazuje boj Spojenců o osvobození oblasti až po konečný příjezd do Paříže. 

Info: Kruhové kino Arromanches 360° je otevřeno na jaře a v létě 9,30-19 hod. a na podzim 10-18 hod.. Vstupné je pro dospělého 5 EUR, kdy 20 minutový program začíná vždy 10 minut a 40 minut po každé celé hodině. Další informace naleznete na oficiálních stránkách http://www.arromanches360.com/en

 

Baterie Longues-sur-Mer v Atlantickém valu

Mořské opevnění Atlantický val mělo svoji klíčovou pozici v Longues-sur-Mer v podobě dělostřelecké baterie skládající se z velkého velitelského bunkru a čtyř palebních pozic s betonovými střílnami. Kromě toho zde byly menší pozice pro samopaly a úkryty pro vojáky, avšak hlavní atrakcí jsou nepochybně námořní děla 152 mm s jejich ocelovými kryty. Zneškodnění této dělostřelecké baterie, která měla pod kontrolou pláže Omaha a Gold, bylo významným úkolem operací v Den D.

Návštěva Longues-sur-Mer Battery byla pozoruhodným zážitkem, protože se jedná o jedinou pevnost v Atlantickém valu v oblasti, která dodnes vystavuje původní děla z II. světové války. I když zde stojí už více jak 70 let, působí dojmem, jakoby válka skončila teprve včera. A přestože jedno „hnízdo“ vyletěl do vzduchu kvůli uskladněné britské munici, zbývající tři dělostřelecké pozice zprostředkovávají mimořádně realistický dojem, čemu musely čelit spojenecké síly během Operace Overlord. 

Info: Longues-sur-Mer Battery se nachází přímo v otevřeném poli dál od pobřežních útesů. Dostanete se sem snadno po silnici, navštívit ho můžete kdykoli v roce a neplatí se vstupné.      

 

Normandie: Americký hřbitov a památník

Americký hřbitov v Normandii leží na nejlepším místě s výhledem na Omaha Beach a zdobí ho symbolické sochy, dvě jezírka, ústřední kaple, Zahrada chybějících, vyhlídka a památník se sochou vysokou 6,7 m nazvanou „Duch amerického mládí vynořující se z vln“; dále je zde 10 rozlehlých sektorů s hroby, návštěvnické centrum – a spousta velkých slov.

Osobně si myslím, že tento „hřbitov superlativ“ o rozloze 172 akrů (tj. 100 fotbalových hřišť) je příliš okázalý, heroický, honosný a zbytečně rozsáhlý. Heslem této samozvané turistické atrakce je „zapůsobit všemi prostředky“ – a působí opravdu přehnaně.

Realističtěji pojatý je oproti tomu skromnější Britský válečný hřbitov ve městě Bayeux. Má rozumnější rozměry, pestré květiny a navštěvují ho menší davy turistů, což na oplátku umožňuje příjemnou tichou procházku po hřbitově.

Velmi odlišný je také Německý válečný hřbitov, který se skrývá v temných stínech, bez květin a umístěný v rezervovaném kruhovém mauzoleu. Podařilo se zde velmi dobře vytvořit kompromis v podobě vzpomínky na padlé členy rodiny, avšak bez oslavy jejich činů…   

Info:  Americký hřbitov v Normandii se nachází v obci Colville-sur-Mer – další informace naleznete na http://www.abmc.gov. Britský válečný hřbitov se nachází na ul. Bd Fabian Ware v centru města Bayeux, zatímco Německý válečný hřbitov je na Rue Mont d’Huisnes v obci Huisnes-sur-Mer.

 

Bitva u Pointe du Hoc v Cricqueville-en-Bessin

Útes Pointe du Hoc vysoký 30 m se nacházel přímo mezi sektory Utah Beach a Omaha Beach, takže zdejší palební pozice byly hlavním cílem spojenecké operace v Den D. Šest otevřených betonových střílen převzal speciálně vycvičený oddíl Ranger Battalion, který musel nejprve zdolat strmé útesy za pomocí lan a žebříků. A když se konečně vojáci dostali na vrchol, ke svému velkému překvapení zde nalezli otevřené palební pozice vybavené pouze dřevěnými maketami děl. Protože stavba šesti betonových bunkrů nebyla nikdy dokončena a oblast byla silně bombardována ještě před Dnem D, němečtí vojáci v zoufalství ukryli děla v křovinách a na betonové plošiny umístili dřevěné makety.

Bojiště Cricqueville-en-Bessin bylo zajímavým místem, které živě představuje nesmírnou ničivou sílu spojeneckého bombardování. Celá oblast je dodnes pokryta krátery po bombách a válečnými jizvami po zničených bunkrech a dělostřeleckých stanovištích.

Pointe du Hoc bylo poslední zastávkou našeho výletu za válečnými památkami Normandie. Viděli jsme při něm více bunkrů, památníků, muzeí, dokumentů, hřbitovů, dělostřeleckých baterií a bojišť, než jsme čekali. Dozvěděli jsme se přitom mnoho a lépe pochopili historii, když jsme mohli navštívit samotná místa dění. Ke konci dne jsme měli opět příležitost obdivovat krajinu Normandie s jejím nádherným pobřežím, útesy a plážemi. Je zde stále mnoho jizev z minulosti, kromě toho se však jedná o skutečně krásnou oblast Francie.   

Info: bojiště u Pointe du Hoc můžete navštívit po celý rok; návštěvnické centrum má otevřeno v zimních měsících 9-17 hod. a v letních měsících 9-18 hod.; další informace naleznete na http://www.abmc.gov.

Hlavní atrakce Normandie