Návštěva Herculanea

Návštěva Herculanea 1

Herculaneum zničil stejný výbuch Vesuvu v roce 79 n.l. jako Pompeje, ale pohřbila ho roztavená láva místo sopečného popela, který zasypal Pompeje. Město s asi 6000 obyvateli zůstalo po staletí zakryté pevnou masou z pemzy a popela silnou 12-30 m.

Tato vrstva město vzduchotěsně uzavřela, čímž ho ochránila před rabováním i ranými nešetrnými metodami vykopávek, takže se zde zachovaly artefakty a mimořádně cenné detaily, jež byly v Pompejích zničeny. A na rozdíl od Pompejí zůstalo vše (až na úplně první nálezy a díla) ponecháno na svém původním místě, nikoli strháno a odvezeno do muzeí, což zvyšuje zážitek z návštěvy Herculanea. Navíc místo náhlé váhy padajícího sopečného popela, který rozmačkal střechy a domy v Pompejích, zaplnila rychle tekoucí láva Herculaneum od země, takže podepřela zdi a střechy a obklopila je. Tak byly zachovány víceposchoďové domy i s dveřmi a schodišti, tak jako mnoho organického materiálu, který v Pompejích chybí. Dřevěný nábytek, textilie a dokonce i jídlo a kostry nám vyprávějí o každodenním životě, zatímco pestré fresky a mozaiky zůstaly netknuté. Z těchto důvodů, a také protože je lokalita menší, méně zaplavená turisty a snáze prohlédnutelná, je pro mnoho turistů Herculaneum zajímavější než Pompeje. Obě starověké lokality můžete navštívit při jednodenním výletu z Neapole nebo se do Herculanea snadno dostanete při půldenním výletu ze Sorrenta.

 

Hostinec (Casa dell’Albergo)

Na jižním konci ulice Cardo III, která vede oblastí vykopanou v 19. století, zabíral Casa dell’Albergo téměř celý blok. Podle linií sloupů, které byly kdysi v atriu, si můžete udělat představu o původní velikosti patricijského domu upraveného na hostinec. Naproti na opačné straně ulice stojí Dům Aristida, honosná venkovská vila, a Dům Arguse s nástěnnými malbami a zahradou s pilíři. Dále na levé straně se nachází Dům Génia, pěkné patricijské sídlo se zahradou uzavřenou kolonádami. Za hostincem je Dům koster s nástěnnými malbami a mozaikami.

 

Galbův dům

V polovině ulice Cardo III ji protíná Decumanus Inferior, za nímž nalevo je Galbův dům/Dům Galby. Jedná se o další pěkné patricijské sídlo, tentokrát s peristylem a s nádrží ve tvaru kříže. Mohla to být nádrž na vodu, okrasné jezírko s rybami nebo mohla sloužit ke koupání, ale originální je její tvar. Později byly objeveny původní dórské sloupy se štukováním. Za tímto domem se nacházejí další rezidence, které dosud nebyly vykopány.

 

Svatyně Augustales (Sacello degli Augustali)

Na opačné straně ulice Cardo III na konci se nachází Sacello degli Augustali, velká čtvercová svatyně osvětlená otvorem ve střeše. Původně byla zasvěcena Herkulovi, patronu Herculanea (které podle něj bylo pojmenováno). Později byla věnována kultu Augustali, kněžím zasvěceným prvnímu římskému císaři Octaviana Augusta, který byl po své smrti prohlášen za boha. Spatříte zde nádherné fresky, především fresku znázorňující Herkula na Olympu s Junonou a Minervou. Další zobrazuje Herkula bojujícího s etruským božstvem.

 

Městské lázně (Thermae)

Mezi novějšími vykopávkami na Decumanus Inferior nalevo se nacházejí dobře zachovalé lázně s oddělenými částmi pro muže a ženy. Mužské frigidarium s kopulí má na podlaze mozaiku delfína a ženské tepidárium (také ve výborném stavu) má geometrický vzor. Nedotčené jsou také některé z dřevěných polic. Naproti lázním (přes Decumanus Inferior) se nachází Dům obchodníka s látkami se zrenovovaným dřevěným lisem.

 

Samnitský dům

Na rohu ulic Decumanus Inferior a Cardo IV se nachází Samnitský dům/Dům Samnitů, jedno z nejstarších patricijských sídel ve městě. Bylo vybudováno ve 2. stol. př.n.l., takže v době výbuchu sopky už měl asi 300 let. Krásné atrium je v řeckém stylu s dramatickými freskami a galerií lemovanou jónskými sloupy. Podlahy atria tvoří cocciopesto, vápenná omítka smíchaná s drcenou terakotou, a je zde mramorová nádrž na zachycování dešťové vody. Dům je na mnoha místech zdoben bohatým štukováním a freskami. Podívejte se také nahoru a všimněte si krásně tesaných tufových hlavic sloupů.

 

Dům dřevěné přepážky (Casa del Tramezzo de Legno)

Šikmo od Samnitského domu stojí Dům dřevěné přepážky, patricijský dům samnitského typu, ale bez peristylu nebo kolonádového dvora. Jeho název byl odvozen od dřevěné příčky, která zůstala po erupci stát na místě. Skládací přepážka z několika panelů na pantech s mosaznými držadly tvořila stěnu oddělující ložnice od zbytku domu. V ložnicích jsou dodnes základny postelí a dřevěná truhla. Uprostřed centrální místnosti je malá fontána s mramorovou lavičkou. Přiléhající dům Casa a Graticcio byl skromnější, s vnitřními stěnami z proutí.

 

Dům s mozaikou Neptuna

Dále po Cardo IV na druhé straně ul. Decumanus Inferior za Domem zuhelnatělého nábytku se nalézá Dům s mozaikou Neptuna. Pojmenován byl podle dobře zachovalé skleněné nástěnné mozaiky Neptuna a Amfitrity, jedné z řady krásných mozaik v domě, který evidentně patřil bohaté rodině. Za domem je dvůr s nymfeem, výklenkem připomínajícím jeskyňku s fontánou. Na stěně vedle nymfea je dobře zachovalá mozaika Neptuna a Amfitríty v jasných barvách (úvodní foto vpravo).

 

Dům (dvoustého) výročí

Na Decumanus Maximus, který vede paralelně k Decumanus Inferior na severu se nachází Dům (dvoustého) výročí, stále jen částečně vykopaný, který obsahuje jednu z nejpozoruhodnějších záhad Herculanea. Štukování na stěně jasně svědčí o tom, že zde byl kdysi umístěn křesťanský kříž. Je známo, že svatý Pavel kázal v okolí, takže se možná jednalo o místo setkávání raných křesťanů – potom by to byl nejstarší známý křesťanský kříž. Název domu je odvozen od skutečnosti, že byl odkryt v roce 1938, 200 let od začátku vykopávek v lokalitě.

 

Palaestra (hřiště) a obchody

Na konci ul. Decumanus Maximus vede Cardo V zpátky kolem série obchodů a dílen, včetně tkalcovny s tkalcovskými stavy, dílny barvíře s nádobami na barvení látek a pekařství, v jehož dvoře jsou pece a žernovy na mletí obilí. Nalezeny zde byly také bronzové pánve používané na přípravu chlebových placek. Na této ulici byla řada obchodů s jídlem, kde vykopávky odkryly nádoby s ořechy a cizrnou. Velká plocha za obchody byla Palaestra, veřejné hřiště pro hry a další akce.

 

Dům s jeleny

Na jižním konci ul. Cardo V stojí Dům s jeleny, další luxusní vila s dvěma patry vybudovaná kolem ústředního dvora. Všimněte si především mozaikových podlah z mramorových úlomků a stěn s freskami. Ve velké zahradě byly objeveny mramorové stoly a sochy jelenů, dnes umístěné v muzeu na místě. V domě jsou vystaveny mramorové kopie těchto a dalších soch. Vedle se nachází Dům s mozaikovým atriem, prostorný dům s nezvyklým prostorem rozděleným na 3 lodě jako katedrála, jediný tohoto typu, který byl v lokalitě nalezen.

 

Dům s reliéfem Telefa

Naproti Domu s jeleny se nachází Dům s reliéfem Telefa, jedno z nejelegantnějších sídel v Herculaneu. V prostorném atrium s kolonádou je umístěna mramorová nádrž a kolonáda vede do parku, který se svažuje k přístavišti. Sloupy v atriu podpírají horní patro celkem třípatrové budovy. Původní mramorové masky, které visely mezi sloupy, byly nahrazeny odlitými kopiemi. Dům byl nazván podle mramorového reliéfu, pěkného díla ve výborném stavu.

 

Předměstské lázně (Terme Suburbane)

Na okraji města nedaleko někdejší pláže se nacházejí Předměstské lázně patřící patrně k nejlépe zachovalým. Jsou menší než centrální (městské) lázně, nemají oddělené zařízení pro muže a ženy, takže byly buď smíšené, nebo je muži a ženy používali v různých časech. Břidlicové, mozaikové a mramorové podlahy, nástěnné fresky a kašny jsou v dobrém stavu, i když je možné vidět poškození způsobené proudem lávy z okna. Dům s drahokamem vedle lázní je krásně natřený červenohnědými barevnými tóny.

 

Fornici – sklady v přístavu

Dlouho se věřilo, že na rozdíl od obyvatel Pompejí obyvatelé Herculanea uprchli, protože se ve městě našlo jen málo lidských ostatků. Ale v roce 1982 další vykopávky v přístavu odkryly kostry asi 300 lidí, kteří sice uprchli z města, ale vzápětí je spálil náhlý společný výlev extrémní teploty. Možná nejdramatičtější pohled v Herculaneu nabízí Fornici, sklady v přístavu, kde byly rovněž uchovávány lodě. Při útěku před erupcí spěchali obyvatelé Herculanea sem, aby uprchli lodí, ale dříve byli zasaženi mraky jedovatého kouře a vulkanického popela. Spolu s lidskými kostrami vykopávky ve Fornici objevily poklady, které si lidé chtěli vzít s sebou, jako jsou šperky a mince, a také římskou loď dlouhou 9 m.

Adresa: Corso Resina, Ercolano NA, Itálie

***

Návštěva Herculanea 2

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Il San Cristoforo 4* : i když se nachází o něco dál od centra, hotel s vynikajícím hodnocením nabízí bezplatnou dopravu kyvadlovými autobusy na vlakové nádraží a k archeologické lokalitě. Zahrnuje prostorný areál připomínající park a zahrady, které moderní hotel obklopují, některé luxusní pokoje s výhledem na Vesuv . Snídaně a parkování jsou v ceně, k dispozici je bazén.

Andris Hotel 3*: také mimo město a ve stejném cenovém okruhu je tento hotel, pohodlný především pro ty, kdo přicestují autem. Klidná lokalita nabízí výhledy na Vesuv a prostorné pokoje.

Hotel Villa Signorini 4*: v mírném cenovém okruhu a jen 5 minut chůze od archeologické lokality se nachází vila z 18. století se starosvětskou atmosférou; snídaně a parkování jsou v ceně. 

Hotel Herculaneum: ekonomický hotel stojí naproti archeologické lokality a v blízkosti několika restaurací. V ceně je výborná snídaně a k dispozici pokoje rodinné velikosti. Hotel je vzdálen 5 minut chůze od vlakového nádraží.

Ruins B&B sdílí recepci s Hotelem Herculaneum na pohodlném místě a nabízí ekonomické pokoje, některé s vlastní terasou. Nachází se přímo naproti bran archeologické lokality a také představuje zastávku minibusu jezdícího na Vesuv. Snídaně je zahrnuta v ceně.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY

Prohlídky Herculanea: 4hodinový výlet ze Sorrenta s prohlídkou Herculanea zahrnuje cestu tam a zpět klimatizovaným autobusem od Vašeho hotelu v Sorrentu a prohlídku starověkého města se zkušeným místním průvodcem. Při 8hodinovém výletě z Neapole je možné spojit návštěvu dvou antických měst, Pompejí a Herculanea; výlet zahrnuje dopravu tam a zpět, prohlídku Pompejí s průvodcem, typický italský oběd a spoustu času na průzkum Herculanea.

Pro Vaše pohodlí: přestože je v Herculaneu k vidění řada domů a dalších budov, nejsou tak blízko sebe jako v Pompejích. A i když jsou, očekávejte spoustu chození po nerovném povrchu, proto velmi doporučujeme dobré boty na chození. V prodejně vstupenek je úschovna zavazadel.

Jak se tam dostat samostatně: vlaky Circumvesuviana spojují Neapol a Sorrento se dvěma zastávkami v Herculaneu. Zastávka Ercolano Scavi je vzdálena 10 minut chůze od vchodu do prostoru vykopávek. K dispozici je doprava kyvadlovými autobusy, ale pokud zrovna nepřijdete ve chvíli, kdy do autobusu nastupují lidé, je rychlejší jít pěšky.