Návštěva Pompejí

Návštěva Pompejí 1

Ruiny města Pompejí leží na úpatí Vesuvu, vulkánu, jehož výbuch v roce 79 n.l. město pohřbil pod šestimetrovou vrstvou popela a pemzy. Vykopávky probíhají už několik staletí a to, co můžeme dnes vidět (spolu se sousedním Herculaneem), představuje nejlepší příklad římského města a jeho způsobu života.

Snadno pochopíte, proč je to jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí Itálie. Pouhých 16 let před zničením byly Pompeje vážně poškozeny zemětřesením, takže obyvatelé (asi 20 000) ještě nedokončili rekonstrukci. Při prvních známkách erupce začali lidé prchat, takže když přišla konečná ničivá vlna, ve městě zůstalo jen asi 2000 lidí. Od té doby zůstaly Pompeje opuštěné a začaly se znovu vynořovat, když v 18. století započaly vykopávky; od té doby byly vykopány asi 3/5 celkové rozlohy (hradby města měly po obvodu 3 km). Z raných vykopávek bylo vše odváženo do muzea v Neapoli, ale od roku 1911 archeologové nechávají artefakty na místě, takže nověji objevená místa jsou tím zajímavější. Budete překvapeni, jak živý obrázek antického života najdete v domech, obchodech a na veřejných místech. Všudypřítomný je pocit, že když nastala erupce, všichni byli uprostřed svých běžných každodenních záležitostí, aniž by je napadlo, že jejich poslední činy se stanou oknem do historie. Pompeje patří k nejoblíbenějším historicko-archeologickým lokalitám v Itálii a snadno se sem dostanete z Neapole či Sorrenta, a také při jednodenním výletu z Říma.

 

Antiquarium

I když budete dychtiví vidět konečně na vlastní oči slavné antické město, stojí za to se nejprve podívat do muzea nazývaného Antiquarium. Naleznete zde užitečné výkladové expozice, ale také mnoho artefaktů nalezených při vykopávkách, které byly příliš křehké nebo příliš ohrožené vlivy počasí než aby mohly zůstat na místě. Některé z nich pocházejí z dob daleko před římským obdobím. Spatříte zde potřeby pro každodenní život, jako jsou řady amfor a dalších nádob, nábytek a malé předměty do domácnosti i pro obchod. Spolu s nimi jsou zde sádrové odlitky vytvořené z téměř dokonalých forem, které zůstaly ve ztvrdlém popelu po tělech nešťastníků, které náhlá katastrofa zastihla. Když tyto dutiny archeologové nalezli, pečlivě je vyplnili sádrou a vytvořili tak podoby obětí, které se marně snažily uniknout. Tyto odlitky přenášejí okamžiky poslední hrůzné reality, takže už Pompeje nebudete vnímat jen jako pouhé historické ruiny…

 

Fórum

Hlavní náměstí římského města, Fórum, je obklopeno kolonádami, na severu s Jupiterovým chrámem stojícím na vyvýšené základně. V rohu vpravo je Macellum, hala, kde se prodávalo jídlo. Fórum obklopují různé svatostánky, chrámy a další budovy: svatostánek lárů, Vespasianův chrám, hala na prodej vlny a městská kurie (curia), kde se setkávala městská rada. Nedaleká budova baziliky sloužila jako tržnice a soudní dvůr. Nalevo od ní je Apollonův chrám obklopený 48 jónskými sloupy. K nověji zpřístupněným domům patří Triptolemův dům před bazilikou. Pochází z 2. stol. př.n.l. a evidentně patřil prosperující významné rodině, jak dokládají 2 atria (dvory) a 2 peristyly (zahrady ve dvoře se sloupy).

 

Divadla

Na svažujícím se pozemku bylo vybudováno Velké divadlo (Teatro Grande), které mohlo pojmout až 5000 sedících diváků a v současnosti v létě slouží pro zvukové a světelné show (son et lumière). Horní řada skýtá vynikající výhled na město a na Vesuv. Divadlo dokládá třídní rozdělení té doby, kdy širší mírněji se svažující patra byla určena pro vyšší třídy, oddělené nízkou zdí od mas a chudiny na strmějších užších úrovních. Přiléhající Malé divadlo (Teatro Piccolo) je lépe zachovalé a je nejstarším příkladem zastřešeného římského divadla, kdy pochází asi z roku 75 př.n.l.. Sloužilo především pro hudební představení. Velké divadlo bylo jedním z prvních kamenných divadel vybudovaných Římany a obyvatelé Pompejí měli tato 2 kamenná divadla ještě předtím, než se vznikla první v samotném Římě.

 

Isidin chrám

Východně od Malého divadla se nachází Isidin chrám/Chrám Isis (Tempio di Iside) věnovaný této egyptské bohyni, jejíž kult byl v římské říši velmi oblíbený. Přestože byl chrám vybudován v roce 2. stol. př.n.l., zničilo ho zemětřesení v roce 62 n.l. a poté byl kompletně znovu postaven. Chrám stojí na vyvýšené základně uprostřed dvora obklopeného portiky. Na stěně stále můžete vidět nápis, který zde v roce 1817 vyškrábal francouzský novelista Stendhal.  Vedle se nalézá Jupiterův chrám (Tempio di Giove Meilichio). Odtud můžete vstoupit na Trojúhelníkové fórum stíněné stromy a určené původně pro divadlo, pěknou arkádou až do kasáren gladiátorů. Na sloupech byly objeveny nápisy zaznamenávající jejich úspěchy v gladiátorských hrách.

 

Stabijské lázně (Terme Stabiane)

Na rohu ulic Via dell’Abbondanza a Via Stabiana se nacházejí největší a nejlépe zachovalé lázně v Pompejích. Vstup vede do palaestry s kolonádou, nalevo s bazénem; vpravo jsou lázně pro muže a ženy, oddělené kotly na ohřívání vody. Každé zařízení má kruhovou studenou část (frigidarium), převlékárnu (apodyterium) s policemi na oblečení, teplou část (tepidarium) a horkou část (caldarium) vytápěnou vzduchovými kanály v podlaze a stěnách. Gladiátoři trénovali v gymnasiu, které bylo součástí komplexu Stabií.

 

Menandrův dům

Velký a dobře zachovalý Menandrův dům patřil bohatému kupci, který dával najevo svůj status už u vchodu, jenž byl lemován pilíři s korintskými hlavicemi. Dobře zachovalé atrium má v rohu malý svatostánek a nedotčenou dřevěnou střechu, která sahá až k centrálnímu otvoru, kudy stékala dešťová voda do nádrže dole. Místnosti v interiéru jsou vyzdobeny scénami z Homerovy Iliady a peristyl je obklopen krásně natřenou kolonádou. K tomu přiléhá půvabný malý Dům milenců, nazvaný tak podle nápisu, který říká: „Milenci, jako včely, si přejí, aby byl život sladký jako med“. Dále na ul. Via dell’Abbondanza nalevo je Thermopolium, taverna plně vybavená nádobami na pití, kotlíkem, sporákem a lampou; na přepážce můžete vidět peníze od posledního zákazníka.

Návštěva Pompejí 2

Archeologové odkryli v Pompejích starověké občerstvení

Nové vykopávky (Nuovi Scavi) 

Na vzdáleném konci ul. Via dell’Abbondanza napravo se nachází začátek Nových vykopávek, kde byly ponechány na místě nástěnné malby a nábytek. V mnoha domech bylo díky trámům zachováno horní patro s balkony a lodžiemi, což nám dává lepší představu o tom, jak kdysi vypadaly. Spatříte zde mozaiky, sochy, fresky a nábytek, spolu s výběrem plakátů a dalších běžných nápisů na zdech. Tato část města pochází z posledního období Pompejí a většina domů a obchodů patřila obchodníkům. Podívejte na železářství a dílnu soukeníka+barvíře Fullonica di Stefano se dvěma zrenovovanými lisy. V Domě s kryptoportikem spatříte nádherný namalovaný vlys v chodbě vedoucí do sklepa představující scény z Iliady a dalších Homérových básní. V Domě Venuše s mušlí (Casa della Venere) pak uvidíte jednu z nejhezčích fresek v Pompejích s Venuší v lastuře.

Návštěva Pompejí 3

Amfiteátr

Mohutný Amfiteátr (z roku 80 př.n.l.) na vzdáleném konci Pompejí, kam se mohlo posadit až 12 000 diváků, je nejstarší dochovaný římský amfiteátr a nejkomplexnější ze všech vybudovaných před Koloseem v Římě. Hned vedle leží Palaestra (hřiště) s kolonádami na třech stranách a bazénem na plavání uprostřed. Za branou Porta di Nocera za městskými hradbami se nachází nekropole, která se podobá jiným za hradbami římských (i jiných antických) měst.

 

Dům Vettiů

Dům Vettiů na ul. Vicolo di Mercurio patří k nejzajímavějším v Pompejích. Byl domovem dvou dobře situovaných bratří ze střední třídy a ukazuje, že nejen šlechta si dobře žila v elegantně vyzdobených domech. V domě najdete fresky patřící k nejlepším a také peristyl s původní mramorovou výzdobou. Zahrada byla znovu osázena, takže můžete vidět, jako vypadala v době, kdy zde žili lidé. V kuchyni jsou k vidění potřeby na vaření. Podle stylu se historikové umění domnívají, že freska v interiéru byla vytvořena až po ničivém zemětřesení v roce 62 n.l.. Nejznámější fresky se nacházejí v tricliniu, kde zcela pokrývají stěny nepravými panely s mytologickými scénami a dlouhým vlysem s kupidy. Jejich barvy jsou obzvlášť intenzivní. Také stěny pod kolonádou v peristylu jsou pomalovány tak, aby imitovaly panely.

 

Západní domy

Ve stejném okrsku nedaleko brány Porta Ercolano se nachází několik domů, které stojí za pozornost. Naproti Domu Vettiů je Faunův dům, nejvíce palácové sídlo v Pompejích, ale bohužel všechny jeho poklady (včetně vynikajících mozaik) byly odvezeny do muzea v Neapoli. Vedle Dům Sirica se nachází pekařství, na jehož prahu je napsáno „Salve lucrum“ (ať žije zisk) a vevnitř najdete pěkné malby. Dále na Via Stabiana napravo je Dům Marca Lucretia s dobře zachovalými malbami a Dům stříbrné svatby s pěkným atriem a peristylem. Zahrada elegantního Domu se zlacenými kupidy (Casa degli Amorini Dorati) má stále svoji původní mramorovou výzdobu. Severně od Lázní na Fóru, menších a skromnějších než jsou Stabijské lázně, se nachází bohatě vybavený Dům Tragického básníka. Na jeho prahu najdete jednu z nejznámějších pompejských mozaik, psa na řetězu s nápisem „Cave canem“ (pozor na psa). Na severní straně je dílna soukeníka, nalevo od níž jsou 2 domy s krásnými kašnami.

Návštěva Pompejí 4

Ulice s hrobkami

Za hradbami Pompejí branou Porta Ercolano leží předměstský okrsek, jehož hlavní ulice byla vykopána. Je to ulice s hrobkami lemovaná impozantními pobřebními monumenty, takže (spolu s Via Appia vedoucí z Říma) představuje nejpůsobivější dochovaný příklad římské praxe budování hrobek kolem veřejných silnic. Na severozápadním konci je velká Diomedova vila s rozlehlou zahradou obklopenou dlouhým portikem. Je ironické, že dům samotný se při výbuchu sopky stal hrobkou: v podzemní chodbě archeologové našli těla 18 žen a dětí. Nedaleko dveří do zahrady bylo tělo muže s klíčem v ruce a otroka za ním nesoucího peníze a cennosti.

 

Vila mystérií

Také mimo hlavní prostor vykopávek za Diomedovou vilou se nachází velkolepá Vila mystérií (Villa dei Misteri). Vstupenka zahrnuje vstup také sem. Vila vybudovaná ve 2. stol. př.n.l. obsahuje to, co mnozí považují za nejlépe dochované antické nástěnné malby s jasnými barvami. Nejpozoruhodnější z nich je vlys dlouhý 17 m ve velkém tricliniu, tak velký, že postavy jsou téměř v životní velikosti. Vědci se domnívají, že vila byla proměněna v místo pro setkávání vyznavačů Dionýsova kultu a scény na malbách zobrazují vyznavače při iniciačních mysteriích.

***

Návštěva Pompejí 5

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Doporučujeme následující výborně hodnocené hotely nacházející se na pohodlném místě pro návštěvu Pompejí:

Luxusní hotely: resort Bosco de Medici 4* leží v tiché krajině s nabídkou mnoha aktivit, jako jsou hodiny jógy nebo jízda na koni. Z bazénu je výhled na horu Vesuv a velké pokoje jsou od sebe odděleny zahradou. Parkování je v ceně. Hosté Hotelu Forum Pompeii 4* mohou relaxovat v zahradě mezi citroníky a pomerančovníky. Pokoje jsou prostorné a k dispozici jsou také speciální pokoje pro alergiky.

Akční nabídka ubytování:

Hotely střední třídy: atraktivní pokoje ve zrenovovaném Hotelu del Sole 4* jsou zdobeny reprodukcemi fresek z domů v Pompejích a mají vlastní balkon. Snídaně je v ceně a k dispozici recepční přepážka 24 hodin denně. Mezi vlakovým nádražím a vchodem k vykopávkám najdete rodinný Palazzo Balsamo Pompei 3* s bazénem otevřeným dlouho do noci a restaurací podávající jídlo v domácím stylu; snídaně je v ceně. Pompeii Resort 4* se snadným přístupem z dálnice a parkováním v ceně, je dobrá volba pro ty, kdo přijedou autem. Je vzdálen jen 10 minut pěšky od ruin a bezplatná pravidelná kyvadlová doprava vozí hosty do centra města s nakupováním a restauracemi. Moderní pokoje jsou vybaveny hydromasážními sprchami.

Akční nabídka ubytování:

Ekonomické hotely: jen kousíček od antických ruin stojí Villa Franca Pompei s pokoji rodinné velikosti, některé s výhledem na zahradu. Snídaně je zahrnuta v ceně. Blízko vlakového nádraží a 10 minut chůze od ruin se nalézá rodinný Hotel Diana Pompei 3* s barevným dekorem a venkovním dětským hřištěm. Snídaně a parkování jsou v ceně. Hotel Pace Pompei 1* vhodný pro rodiny s dětmi je přizpůsoben pro děti a nabízí velké pokoje s balkonem; hosté mají k dispozici deskové hry a personál hovoří několika jazyky. Snídaně zahrnuje ovoce, jogurt a další zdravé možnosti.

Akční nabídka ubytování:

 

TIPY A VÝLETY

Výlet z Neapole do Pompejí: výlet z Neapole s návštěvou Vesuvu a Pompejí je 7hodinový výlet pro malé skupiny, který zahrnuje návštěvu starověkého města a výstup na vrchol sopky, jež ho zničila. Během jízdy klimatizovaným autobusem z centra Neapole Vám odborný průvodce poskytne historické pozadí pro dvouhodinovou pěší komentovanou prohlídku Pompejí; výlet zahrnuje tradiční italskou pizzu k obědu.

Výlet z Říma do Pompejí: můžete podniknout výstup na sopku a projít se po okraji kráteru při jednodenním výletě z Říma do Pompejí, což je 13hodinovaná komentovaná prohlídka, která zahrnuje zastávku v Neapoli s ochutnávkou slavné neapolské pizzy předtím, než při komentované prohlídce ožijí starověké Pompeje. Od poloviny listopadu do března, kdy je stezka na vrchol Vesuvu zavřená, bývá pěší túra nahrazena návštěvou Národního archeologického muzea Pompeje.

Vstupenky: pokud plánujte navštívit Pompeje i Herculaneum, kombinovaná vstupenka je levnější než platit dvoje samostatné vstupné. 

Pro Vaše pohodlí: u vchodu je bezplatná úschovna zavazadel, kde si také můžete zdarma vyzvednout mapu lokality.

Jak se dostat do Pompejí samostatně: vlaky Circumvesuviana spojují Neapol a Sorrento se zastávkou v Pompejích.