Nevysvětlitelné mrzačení dobytka

Nevysvětlitelné mrzačení dobytka 1

Od 60. let minulého století byly na několika místech po celém světě nalézány zohavené kusy dobytka. Podivné na tom je, že většinu zmrzačených zvířat obklopuje kruh spálené trávy, ale samotný dobytek ani tráva pod mrtvými těly ohořelé nejsou. Velkou záhadou však zůstává i to, že zvířata mají odebrané životně důležité orgány, ale v okolí mrtvého těla není vidět žádná krev. Dá se toto nějak racionálně vysvětlit?

Kdy to všechno začalo?
První zmínky o nevysvětlitelném mrzačení dobytka pocházejí již z roku 1810, kdy byly na skotsko-anglických hranicích nalezena mrtvá těla ovcí. Majitel ovcí si jejich smrt neuměl vysvětlit, neboť na jejich tělech nebyly žádné známky kousnutí od dravců, a tak dal nakonec udělat pitvu jedné z ovcí. Zjistilo se, že ovce v sobě neměla žádnou krev, a potvrdilo se to i u ostatních mrtvých ovcí.

Nikdo si to tehdy neuměl vysvětlit, a lidé to připisovali nějakým nadpřirozeným bytostem. Nové případy zmrzačeného dobytka se pak objevily až v 60. letech minulého století, a postupně začaly přibývat, z čehož byly dobytkáři velmi zoufalí. Přivolaní veterináři po přezkoumání těl potvrzovali, že dobytku někdo chirurgickým způsobem odebral různé orgány – plíce, srdce, štítnou žlázu, oči, pohlavní orgány, ale i některé vybrané svaly, či dokonce mozek.

A co bylo pro odborníky největší záhadou, mrtvá zvířata měli odsátou všechnu krev, do té doby neznámou lékařskou metodou. Podobných případů začalo přibývat po celém světě, ale racionální vysvětlení stále chybělo.

 
ufo-zohaveni-ovci-dobytka

Hledá se vysvětlení
Objasnit případy mrtvého dobytka, kterému byly chirurgicky odebrány některé orgány, bylo velmi složité. Různými teoriemi to začalo jen tak hemžit. Jednou z nich byla i ta, že za zohavených dobytka stojí nějaká satanistická sekta, která zvířata odchytává, nechá je stéci z krve a pak jim odebírá orgány, které použije na své rituály. Otázkou však bylo, jak tyto zvrácené choutky dělali bez povšimnutí a bez jakýchkoliv stop.

Tato teorie nebyla policejním vyšetřováním nikdy potvrzena, protože přímé důkazy chyběly. Záhada tak přetrvávala. V té době se po celém světě rozšířilo i pozorování neidentifikovatelných létajících objektů, a mnozí za mrzačením dobytka viděli právě mimozemšťanů, kteří měli na zvířatech dělat různé genetické pokusy.

Této teorií nahrávali i někteří svědci, kteří při pastvinách s dobytkem viděli neidentifikovatelné létající objekty, a na těchto místech se pak našly i zmrzačené zvířata. Jelikož se na místech zmrzačeného dobytka nenašli žádné stopy, vše nasvědčovalo tomu, že dobytek byl nějakým způsobem z místa odnesen, následně mu byly odebrány orgány a krev, a pak bylo mrtvé tělo vráceny na původní místo.

 
zmrzaceny_dobytek1

Od 60. let minulého století bylo nahlášeno několik desítek tisíc nevysvětlitelných případů zmrzačeného dobytka, jimž byla odsáta krev a chirurgicky vyřezané životně důležité orgány. Případy se zabývalo množství odborníků z celého světa, ale dosud to nebylo nalezeno uspokojivé vysvětlení, a nikdo za tyto činy nebyl oficiální obviněn.

Hledání viníků je velmi složité, protože téměř žádné důkazy kromě zmrzačených těl neexistují. Zda to dělali lidé z nějaké sekty nebo za tím stojí mimozemšťané, jak se mnozí farmáři domnívají, je stále záhadou. Nepochopitelné mrzačení dobytka proto i nadále zůstává neobjasněným fenoménem.

 
NEV1f0b7a_ufo1