Livorno – co dělat a na co se podívat

Livorno – co dělat a na co se podívat 1

Livorno běžně slouží jako odrazový můstek při cestách na známější italské destinace a do zdejšího přístavu míří osobní lodě, trajekty a davy lidí cestujících dál. Než však město opustíte, zvažte následující místa a aktivity pro lidi všeho věku, které najdete v Livornu.  Rádi bychom Vás zde navnadili, abyste věnovali nějaký čas seznámení se s jedinečným městem a jeho kuchyní, rybími pokrmy a především kanály (fossi), mosty a lodními plavbami.   

                                                                                                                                          

Tržnice Mercato delle Vettovaglie

Tržnice bývá nazývána také Mercato Centrale (Centrální tržnice) nebo Coperta. Slovo vettovaglie“ znamená „proviant“ pro vojáky, což má svůj historicky zřejmý důvod. Dnešní Livorno je moderní město, které však v minulosti sloužilo jako obchodní přístav pro Medicejské ve Florencii a také jako první linie obrany před neodbytnými piráty.   

Tržnice patří k architektonicky nejzajímavějším stavbám v Livornu, postavena byla v polovině 19. století a uplatňuje styl používající železo a sklo ve velké stavbě (svojí rozlohou zabírá plochu téměř dvou fotbalových hřišť). Uvnitř se nachází 200 stánků s rybami, potravinami a s dalším. Kromě toho zde najdete akce happy hour, bary a restaurace; ty využívají bohatství místních produktů, které v tržnici výhodně nakupují. Tržnice je unikátní stavba používající podzemní sklad, který je zásobován po kanálu Fosso Reale. 

K oblíbeným podnikům na tržnici patří restaurace Poggetti s rychlým občerstvením a s happy hour v bufetu nebo nová Alle Vettovaglie, kterou vede skupina sommeliérů; ti s potěšením představují dobrá vína a kreativní pokrmy s místním nádechem.

Toskánská kuchyně 

Nábřežní terasa Terrazza Mascagni

Nábřežní terasa Terrazza Mascagni s panoramickým výhledem, která byla znovu postavená po svém zničení za II. světové války, se táhne v místech, kde dříve stávala pevnost Cavalleggeri; ta se skládala z věže a velkého obranného komplexu. Po sjednocení Itálie převzala pevnost místní správa, která ji v roce 1872 nechala rozebrat včetně historické věže.

V roce 1925 bylo na jejím místě vybudováno reprezentativní nábřežní dílo s úžasným výhledem, které mělo sloužit jako místo pro koncerty, procházky a odpočinek. Protože bylo Livorno strategickým přístavem, během II. světové války zaznamenalo značné škody, později však geniálně využilo zbytků po bombardování na zvětšení terasy do její současné podoby. Nedávno byla terasa zrenovována a dnes představuje skutečně příjemné místo ve městě.

 

Medicejské kanály v Livornu

Fosso Reale („fosso“ znamená „příkop“) vede podél obranné linie města Livorna a je to kanál, podobný jako v Benátkách, který slouží na zavlažování i dopravu; je používán podobně jako silnice, přičemž v Livornu jich naleznete více. Stavba příkopu byla monumentálním úkolem, který provedl Claudio Cogorano s pomocí 2000 otroků 5000 sedláků; v roce 2002 byla zapsána na seznam památek UNESCO. 

K nejlepším způsobům, jak si prohlédnout tohle vodní dílo, patří vyhlídkové plavby na lodi (k dispozici také v angličtině a němčině), které začínají v přístavu a procházejí městem. Je to skvělá možnost především pro rodiče s dětmi nebo pro ty, kdo nemají rádi mnoho chození.  

 

Náměstí Piazza della Repubblica

Jedná se o největší a nejpozoruhodnějším náměstí ve městě. Také v Livornu náměstí často slouží jako místo pro setkávání, takže bylo podstatné, aby bylo krásná a funkční zároveň. Piazza della Repubblia („Náměstí republiky“) bylo postaveno s úmyslem proměnit staré ulice, aby byly praktické pro dopravu v 18. století; stavba nakonec proběhla v letech 1838-45. 

Náměstí leží nad kanálem Fosso Reale a má délku 220 m; z výšky si nejspíš vůbec neuvědomíte, že stojíte na mostě, kterému místní také říkají „Voltone“. Dříve bylo známé také jako „Náměstí Velkovévodství“, a to kvůli dvěma sochám na jeho protějších koncích: sochám panovníků Ferdinanda III. a Leopolda II., kteří oba významně přispěli ke stavbě a ochraně Livorna. 

 

Venezia Nuova – historické centrum

Čtvrť Venezia Nuova („Nové Benátky“) je jedinou částí Livorna, která si po II. světové válce uchovala značnou část své historické architektury a památek, mj. několik kostelů a dalších budov, ačkoli ty neladí s medicejským stylem staveb ve skutečném historickém centru města. Kromě toho se zde v létě koná festival.   

 

Akvadukt Leopoldino

Uprostřed vzrůstajícího počtu obyvatelstva a zvyšujícího počtu lodí, které připlouvaly doplnit své zásoby, byla pochopitelně voda velmi významnou záležitostí. Zdejší akvadukty zásobovaly město čistou vodou téměř po celých 100 let (v letech 1816-1912) a jednalo se o obrovské veřejné dílo, které doplňovalo zmenšující se zásoby pitné vody ve městě. Stavbu narušilo mnoho překážek (francouzská okupaci v roce 1799 či smrt architekta), avšak královna Etrurie Marie Luisa (Napoleonova sestra) udržela věci v chodu a stavbu dokončila.

Akvadukt začíná v kopcích u zdroje v Colognole a má délku více jak 15 km. Některé částí kolem jeho trasy byly vyčištěny pro pěší turistiku, kde můžete spatřit sled kamenných oblouků, menších budov, tunelů a cisteren, které všechny sloužily k čištění a dopravě vody.   

 

Livornské Cisterny 

Na trase akvaduktu se nacházejí tři cisterny určené k čištění vody, které měly zaručovat rychlou a regulovanou distribuci vody do konečné stanice, cisteren Cisternino di Pian di Rota, Cisternone a Cisternino. Ty byly postaveny v letech 1829-1848 v neoklasicistickém stylu.

Cisternino (Malá cisterna), přestože byla původně zamýšlená jako součást systému čističek a vodojemů, nebyla nikdy za tímto účelem používána. V současnosti se v ní nachází místo pro konání kulturních akcí a v nižším patře divadlo. Cisternone (Velká cisterna) patří k významným příkladům neoklasicismu v Itálii a nachází se u jedné z hlavních cest, které vedou na nám. Piazza della Repubblica. Její interiér je pozoruhodný a vybavený pilíři a žebrovou klenbou. Na dně nádrže je napůl skrytý nápis připomínající projekt krále Leopolda na velkolepý akvadukt spojující sídlo Colognole s Livornem. 

 

Akvárium v Livornu  

Na barvách a tvarech tajemného podmořského světa je něco fascinujícího. Akvárium v Livornu s více jak 2000 živočichy a přes 300 různými druhy je skvělým cílem pro lidi všeho věku. Spatříte zde širokou škálu ryb a také např. část věnovanou plazům.  

 

Památník Čtyř Maurů – symbol Livorna 

Mramorová socha s bronzovou základnou, která se skládá ze dvou částí, se nachází na nábřeží. Socha Ferdinanda I. Medicejského, který nechal postavit pevnost chránící Livorno před invazemi pirátů, Maurů a Saracénů, tvoří první části památníku, přičemž čtyři Maurové připoutaní řetězy u jeho nohou jsou pozdější přídavek. Detaily a provedení je úžasné, ačkoli samotné téma je poněkud ožehavé. Za tímto dílem stojí sochař Pietro Tacca, který má na svém účtu také další mistrovská díla, např. kašny na nám. Piazza SS Annunziata ve Florencii. 

Přestože má socha připomínat krále Ferdinanda I., obyvatelé Livorna s jejich zlomyslným smyslem pro humor památník přejmenovali podle vedlejších čtyř bronzových soch na Čtyři Maury (Quattro Mori). Kvůli nejisté pozici v blízkosti přístavu byl památník během války rozmontován a po částech odeslán do Certosy di Calci a Poggia Caiano, aby se zabránilo jeho zničení.

 

Stará a Nová pevnost  

Plány na stavbu hradu započal Cosimo I. Medicejský v roce 1519 a k dokončení stavby došlo za vlády Alexandra Medicejského v roce 1534.  Původně zde stál hrad postavený Pisánci v roce 1377 a nazývaný Quadratura dei Pisani, který zase pravděpodobně vznikl na zbytcích starého římského tábora (castrum). 

V březnu 1606 prohlásil Ferdinand I. Medicejský Livorno městem při obřadu, který proběhl v právě pevnosti.  Ta má pětistranný půdorys a impozantní cihlové stěny a je obklopena medicejským příkopem (Fosso Reale); existuje zde systém kanálů, který spojoval obě pevnosti. 

Nová pevnost přestavuje starou stavbu Baluarte di San Francesco od architekta Bernarda Buontalentiho. Stavba nové pevnosti pochází z konce 16. století, kdy Medicejští zadali architektovi, aby vytvořil plán na novou podobu Livorna.

 

Hřbitovy v Livornu

Řada hřbitovů věnovaná zemřelým, kteří nepatří ke katolické církvi, je důkazem plánů Medicejských na růst města, přičemž také zrušili mnohé zákazy (nedokázali však už odstranit předsudky) vztahující se všechny odlišné skupiny, především Židy, takže se město rychle rozrůstalo. V Livornu je pozoruhodná nejen jeho řada hřbitovů, ale také kostelů různých vyznání, za což město vděčí mísení různých skupin obyvatelstva a jeho prosperitě coby mezinárodního přístavu.   

Jedním z nejstarších je rozsáhlý Anglický hřbitov na ul. Via Verdi ve středozemní části, který pochází ze 40. let 17. století (tedy dlouho před Anglickým hřbitovem v Římě a Florencii). Sloužil jako místo posledního odpočinku pro protestanty různých národností, kteří žili v Livornu i v jiných částech Itálie v 17., 18. a první polovině 19. století.  Kromě mnoha Britů zde byli pohřbeni také francouzští hugenoti, Němci, Švýcaři i Američané včetně několika amerických námořníků.

Nedávno zrenovován byl monumentální Židovský hřbitov na třídě Ippolito Nievo, který byl v provozu od roku 1840 do počátku 20. století. Na hřbitově o rozloze asi 16 000 m² naleznete tři chodníky lemované stromy, cypřiše staré více jak sto let a zajímavou přehlídku rostlin, hrobek a památníků, z nichž mnohé mají značnou uměleckou hodnotu.   

Na počátku 16. století byly vydány tzv. Livornské zákony, které zaručovaly všem Židům ve městě svobodu včetně svobody vyznání. Tím vzniklo židovské osídlení, které už nebylo ghettem, a rychle se rozrostlo ze 110 na 3000 osob. K známým zde pohřbeným osobnostem patří např. Montefiore, Attias, Franco, Modigliani, Rosselli, Racah, 27 rabínů a mistrů židovského náboženství.  Dále zde naleznete hřbitovy určené Němcům, Holanďanům, Arménům či Turkům.

 

Třída Via Grande

Když vezmete v úvahu, že Livorno bylo po válce prakticky celé zničeno a pár památek, které přežily nebo byly obnoveny, pochází až ze 17. století, pak jistě oceníte jedinečnou krásu jeho novodobé zástavby. Stačí absorbovat atmosféru města, kdy třída Via Grande spojuje hlavní náměstí s přístavem a lemují ji kryté arkády, prostorná náměstí a spousta obchodů.   

 

Cacciucco („C5“)

Livorno má také vlastní jedinečnou kulinářskou tradici, takže sem váží dlouhou cestu Italové, aby si dali místní cacciucco („C5“, znamená 5 písmen C v tomto slově, což je jediný případ v italštině). Rybí pokrm se připravuje s kostmi nebo bez nich a k ingrediencím patří směs ryb, tradičně zbytků nebo méně lákavých kousků, které se vaří v červené omáčce a podávají s opečeným chlebem potřeným česnekem. Při návštěvě města byste ho určitě měli ochutnat, a pak také nápoj ponce di rumme, který rozproudí Vaši krev. 

Livorno – co dělat a na co se podívat 2

***

Livorno – toskánské Benátky 

Livorno je kouzelné město ležící na západním pobřeží Toskánska u Ligurského moře a bývá považováno za jeden z nejvýznamnějších přístavů Itálie. Nečekejte však starobylé historické město, jako je mnoho jiných v oblasti. Livorno patří k nejmodernějším městům v Toskánsku, přestože zde bylo nalezeno mnoho archeologických památek, které měly štěstí a nebyly zničeny během II. světové války.   

Tak jako každé přístavní město bylo i Livorno vždy křižovatkou a tavicím kotlíkem různých kultur a za své kouzlo vděčí právě tomuto multietnickému vlivu. Přestože jeho historie sahá až do pravěku, v  okolí bylo nalezeno především mnoho etruských a římských památek. Během 16. století přispěl rod Medicejských k rozvoji města a jeho přístavu, kdy zadal renomovanému architektovu Buontalentimu stavbu nového opevněného města s příkopy a baštami, které zde můžete vidět dodnes.

Na konci 15. století v Livornu žila velká židovská komunita především obchodníků, která se stále rozrůstala, až se stala jednou z nejvýznamnějších v Itálii. Dnes zde můžete navštívit synagogu (vstup dovnitř je však nutné si zamluvit předem), působivou náboženskou budovu, která vyniká mezi tradiční italskou architekturou. 

Jednou z nepůvabnějších částí města je La Venezia, čtvrt připomínající Benátky s kanály (pocházejícími z doby Medicejských), malebnými mosty a čluny, kterými připomíná severoitalské Benátky. Čtvrť se nachází v historickém centru nedaleko Nové pevnosti a vždy v létě, obvykle na počátku srpna, se tu koná jedna z nejvýznamnějších letních akcí v regionu, festival Effetto Venezia. Hudba, divadlo, kulturní představení, jídlo a zábava pro děti i pro dospělé dodávají další kouzlo čtvrti, která na pár dní ožije až dlouho do noci.   

Pokud zde budete s dětmi, neměli byste si nechat ujít návštěvu Akvárium v Livornu s pestrými rybami, želvami a dalšími živočichy; může to být příjemná změna po prohlídce památek města, kterou Vaše děti jistě ocení.

K nejpůsobivějším místům ve městě patří Terrazza Mascagni, velká šachovnicová pobřežní terasa pokrytá bílými a černými dlaždicemi nacházející se u nábřežní třídy Viale Italia a oddělená od moře elegantní zídkou se sloupy; je to ideální místo pro romantický večer. 

Pokud se vydáte do přístavního města Livorna, ochutnejte také zdejší skvělé mořské plody. Mnoho restaurací najdete v historickém centru a na nábřeží (lungomare), které se táhne jižně od města, a kde mezi skalami najdete také kousky pláže. Především zde je pak k dispozici mnoho příjemných a dobrých podniků s jídlem, které jsou spíše neformální a především mají rozumné ceny.

Z Livorna vyplouvá mnoho trajektů na Korsiku a Sardinii, a také na ostrovy Capraia a Gorgona, které jsou součástí Toskánského souostroví. Město je dobře přístupné z ostatních míst v Toskánsku autem i vlakem, takže se jedná o ideální cíl pro jednodenní výlet při Vaší dovolené v Toskánsku.

Pěší trasy v Itálii