Památka UNESCO- Katedrála sv.Štěpána v Bourges

Památka UNESCO- Katedrála sv.Štěpána v Bourges 1

Katedrála sv. Štěpána v Bourges, perla francouzské gotiky, stojí jako majestátní památka středověkého umění a architektury ve městě Bourges, srdci Francie. Její imponující silueta s dvěma charakteristickými věžemi v průčelí se vypíná nad okolní krajinu a přitahuje pohledy návštěvníků i věrných již po staletí.

Historie katedrály sahá až do úsvitu křesťanství v regionu, kdy byl v 3. století na tomto místě založen první křesťanský kostel. Po několika přestavbách a rozšiřováních se v polovině 11. století rozhodl arcibiskup Gauzlin, bratr tehdejšího francouzského krále Roberta II., nahradit stávající románskou katedrálu novou, větší stavbou. V roce 1195 pak arcibiskup Henri de Sully věnoval kapitule značnou sumu peněz, což se obecně považuje za počátek výstavby současné gotické katedrály. Práce na východní polovině byly dokončeny v roce 1214, a po krátké přestávce byla v letech 12251255 dokončena hrubá stavba celého kostela. Západní průčelí dosáhlo své finální podoby kolem roku 1270, ačkoliv práce na věžích pokračovaly pomaleji a jižní věž musela být podepřena v roce 1313, protože byla nestabilní a nebyly na ní instalovány zvony. Katedrála byla vysvěcena v roce 1324 a stala se domovem nejstaršího francouzského astronomického orloje.

Během následujících století katedrála čelila mnohým katastrofám. V roce 1506 se zhroutila severní věž, která byla následně obnovena v roce 1542. Během obléhání města hugenoty v roce 1562 byly plastiky a zařízení katedrály vážně poškozeny. V období Francouzské revoluce bylo zařízení zničeno a rozkradeno, a v roce 1793 byla katedrála dokonce proměněna na „Chrám Jednoty“. Až v 19. století prošla katedrála důkladnou rekonstrukcí a další opravy následovaly v letech 20082013.

Samotná architektura katedrály je příkladem geniálního stavitelského umu. Plán katedrály je zcela originální a díky poměrně krátké době, ve které byla postavena, působí kostel nezvykle jednotně. Neznámý architekt, který se možná nejprve inspiroval slavnou Notre-Dame v Paříži, se později od tohoto vzoru odchýlil a vytvořil pětilodní stavbu bez příčné lodi. Tento neobvyklý rys zdůrazňuje celkovou délku katedrály, která činí impozantních 125 metrů. Výška lodí je odstupňovaná, s hlavní lodí dosahující výšky 37,15 metrů, zatímco boční lodě jsou nižší, s výškami 21,30 metrů a 9,50 metrů. Všechna tři patra jsou osvětlena okny, což zajišťuje neobvyklou světlost interiéru. Zvenčí je katedrála podpírána složitým systémem subtilních opěráků.

Pod kněžištěm katedrály se nachází prostor nazývaný „dolní kostel„, který vznikl kvůli potřebě překonat výškový rozdíl způsobený tím, že gotická stavba přesahovala římské hradby města a zasahovala do někdejšího příkopu. Tento podzemní prostor, často nepřesně označovaný jako krypta, má délku 18 metrů a šířku 6,8 metrů a sloužil jako místo posledního odpočinku Jana z Berry, který zemřel v roce 1416. Jeho náhrobek byl bohužel poškozen během hugenotských útoků.

Vnitřek katedrály působí monumentálně a je zaklenut šestidílnými klenbami se žebry, což vede k alternaci silnějších a slabších sloupů v hlavní lodi v závislosti na jejich zatížení. Z původního zařízení vyniká orloj z roku 1424, který postavil André Cassart a navrhl Jean Fusoris. Velmi cenný je také soubor vitráží, které přežily všechny historické katastrofy, s vitrážemi v ochozu pocházejícími ze 13. století a v kaplích pravděpodobně z 15.16. století. Velké mechanické varhany jsou moderní, stejně jako většina zvonů.

Katedrála sv. Štěpána v Bourges, dnes zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1992, je nejen svědectvím gotického umění a duchovním centrem, ale také památníkem lidské odvahy, víry a neustálé touhy po kráse a harmonii.