Pohled na reakce vakcíny mRNA proti covid-19

Pohled na reakce vakcíny mRNA proti covid-19 1

Miliony lidí už byly očkovány proti covid-19 a nová studie, která shromažďuje data ze systému v-safe od CDC, pojednává o reakcích na vakcíny na bázi mRNA.

USA nedávno překročily 31 mil. případů covid-19 a od počátku pandemie se blíží 559 000 úmrtím. Je to dlouhých a vyčerpávajících 15 měsíců, co jsme začali reagovat na novou nemoc a pandemii, která otřásla světem. V této době však bylo vyvinuto a schváleno několik účinných vakcín prostřednictvím EUA od FDA. Vakcíny jsou jedním z nejlepších nástrojů, které máme proti covid-19. Spravedlivá distribuce vakcín spojená s pokračujícím úsilím komunity o prevenci infekcí (jako je nošení roušek), nám může pomoci zvládnout přenos a ukončit pandemii. V současné době bylo v USA dodáno více jak 237 mil. a podáno 187 mil. dávek vakcín. Úřad CDC uvádí, že 119 mil. osob dostalo alespoň jednu dávku a 72 mil. je plně očkováno. To představuje zhruba 22 % populace USA a 61,4 % populace ve věku 65 let a starší. Když pracujeme na zlepšení distribuce vakcín a řešení váhavosti lidí, vyvstávají také otázky týkající se reakcí na vakcíny (reaktogenita), lokálních i systémových, který by měly posouzeny.

Nová studie publikovaná v JAMA Insights pojednává o reakcích na vakcíny proti covid-19 založených na mRNA. Autoři prošli data z programu v-safe od institutu CDC, což je systém pro shromažďování informací hlášených od příjemců vakcín. V-safe je dobrovolný a používá sms prostřednictvím smartphonu a webový průzkum. Autoři uvádějí, že k 21. únoru 2021 se celkem 3 643 918 osob zaregistrovalo do v-safe a dokončilo alespoň jeden zdravotní průzkum. Autoři poznamenali, že „většina účastníků hlásila reakci v místě vpichu (dávka 1:70,0%; dávka 2:75,2%) nebo systémovou reakci (dávka 1:50,0%; dávka 2:69,4%) během dnů 0 až 7 po očkování. Nejčastěji hlášenými místními a systémovými reakcemi po první dávce vakcíny proti covid-19 byla bolest v místě vpichu (67,8 %), únava (30,9 %), bolest hlavy (25,9 %) a myalgie (19,4 %). Reaktivita byla po druhé dávce u obou vakcín podstatně vyšší, zejména u systémových reakcí, včetně únavy (53,9 %), bolesti hlavy (46,7 %), myalgie (44,0 %), zimnice (31,3 %), horečky (29,5 %) a bolesti kloubů (25,6 %). „

Viroložka dr. Angela Rasmussen poznamenala, že „vakcíny jsou podle účastníků v-safe poměrně reaktogenní, ale ve skutečnosti je to docela omezené. V-safe je dobrovolný a lidé pravděpodobně hlásí, jen pokud se u nich vyskytnou nežádoucí účinky. I když jsou vedlejší účinky běžné, bývají obvykle poměrně malé a nemívají trvalý dopad.“  „Mnohem raději bych znala skutečný rozsah vedlejších účinků než covid-19. “

Autoři poznamenali, že některé reakce hlásilo prostřednictvím v-safe  větší procento jedinců, kteří dostali vakcínu Moderna. Reakce byly po druhé dávce horší a v případě obou vakcín jedinci, kteří hlásili lokální a systémové reakce, uvedli, že první den po očkování byl nejhorší. Celkově jsou tyto informace a vhled do reakcí na dvě nejběžnější vakcíny nasazené v USA důležitou a zásadní informací.