Cenotes v Mexiku

Cenotes v Mexiku 1

Jako obrovský kus švýcarského sýra je poloostrov Yucatan v Mexiku provrtán dírami nazývanými cenotes (cenoty). Cenotes (krásové průrvy nebo studny) vznikají, když se rozpustí vápenec pod zemí a umožní podzemní vodě prosáknout. Skála nad tím se zhroutí, vznikne jáma a objeví se chladná, často křišťálově čistá voda. Některé cenoty mohou být stále skryté a neobjevené.

Cenotes se liší velikostí od maličkých po jámy široké několik desítek metrů a nedávné objevy zjistily, že cenoty vedou k podzemním jeskynním systémům, které mohou mít délku několik kilometrů. V regionu s malým množstvím srážek a bez řek či potoků, jako je Yucatan, mělo zdejších 6000 cenot zásadní význam pro města mayské civilizace, kterým sloužily jako hlavní zdroj čerstvé vody. Zatímco některé cenoty na poloostrově obsahují směs slané a sladké vody, jiné nabízejí pozoruhodně čerstvou vodu, která se pomalu filtrovala skrz skálu. Světlo, které se dostává do podzemních komor, vytváří magický efekt, takže jsou to fantastická místa pro plavání a potápění. Mnohé z větších cenot jsou vybaveny plošinami a provazy pro skákání do vody a často se nacházejí v blízkosti historicky významných mayských ruin.