Přijetí nových technologií ve světě po covid-19

Přijetí nových technologií ve světě po covid-19 1

V reakci na pandemii covid-19 byly vlády a společnosti po celém světě nuceny urychlit přijetí nových technologií ke zmírnění jejího dopadu. Uvědomují si, že takové technologie mohou zmírnit budoucí ekonomické otřesy. Vlády států GCC by je – spolu s regionálními technologickými a telekomunikačními společnostmi – přitom měly následovat. Měly by přijmout strukturovaný postupný přístup k digitální transformaci, podniknout nezbytné kroky k přeměně teorie v realitu, a poté spolupracovat na vybudování masivního ekosystému, který by tuto transformaci podporoval.

Regionální ekonomika států GCC (Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu) trpí dvojím šokem: kvůli pandemii covid-19 a nižším cenám ropy. Před tímto dvojím šokem byly země GCC součástí globálního trendu zvyšování technologických investic v oblastech, jako je umělá inteligence (AI), blockchain a robotika. Hledání prostředků pro zvládání ekonomických a společenských problémů vyplývajících z pandemie zesílilo trend směřující k rozvíjejícím se technologiím. Jakmile tyto země vyřeší okamžité problémy, budou potřebovat zásadní digitální transformaci, aby udržely dlouhodobý růst a zmírnily dopad ekonomických šoků. Organizace, které neupřednostňují digitální transformaci, rychle ztratí význam.

 

Hledání prostřední pro zvládání hospodářských a společenských problémů vznikajícím v důsledku pandemie zintenzivnilo trend směřování k novým/vynořujícím se technologiím.

V rámci přípravy na tuto digitální transformaci v příštích dvou letech musí regionální představitelé vyvinout strukturovaný přístup ke svým jedinečným výzvám a věnovat pozornost jak krátkodobým, tak dlouhodobým záležitostem. Krátkodobé požadavky zahrnují podporu ekonomiky, pokračování životně důležitých služeb a zajištění omezování pandemie. Digitální technologie mohou být ve všech těchto snahách neocenitelné. Instituce by mezitím měly dlouhodobě přehodnotit své digitální strategie a ujistit se, že mají zaveden nezbytný podpůrný rámec.

Pro vlády tento podpůrný rámec obsahuje různé prvky, jako jsou zákony, veřejné povědomí a daňová a správní opatření, které přispějí k prosperujícímu systému. Pokud jde o politiku, musí zajistit právní rámec, který podporuje inovace, chrání patenty a vlastnictví nových technologií. Měli by budovat povědomí veřejnosti využíváním marketingových technik k informování občanů o digitálním vývoji a zvyšování příslušných znalostí a přijímání technologií. Zdanění i další podněty, jako jsou dlouhodobé smlouvy, podpoří vznik špičkových a vysoce motivovaných technologických společností. Vhodnou správou a provozními modely by měla být přenesena pravomoc mezi ministerstvy, aby byla zajištěna efektivní dodávka technologií na trh. Partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou být rovněž živnou půdou pro technologický rozvoj.

Telekomunikační operátoři a technologické společnosti také musí znovu posoudit, jak mohou přispět k úspěšné digitální strategii. Měli by podniknout nové odvážné iniciativy a podle toho stanovit revidované cíle. Společnosti, které mohou využívat své specifické oblasti odborných znalostí, budou mít prospěch a stanou se národními technologickými lídry. Telekomunikační operátoři a technologické společnosti by měli přehodnotit investice. Měli by odklonit své bohaté zdroje na technologie a případy použití, které mohou vyřešit obchodní výzvy konkrétních průmyslových odvětví. Před přechodem do fáze vývoje by měli provést důkladnou kvantitativní a kvalitativní analýzu, aby určili případy použití, které slibují silnou návratnost investic. Musí být připraveni široce nasadit případy použití, jakmile obdrží takové ověření, a tím podpořit v cílených odvětvích přijetí ve velkém měřítku.

Vláda a soukromý sektor však budou čelit velkým překážkám bez silného digitálního systému, který usnadňuje úspěch. Spolupráce mezi vládou a soukromým sektorem by měla být založena na společném zájmu o vytvoření technologicky zdatné ekonomiky a společnosti. Široká škála oblastí vyžaduje digitální upgrade a tohoto procesu se musí účastnit soukromé i veřejné subjekty.

Příkladem této spolupráce mohou být nové technologické parky. Ty vytvářejí platformu pro výměnu nápadů a každodenní vývoj technologií, pilotů a důkazů o koncepci. Vlády, telekomunikační a technologické společnosti spolu s představiteli soukromého sektoru a společnosti mohou také zřídit pracovní skupiny pro stanovení cílené agendy pro tyto technologické parky, určení případů použití a sledování pokroku.

 

„Spolupráce mezi vládou a soukromým sektorem by měla být založena na společném zájmu o vytvoření technologicky zdatné ekonomiky a společnosti.“

Podobně může soukromý sektor proaktivně spolupracovat s vládními úředníky, aby překonal právní a regulační překážky. Otevřené sdílení údajů mezi zúčastněnými stranami bude stimulovat rychlejší technologický rozvoj, zatímco obě strany by měly upřednostňovat zabezpečené přenosy dat a osobní soukromí. Zúčastněné strany se mohou dohodnout na základní infrastruktuře, čímž zabrání duplikaci a zajistí účinné poskytování služeb.

Pandemie zdůraznila význam technologie a všechny instituce budou potřebovat pokročilý digitální rámec, aby udržely krok. Úspěšné instituce zaujmou k digitální transformaci systematický přístup. Aby vlády, telekomunikační operátoři a technologické společnosti uspěli, musí přijmout nezbytná nezávislá opatření a poté se spojit, aby vytvořili masivní digitální ekosystém.

*

Nový český antigenní test na bazi slin výrabí společnost Bakter Medical. Testy doporučují přední čeští odborníci, protože podle českých laboratorních výsledků mají velkou shodu s PCR testy. Testy lze snadno provádět i ne-zdravotníky a nevyžadují laboratorní vybavení. Vhodné pro testování do firem, domov důchodců, škol nebo sportovních klubů. Testy lze provádět z domova před schůzkou, návštevou rodiny, příchodem do zaměstnání nebo odchodem na různé akce. Více o testech se můžete dovědět na stránkách https://www.baktermedical.cz/