16 turistických atrakcí italského Milána

16 turistických atrakcí italského Milána 1

I když Milán (Milano) není městem, kam by se turisté v Itálii chtěli vydat jako první, oplývá řadou atrakcí spolu s bohatou historií. I přes současnou pověst tvrdě pracujícího centra obchodu v zemi je městem s významnou minulostí a s bohatým kulturním dědictvím. Například svatý Augustin byl pokřtěn v bazilice, která stála na nynějším náměstí Piazza del Duomo, a také zde žili a pracovali umělci Michelangelo a Leonardo da Vinci, skladatel Verdi, tenor Enrico Caruso a návrhář Giorgio Armani. Dirigent Toscanini pravidelně vystupoval v La Scale, Napoleon byl korunován (resp. sám se korunoval) v katedrále Duomo, Mussolini zde založil fašistickou stranu a celý módní svět dvakrát ročně hledí k milánským molům na módu sezony. Díky bohaté historii, nemluvě o značném bohatství získaném díky jeho obchodní pozici, získal Milán hojnost uměleckých, kulturních a architektonických pokladů, které si můžete prohlédnout.

 

Milánská katedrála Il Duomo

Mohutná katedrála Santa Maria Nascente, kterou místní nazývají Il Duomo (úvodní foto), patří k největším (může pojmout až 40 000 lidí) a nejvelkolepějším kostelům na světě a je nejlepším příkladem okázalého gotického stylu. Stavba započala ve 14. století, ale fasáda byla dokončena až na počátku 19. století za Napoleona. Střecha je zakončena 135 křehkými kamennými věžičkami a exteriér zdobí 2245 mramorových soch. Šerý interiér katedrály představuje nápadný kontrast k bohatě zdobenému exteriéru a zanechává silný dojem díky svým 52 gigantickým sloupům. Vitrážová okna v chrámové lodi (většinou z 15. a 16. století) jsou největší na světě; nejstarší z nich se nachází v jižní uličce. K nejzajímavějším prvkům patří sedmiramenný bronzový svícen od proslulého zlatníka Nicolase z Verdunu (kolem roku 1200) v severní příčné chrámové lodi, hrobka Jana Jakuba Medicejského z 16. století a vykládaný zlatý relikviář Sv. Karla Boromejského v oktagonální Boromejské kapli u krypty. Za vysokým oltářem je kůr s bohatě vyřezávanými panely a opěrkami (misericord) pod sedadly. V jižní sakristii se nachází pokladnice se zlatými a stříbrnými předměty pocházejícími ze 4.-17. století. Procházka pro střeše katedrály představuje působivý zážitek, kdy nabízí výhledy na město a za jasného dne až k zasněženým vrcholkům Alp (nahoru se dostanete výtahem, a pak je potřeba zdolat ještě 73 schodů na plošinu v kopuli). V přední části katedrály Duomo, nedaleko ústředního vchodu, můžete sestoupit pod nám. Piazza del Duomo k základům Baziliky di Santa Tecla (4.-5. a 7. století) a baptisteria Battistero di San Giovanni alle Fonti ze 4. století, které byly objeveny při stavbě milánského metra.

Adresa: Piazza del Duomo, Milán

 

Poslední večeře od Leonarda da Vinciho 

16 turistických atrakcí italského Milána 2

Gotický cihlový kostel Santa Maria delle Grazie na třídě Corso Magenta byl založen v roce 1465 a jeho mohutná šestistranná kopule v nejlepším raně renesančním stylu je dílem architekta Bramanteho, jednoho z nejvlivnějších architektů té doby v Itálii. Kostel – s přilehlým refektářem, kde se nachází da Vinciho Poslední večeře – byl vážně poškozen za II. světové války a během oprav se dostaly na světlo stará sgrafita v kopuli. Na konci severní uličky se nachází barokní kaple Madonna delle Grazie s oltářním obrazem Madony. Ale hlavní důvod, proč turisté míří do Santa Maria delle Grazie, je nejslavnější da Vinciho dílo namalované na stěně refektáře (jídelny) dřívějšího dominikánského kláštera. Malba Cenacolo Vinciano, jak ji nazývají místní, byla namalována na stěně temperami v letech 1495-1497. Místo dřívějších statických zobrazení Kristova posledního jídla s učedníky přinesl da Vinci dramatickou scénu, což bylo zcela nové a znamenalo to počátek nové fáze ve vývoji umění. Malba, která se začala drobit a odpadávat ještě předtím, než byla část místnosti zničena a malba vystavena působení počasí, byla několikrát restaurována, což je proces, který patrně nikdy nebude zcela dokončen. Vstup je omezen a možný pouze pro ty, kdo mají předem zakoupenou vstupenku na určitý čas. Dobrý způsob, jak si ji prohlédnout, spolu s dalšími slavnými památkami v Miláně, je při půldenní prohlídce Milána včetně da Vinciho Poslední večeře. Pěší prohlídka trvá 3,5 hodiny, zavede Vás k několika klíčovým atrakcím a její součástí je vstup do La Scaly a vstupenka na Poslední večeři.

Adresa: Piazza Santa Maria delle Grazie 2, Milano

Prodej vstupenek do milánských muzeí a galerií

Galleria Vittorio Emanuele II: luxusní prodejny a elegantní kavárny 

16 turistických atrakcí italského Milána 3

Velkolepá nákupní galerie Galleria Vittorio Emanuele II, která tvoří jednu stranu nám. Piazza del Duomo a na druhé straně se otevírá na nám. Piazza della Scala, je dílem architekta Giuseppe Mengoniho a postavena byla v letech 1865-1877. V té doby se jednalo o největší nákupní arkádu/pasáž v Evropě, jejíž kopule se zvedá do výšky 48 m nad mozaikovou podlahou. Označuje počátek moderní architektury v Itálii a dnes představuje nádherný příklad industriální stavby 19. století ze železa a oceli. I dnes je to krásné a rušné místo, kam místní chodí na oběd nebo na kávu do elegantních kaváren a prohlížet si zdejší luxusní obchody. Galerie je natolik součástí místního života, že obyvatelé Milána ji nazývají prostě „salon“ (il salotto).

Adresa: Piazza del Duomo, Milano

Milano Fashion Week 1, 2

Hrad Castello Sforzesco

Castello Sforzesco (Hrad Sforzů), který patřil rodům Visconti a Sforza, které vládly Milánu v letech 1277-1447 a pak 1450-1535, byl zbudován v roce 1368 a přebudován v roce 1450. Věž Torre de Filarete vysoká 70 m je kopie (z roku 1905) původní věže s bránou. V hradu je umístěno Musei del Castello Sforzesco, série muzeí, z nichž jedno se zaměřuje na sochy. Jeho sbírka zahrnuje sousoší Pietà Rondanini, Michelangelovo poslední mistrovské dílo, které sem bylo přivezeno v roce 1953 z Paláce Rondanini v Římě. Další muzea se zabývají dekorativním uměním, prehistorickými a egyptskými starožitnostmi, dále je zde sbírka hudební historie a zbrojnice se zbraněmi a středověkou zbrojí. V obrazové galerii můžete spatřit obrazy od Belliniho, Correggia, Mantegny, Bergognoneho, Foppy, Lotta, Tintoretta a Antonello da Messiny. Mezi dvěma zadními dvory hradu se nachází chodba, která vede do parku, původně zahrady milánských vévodů a později vojenského cvičiště.

Adresa: Piazza Castello, Milano

 

Obrazárna Pinacoteca di Brera

Renesanční palác Palazzo di Brera, zbudovaný v letech 1651-1773, byl původně jezuitská kolej, ale od roku 1776 zde sídlí Akademie krásných umění (Accademia di Belle Arti). Spolu s knihovnou a observatoří zahrnuje Pinacoteca di Brera, jedno z nejlepších muzeí umění v Itálii. Mnohé z uměleckých prací získalo ze zavřených nebo zbořených kostelů a vyniká především, pokud jde o obrazy severoitalských mistrů. Když sem vstoupíte přes dvůr, uvidíte památník Napoleona I. z roku 1809 od sochaře Canovy. Mezi obrazy z 15. století je třeba zmínit díla od Mantegny (Madona v kruhu hlav andělů a Lamentace/Oplakávání mrtvého Krista). Benátští mistři jsou zastoupeni Giovanni Bellinim (Lamence a dvě Madony), Paolo Veronesem, Tizianem (Hrabě Antonio Porcia a Svatý Jeroným) a Tintorettem (Nalezení těla svatého Marka a Sestoupení z Kříže), a také portréty od Lorenzo Lotty a Giovanni Battista Moroniho. Značně zastoupeni jsou lombardští mistři, žáci Leonardo da Vinciho, tak jako umělci z ferrarské školy. Correggio z Parmy zde má své Narození Páně a Klanění tří králů. K umělcům Umbrijské školy patří Piero della Francesca (Madona se svatými a vévodou Federicem da Montefeltro) a Bramante (osm fresek Krista u sloupu). Nejslavnějším obrazem v galerii je však Raffaelův Sňatek Panny Marie (Lo Sposalizio), nejlepší dílo jeho prvního období. Mezi zahraničními mistry vyniká Rembrandt (portréty žen včetně umělcovy sestry), Van Dyck (Hraběnka Amálie ze Solms-Braunfelsu), Rubens (Poslední večeře) a El Greco (Svatý František). Ale nejsou zde k vidění pouze staří mistři – najdete tu rovněž díla od Picassa, Braqua a Modiglianiho. Většina návštěvníků však mine botanickou zahradu Brera, což je pěkná zahrada v jednom z vnitřních dvorů, skrytá oáza s exotickými stromy, jezírky, květinovými záhony a skleníkem z 19. století.

Adresa: Via Brera 28, Milano

 

Opera La Scala

Teatro alla Scala, které je považováno za nejprestižnější operu na světě, zní hudbou nejvýznamnějších operních skladatelů a pěvců a jeho diváci (hlediště může pojmout 2800 sedících lidí) je známé jako nejnáročnější v Itálii. Sezóna zde začíná na počátku prosince a trvá do května, ale lístky bývá obtížné sehnat. Nejlepší způsob, jak se dostat k lístkům, je prostřednictvím Vašeho hotelového concierge, ale stojí za to se také zeptat v prodejně vstupenek. Ve stejné budově je umsítěno Muzeum La Scaly (Museo Teatrale alla Scala), kde najdete sbírku kostýmů z nejslavnějších představení a historické a osobní upomínky na slavné, kteří zde vystupovali nebo jejichž díla byla hrána v La Scale, včetně Verdiho, Rossiniho a dirigenta Artura Toscaniniho. Pokud zde právě neprobíhá zkouška, muzeum také nabízí vstup do opery samotné, která patří k nejvelkolepějším na světě.

Adresa: Piazza della Scala, Milano  

 

Kostel Sant Ambrogio

Kostel Sant Ambrogio byl založen v roce 386 svatým Ambrožem, který se narodil v Miláně a je patronem města. Současný kostel je mistrovským dílem románské architektury a byl postaven ve 12. století kolem kůru staršího kostela z 9. století. K vidění je toho zde spousta, včetně velkého portika, také z 9. století, a atria, jehož zdobené kamenné hlavice sloupů a portál zařazují kostel mezi nejlepší příklady románského umění v Evropě. Uvnitř si všimněte pultu s pozdně románskými řezbami a bohatě zdobeného sarkofágu ze Stilicha ze 4. století pod ním. Obložení (paliotto) vysokého oltáře je mistrovským dílem karolinského umění z roku 835 vytvořeným buď v Miláně, nebo v Remeši (Francie). Snadno byste mohli přehlédnout mozaikami zdobenou kopuli původního kostela Sacello di San Vittore ze 4. století, kam se dostanete přes poslední kapli vpravo.

Adresa: Piazza Sant’Ambrogio 15, Milano

 

Hřbitov Cimitero Monumentale 

16 turistických atrakcí italského Milána 4

Díky skvělé architektuře a umění z doby antiky, středověku a renesance byste snadno mohli zapomenout, že Itálie má rovněž vynikající příklady secese, která je zde známá jako Stile Liberty. Cimitero Monumentale nedaleko vlakového nádraží Stazione Porta Garibaldi představuje venkovní galerii secesních skulptur, z nichž mnohé pocházejí od významných italských sochařů. Za monumentálním okázalým pruhovaným portikem z mramoru zdobí tyto skulptury hrobky bohatých a slavných obyvatel Milána od konce 19. století do poloviny 20. století.

Adresa: Piazzale Cimitero Monumentale, Milano

 

Kostel San Maurizio a Archeologické muzeum

Mnoho lidí považuje interiér kostela San Maurizio za nejkrásnější v Miláně. Postaven byl na počátku 16. století jako klášterní kostel pro benediktinky a celý jeho interiér je pokryt freskami s biblickými scénami. Ty pocházejí od nejlepších lombardských umělců 16. století (především malíře Bernardina Luiniho a jeho synů), ale barvy jsou tak živé, jako by fresky byly namalovány teprve včera. Dlouhá chrámová loď je rozdělena na dva úseky, z nichž zadní sloužil jako kůr pro řádové sestry. Rozsáhlý klášter byl zbudován na ruinách římského cirku a částech římských zdí, což vše je dnes součástí Archeologického muzea (Civico Museo Archeologico), kde můžete vidět vykopané zbytky římského Milána. Spolu s antickou historií města zde uvidíte řecké, etruské a římské nálezy z jiných míst v Itálii, včetně skulptur z kamene a bronzu. Za pozornost stojí především socha Maxmiliána z 3. století, bronzová hlava a ženská socha s nařaseným rouchem.  

Adresa: Corso Magenta 15, Milano

.

Okrsek Naviglio

Pro mladé lidi, kteří pravidelně navštěvují kavárny a hudební kluby kolem kanálu, je Naviglio jedním z hlavních míst, kam se večer v Miláně vydat. Nejvíce to tu žije sice večer, ale když se sem vydáte během dne, najdete zde butiky a dílny řemeslníků, a také restaurace a často i různé festivaly. V dubnu okrsek u kanálu zaplní květiny při Festivalu květin (Festa Di Fiori), zatímco Festa del Naviglio přináší koncerty, průvody, řemesla a bazar starožitností.  Bárky na kanálech bývají vyzdobené při oslavách svátku sv. Kryštofa (Sagra di San Cristoforo) v polovině června, kdy Milánský symfonický orchestr Giuseppe Verdiho (Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi) odehraje asi 50 koncertů v Milánském auditoriu ve čtvrtek a pátek večer a v neděli odpoledne.

Adresa: Corso San Gottardo, Milano

 

Kostel Santa Maria Presso San Satiro 

16 turistických atrakcí italského Milána 5

Zvenku kostel Santa Maria Presso San Satiro na nákupní ulici nedaleko nám. Piazza del Duomo působí poměrně malý a nezajímavý. Když ale vkročíte dovnitř, uvidíte jeho velkolepý interiér, majestátní hluboký klenutý svatostánek táhnoucí se až k apsidě, která je téměř stejně tak dlouhá jako hlavní část kostela. Nebo je skutečně? Dobře se dívejte, když se budete přibližovat, a pozorujte, jak se mění v téměř úplně plochou zeď za oltářem. Je to optická iluze, velmi chytrý trik, který provedl architect Bramante, aby dodal velkoleposti kostelu s omezeným prostorem.

Adresa: Via Torino 9, Milano

 

Muzeum Poldi-Pezzoli

Elegantní starý patricijský dům je budovou, v níž je umístěno muzeum umění Poldi-Pezzoli, které pochází ze soukromé sbírky Giana Giacoma Poldi-Pezzoliho a jeho matky Rosy Trivulzio v 19. století. K hlavním atrakcím patří obrazy od Botticelliho, Mantegny, Piero della Francesky, Guardího a dalších umělců, a také šperky, stříbro, výrobky z bronzu, porcelán, etruská keramika, zbroj a zbraně. Textilie zahrnují vlámské a perské koberce, tapiserie, velkou sbírku ručně vyráběných krajek a velmi vzácné výšivky, které navrhl Botticelli. Budova sama stojí za pozornost, protože umělecká díla a další sbírky jsou vystaveny v souladu s prostředím místností a prostory galerie; mnohé místnosti byly vyzdobeny v polovině 19. století právě pro tyto sbírky.

Adresa: Via Manzoni 12, Milano  

 

Muzeum Bagatti-Valsecchi

Muzeum stojí za návštěvu hned z několika důvodů. Dva bratři strávili v 19. století život sbíráním nábytku a dekorativního umění, aby interiér jejich původně renesančního paláce vypadal co nejvíce, jako kdysi. Při návštěvě Muzea Bagatti-Valsecchi spatříte renesanční dům v obyvatelném stavu, což je rozdíl oproti místnostem s vitrínami a s obrazy na stěnách v jiných muzeích, ale také se můžete seznámit s procesem jejich sbírání prostřednictvím vynikajících popisů. Přitom můžete prožít něco ze vzrušení s tím spojeného, kromě historických a uměleckých informací o každém díle. Především je ale příjemná změna vidět nábytek, tapiserie, sklo, knihy, dětské hračky a obrazy renesančních mistrů v prostředí domácnosti v obytném domě.

Adresa: Via S Spirito 10, Milano 

 

Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho

Muzeum umístěné v bývalém Olivetském klášteře sleduje historii vědy a techniky od práce prvních vědců až do moderní doby. Za pozornost stojí především Galerie Leonarda da Vinciho s funkčními modely mnoha jeho vynálezů a strojů vytvořených podle da Vinciho kreseb. V expozicích týkajících se fyziky můžete spatřit přístroje, které používal Galileo, Newton a Volta, a také zde najdete sekce zabývající se optikou, akustikou, telegrafií, dopravou, lodní dopravou, železnicí, létáním, metalurgií, motorovými vozidly, měřením času a práce se dřevem. Celkem více jak 15 000 technických a vědeckých exponátů seznamuje s historií italské vědy, techniky a průmyslu.

Adresa: Via San Vittore 21, Milano 

 

Baziliky Sant’Eustorgio a San Lorenzo Maggiore

Románská bazilika Sant’Eustorgio byla postavena v 12. a 13. staletí a její zvonice (kampanila) o století později. Fasáda byla dokončena až v roce 1863. Když se podíváte za kůr, najdete tam kapli Cappella Portinari od architekta Michelozzo z let 1462-1468, jeden z nejstarších příkladů renesanční architektury; fresky vytvořil Vincenzo Foppa. Nedaleko kostela Sant’Eustorgio stojí další kostel, bazilika San Lorenzo Maggiore pocházející z raně křesťanského období. Renesanční kopule byla vybudována v roce 1574, ale mozaiky v kapli sv. Aquilina pocházejí ze 4. století. Před kostelem spatříte portikus tvořený 16 korintskými sloupy, což je největší dochovaná stavba z římského města Mediolanum (které se v těchto místech nacházelo).

Adresa: Piazza Sant’Eustorgio, 1, 20123 Milano

 

Galerie moderního umění

Napoleonova rezidence v době, kdy okupoval Milán, je palác čelem obrácený k Veřejným zahradám (Giardini Pubblici), který byl nový, když ho Napoleon zabral. Dodnes si uchovává původní štukování a ozdobné detaily uvnitř, což Galerii moderního umění (Civica Galleria d’Arte Moderna) dodává na zajímavosti, vedle její rozsáhlé sbírky moderního umění. Důraz klade na italské umění, od romantismu 19. století po postimpresionisty, ale její sbírky jsou mnohem širší a zahrnují díla od Renoira, Picassa, Matissa, Rouaulta, Modiglianiho, R. Dufyho a Vuillarda. K vidění je rozsáhlá skupina neoklasicistických skulptur od Canovy a jeho současníků. V areálu se nachází zahrada v anglickém stylu a botanická zahrada, a kolem najdete trávníky, květinové záhony a dětská hřiště ve veřejné zahradě. Hned vedle zahrad se nachází Přírodovědeckého muzea (Museo Civico di Storia Naturale), kde můžete poznat biodiverzitu na zemi prostřednictvím téměř 100 detailních dioramat. Obzvlášť silná je sekce paleontologie, kde uvidíte pozoruhodného pliosaura zavěšeného na stropě.

Adresa: Via Palestro 16, Milano

Hlavní turistické atrakce Itálie

***

KDE SE UBYTOVAT

Velké a rozsáhlé město Milán se může na první pohled zdát zahlcující. Situace ale není zdaleka tak zlá, když si všimnete, že většina hlavních atrakcí a pamětihodností se nachází v docházkové vzdálenosti od katedrály Duomo, hlavní atrakce Milána. Navíc leží hezky za sebou, takže když půjdete pěšky k nejvzdálenější z nich, budete míjet jednu nebo dvě další. Následující výborně hodnocené hotely v Milánu se nacházejí v blízkosti významných turistických atrakcí města.

Luxusní hotely: jen pár kroků od nám. Piazza Duomo a středověkého Piazza Mercanti stojí Hotel Spadari al Duomo 4* plný umění a se současnou výzdobou. Oproti tomu Grand Hotel et de Milan 5* představuje historickou klasiku; najdete ho mezi operou La Scala a obchody návrhářů v Monte Napoleone, takže je vhodný pro milovníky opery i zájemce o módu. Park Hyatt Milano 5* se nachází hned vedle nákupní pasáže Galleria Vittorio Emanuele II, mezi katedrálou Duomo a operou La Scala.

Akční nabídka ubytování

Hotely střední třídy: v tiché vedlejší ulici stojí Gran Duca di York 3* s bezchybnými servisem, vyzařující atmosféru klidu, přestože je hned vedle rušného nám. Piazza Duomo. The Square Milano Duomo 4* najdete v blízkosti zastávky metra, obklopený restauracemi a jen kousek pěšky od katedrály Duomo; za dobrého počasí si můžete dát snídani na střešní terase. Ve stejném okrsku najdete Hotel Dei Cavalieri 4* s pohodlnými pokoji v současném stylu umístěnými v historické budově; k dispozici je také střešní terasa.

Akční nabídka ubytování

Ekonomické hotely: pohostinný Antica Locanda Leonardo 3*  nedaleko kostela Santa Maria delle Grazie s Poslední večeří se nachází jen kousek pěšky od Centra vědy a historického San Ambrogio. Asi 30 minut pěšky odtud je Hotel Berna 4* (se spojením metrem na Piazza Duomo), vzdálený 5 minut chůze od Centrálního nádraží, konečné spojů z letišť Malpensa a Linate, a vlaků ke Komskému jezeru a do dalších částí Itálie. Vedle Veřejné zahrady s jejími muzei, 5 minut pěšky od nákupního tahu Corso Buenos Aires, se nachází Hotel Sanpi Milan 4*, vzdálený jen kousek pěšky od Quadrilatero della Moda, módního okrsku v Miláně.

Akční nabídka ubytování

Nejlepší street styling z Fashion Weeku v Miláně 

To nejlepší z milánského Týdne módy 

.

TIPY A VÝLETY

Jednodenní výlet do švýcarských Alp: podívat na krásnou horskou scenérii nedaleko Milána můžete také z pohodlí při cestě vlakem. Výlet z Milána do švýcarských Alp vlakem Bernina Express nabízí fantastickou cestu průsmykem Bernina do Svatého Mořice, včetně volného času ve městech Tirano a Svatý Mořic. Jedná se o výlet dlouhý 12,5 hodiny, který zahrnuje dopravu autobusem z Milána do Tirana, kde začnete svoji cestu vlakem.

Výlet ke Komskému jezeru z Milána (celkem 9 hodin) zahrnuje dopravu do městečka Como, pěší komentovanou prohlídku města a plavbu po Komském jezeře. O něco delší výlet zahrnuje návštěvu Itálie a Švýcarska v jediném dni (Komské jezero a Lugano) včetně plavby po Komském jezeře se zastávkou v městečku Bellagio; odtud pokračuje dál do Lugana (CH), kde strávíte odpoledne prohlídkou města a nakupováním. 

Hlavní turistické atrakce Itálie