Promenáda Angličanů – Promenade des Anglais in Nice

Promenáda Angličanů - Promenade des Anglais in Nice 1

Promenáda Angličanů, známá také jako Anglická promenáda, je jedním z nejvýznamnějších prvků jihofrancouzského města Nice. Francouzsky je tato pěší zóna a ulice nazývána jako Promenade des Anglais. Její role a umístění v městě je důležité, neboť vede podél pláže Baie des Anges, což jí dodává jak praktický, tak scénický význam.

Východní okraj této ulice je oddělen od zástavby nábřežím Quai des États-Unis. Od Avenue des Phocéens a parku Jardin Albert 1er je severní pás promenády, určený pro pěší, oddělen řadou palem. Avšak toto místo je také určené pro automobilovou dopravu, a tak má na některých úsecích vzhled několikaproudé dálnice.

Historie Promenády Angličanů sahá do počátku 19. století, kdy vedla podél oblázkové pláže udusaná, kamenitá, dva metry široká cesta nazývaná chemin des Anglais. Tato cesta spojovala pravý břeh říčky Paillon a předměstí Croix de Marbre. Britové, kteří trávili zimy v Nice, ji nechali vybudovat.

Roku 1832 byl přijat nový rozvojový plán města, který zahrnoval i tuto cestu. Město Nice dostalo v roce 1836 od Karla Alberta Sardinského povolení k volnému rozvoji na pobřeží. Následující rok městská rada schválila projekt architekta Antoina Scoffiera, který navrhl široké korzo mezi pláží a domy. Po zahájení stavebních prací na prvním úseku v roce 1844 bylo nábřeží zvýšeno o pět metrů. Původně se plánovalo, že šířka cesty bude 23 metrů, ale nakonec se realizovalo pouze 12 metrů.

V dalších letech došlo k dalšímu rozšíření a prodloužení promenády. V letech 1854–1856 byla promenáda podle projektu architekta Françoise Aune prodloužena do čtvrti Magnan. Promenáda byla také rozšířena o 11 metrů na původně plánovaných 23 metrů a bylo vytvořeno stromořadí. Promenáda byla dále prodloužena v letech 1878, 1882 a 1903.

Navzdory těmto změnám nedošlo k velkému přeměně promenády až do 20. století. Domky a zahrady byly postupně odstraňovány a nahrazeny luxusními hotely, kasiny a obytnými budovami. Nárůst automobilové dopravy ve 20. letech si v letech 1929–1931 vynutil stavební úpravy mezi operou a Boulevardem Gambetta. Tyto změny daly promenádě její současný vzhled. Další rozšíření mezi ulicemi Boulevard Gambetta a Avenue Ferber proběhlo v letech 1949–1953.

Promenáda Angličanů je známá také pro své významné stavby. Těmi jsou například: pětihvězdičkový hotel Négresco, Hôtel Méridien a Casino Ruhl, Savoy Palace, Palais de la Méditerranée z roku 1929 ve stylu art deco, Hôtel Westminster, Palais Fiora, Hôtel West-end, Hôtel Négresco nebo Palais Marie-Gabrielle Images.

V roce 2016 se na promenádě odehrál tragický incident, kdy bylo při teroristickém útoku zabito přes 80 lidí, kteří přišli sledovat ohňostroj u příležitosti státního svátku.