Rekonvalescenční plazma zlepšuje šanci přežití u těžkých případů covid-19

Rekonvalescenční plazma zlepšuje šanci přežití u těžkých případů covid-19 1

Pacienti, kteří takto byli léčeni, měli po 28 dnech od léčby poloviční míru úmrtnosti.

Nedávná studie publikovaná v časopise Journal of Clinical Investigation zjistila, že rekonvalescenční plazma může zlepšit míru přežití u dospělých, kteří jsou hospitalizováni s těžkým covidem-19. Studii provedli výzkumníci z Centra pro infekci a imunitu při Columbia University Mailman School of Public Health ve spolupráci s Columbia University Medical Center v Irvingu, ICAP na Kolumbijské univerzitě, Instituto Nacional de Infectologia a Hospital Federal dos Servidores do Estado v brazilském Rio de Janeiru, dále s Washingtonskou univerzitou a Newyorským krevním centrem.

„Toto je první klinická studie sponzorovaná Globální aliancí pro prevenci pandemie. Ilustruje roli mezinárodní spolupráce při reakci na nově se objevující infekční nemoci,“ uvedl W. Ian Lipkin, autor studie.

Pro studii provedl tým vědců randomizovaný, dvojitě zaslepený, placebem kontrolovaný výzkum, který zahrnoval 223 pacientů hospitalizovaných s těžkou a kritickou formou covid-19. Účastníci byli náhodně rozděleni v poměru 2:1 a dostali buď jednu transfuzi rekonvalescentní plazmy, nebo normální kontrolní plazmy. Výsledky výzkumu ukázaly, že pacienti, kteří byli léčeni rekonvalescenční plazmou, měli po 28 dnech poloviční míru úmrtnosti ve srovnání s druhou kontrolní skupinou (12,6 % vs. 24,6 %). Léčba však nebyla spojena s žádnými dalšími klinickými zlepšeními. Studie dále ukázala trend směřující ke zlepšení klinického stavu u pacientů, kteří dostávali plazmu méně než 7 dní po nástupu příznaků.

„Neměli bychom předčasně zavírat dveře výzkumu terapeutické hodnoty rekonvalescentní plazmy pro těžkou těžkou formu covid-19, zejména v kontextu objevujících se virových variant v zemích s nízkými a středními příjmy,“ uvedl Max R. O’Donnell, hlavní autor studie. „Místně darovaná rekonvalescenční plazma má potenciál velmi dobře reagovat na místní virovou ekologii a je udržitelná, protože mnoho zemí již má infrastrukturu potřebnou pro sběr a transfuzi darované plazmy.“